Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Finanstilsynet søger medarbejdere til ny enhed med fokus på alternative investeringer
Finanstilsynet har i sin strategi frem mod 2020, ”Berettiget Tillid – velfungerende finansielle markeder”, udvalgt syv indsatsområder. Folketinget har besluttet at tilføre Finanstilsynet midler, der skal støtte indsatsen og derfor opretter vi nu en enhed med specifik fokus på alternative investeringer. 
 
De seneste år er interessen for alternative investeringer steget hos de danske pensionsselskaber. Det skyldes blandt andet den lave rente, og at pensionsselskaberne søger at sikre deres kunder det bedst mulige afkast på deres opsparing. Men alternative investeringer er typisk mere komplekse og risikable end mere traditionelle investeringer. Derfor stiller det større krav til pensionsselskabernes forståelse for og håndtering af risikoen, når de i stigende grad bevæger sig ind på dette område. Derfor styrker Finanstilsynet fokus på at føre tilsyn med pensionsselskabernes placering af pensionsopsparerens midler i alternative investeringer.  
 
Hvad forventer vi af dig?  
Til den nye enhed søger vi fagligt stærke og engagerede medarbejdere til udvikling af tilsynet med pensionsselskabernes alternative investeringer. Enheden vil være tilknyttet både kontoret for pensionskasser og kontoret for livsforsikringsselskaber. I ansættelsesprocessen vil det blive klarlagt, hvilken kontorchef du får reference til. 
 
Vi forventer, at du bliver motiveret af at få et stort fagligt ansvar, en dyb indsigt i pensionsselskabernes alternative investeringer, kendskab til den finansielle regulering og en stor kontaktflade til branchen. 
 
Kan du sætte kryds ved følgende fire karaktertræk, er du et godt match til stillingen:  
 
1. Du er en dygtig analytiker 
Du er analytisk skarp og arbejder struktureret med sans for detaljen. 
 
2. Du er resultatorienteret 
Du tager ansvar for processer og sætter en ære i at opnå et godt resultat til tiden. 
 
3. Du har gode samarbejdsevner  
Du er nysgerrig og udadvendt af natur. Samtidig har du en åben og positiv tilgang til opgaven med at få den nye enhed til at fungere som et kompetencecenter for alternative investeringer. 
 
4. Du har lyst til at arbejde i et højt tværfagligt miljø 
Du bliver motiveret af at arbejde i et tilsynsfagligt miljø med kollegaer, der ikke nødvendigvis har de samme faglige og erfaringsmæssige kompetencer som dig. 
 
 
Derudover forestiller vi os at du:  
 
Gerne kommer med erfaring med alternative investeringer fra tidligere eller nuværende jobs, fx med fokus på risici, værdiansættelse, revision eller kontrakter og regulering.  
 
Har en videregående uddannelse, der gerne skal understøtte de opnåede erfaringer indenfor alternative investeringer. Din uddannelsesbaggrund er såledeles ikke afgørende, da der er mange forskellige indgange i forhold til at arbejde med alternative investeringer. 
 
Hvilke opgaver skal du især løse?           
Enheden kommer specifikt til at arbejde med tilsyn med pensionsselskabernes alternative investeringer. Du kommer til at deltage i vurderingen af; pensionsselskabernes ledelses- og beslutningsstrukturer, pensionsselskabernes evne til at identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om de risici, der er i tilknytning til de alternative investeringer, pensionsselskabernes modeller for værdiansættelse. 
 
Bliv en del af tilsynet med pensionsselskaberne 
Vores hovedopgave er at varetage beskyttelsen af forsikringstagernes interesser. Det gør vi ved at føre tilsyn med de danske pensionskasser og livsforsikringsselskaber. Vores tilsyn er overordnet set kendetegnet ved at være proaktivt med fokus på de væsentlige risikofaktorer og på holdbarheden af virksomhedernes forretningsmodeller. Vi prioriterer udviklingsmuligheder og kollegialt sammenhold højt og arbejder derfor tværfagligt. 
 
Du vil få engagerede kolleger, der er vant til at sparre med hinanden i et fagligt stærkt miljø. Du vil få din hverdag i et hus, hvor der er et højt aktivitetsniveau, men også en uformel stemning og et rart arbejdsmiljø.  
 
Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram, og når det kommer til arbejdsvilkår, er vi også en attraktiv arbejdsplads. Vi har flekstidsordning, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe- og badmintonklubber. 
 
Hvad en kommende kollega siger om at arbejde i Finanstilsynet  
 
"Jeg kan godt lide at arbejde i Finanstilsynet, fordi man føler sig tæt på en af samfundets hjørnestene og har politisk opbakning til arbejdet. Jeg arbejder med et exceptionelt datagrundlag og er også med i en international arbejdsgruppe. Her en god teamfølelse og en virkelig god kultur for videndeling. Der findes ikke dumme spørgsmål – og ikke uhjælpsomme kolleger.”  
Specialkonsulent 
 
Hvordan er dine ansættelsesvilkår?  
Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med mulighed for at forhandle individuelle tillæg efter kvalifikationer. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest.  
 
Sådan ansøger du  
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest torsdag den 8. august 2017Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser inkl. resultater og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis. 
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 
 
Spørgsmål?  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef Carsten Brogaard på 33 55 83 85 eller kontorchef Per Plougmand Bærtelsen 33 55 83 45. 
 
Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR Rekrutteringspartner Trine Vendelbo Halmind på 91 33 73 29. 
 
Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark. 


Application deadline:
08-08-2017

Kontaktpersoner: