Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Administrativ medarbejder til stabsafdelingen i Skatteankestyrelsen
Ansøgningsfrist: 11-08-2017
I Skatteankestyrelsen behandler vi landets mest komplicerede skattesager, som alle har store konsekvenser for den enkelte virksomhed og borger. Den juridiske sagsbehandling er et fælles omdrejningspunkt, som vi samarbejder om og understøtter. Lige nu søger vi en administrativ medarbejder til vores stabsafdeling, der kan bidrage til vores mål om at blive landets bedste klagemyndighed.  
 
Ny kollega til Økonomi og Administration  
Skatteankestyrelsen er en styrelse i bevægelse. Vi står overfor mange spændende udfordringer i forbindelse med indførelsen af et nyt ejendomsvurderingssystem og løbende tilpasning af vores organisation. Det stiller krav til vores planlægning og administration, som blandet andet varetages af Økonomi og Administration (Ø&A) som stabsenhed. Her vil du kunne få en rolle inden for flere områder.
 
I Ø&A samarbejder vi om teamets opgaver inden for administration og planlægning, og vi forestiller os, at dine opgaver bliver at varetage den administrative understøttelse af styrelsens forskellige lokationer inden for indkøb og fakturahåndtering. I stillingen ligger også opgaver med at etablere de fysiske rammer for Skatteankestyrelsen, fx ved indgåelse af lejemål og lokaleplanlægning. 
 
Du vil få en bred vifte af opgaver, der centrerer sig om vores lokationers drift og udvikling, men der vil også være opgaver vedrørende betjening af nævn, nævnsforeninger og andre eksterne interessenter samt diverse ad hoc-opgaver.
 
Vores ønsker og forventninger til dig  
Du har en administrativ eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund samt 3-5 års erfaring med sekretariatsopgaver i en større organisation. Du har flair for administrativ planlægning og har tidligere arbejdet med planlægningsopgaver fx i forbindelsen med etablering af fysiske rammer i en organisation. 
 
Du skal vægte samarbejde højt. Det er vigtigt, fordi vi i Ø&A har mange samarbejdsflader internt, i hele organisationen og til eksterne samarbejdspartnere. Du skal derfor være en god kommunikator, der kan være i dialog med mange forskellige interessenter. Det kræver også, at du har en god forståelse for at koordinere opgaver og processer, der involverer mange forskellige aktører.
 
Andre nøgleord omkring din person er følgende: 
 
    •      Fleksibilitet 
    •      Serviceminded 
    •      Praktisk orienteret 
    •      Effektivitet og prioritering 
 
Du løser dine opgaver selvstændigt og ansvarsfuldt, men har samtidigt lyst til at indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor vi sparrer med hinanden, og hvor vi ser fællesskabet som en styrke.
 
Skatteankestyrelsen er en moderne arbejdsplads med gode arbejdsvilkår, og vi arbejder til stadighed med at styrke trivslen. Du skal derfor have lyst til at tage ansvar for vores fælles arbejdsplads.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår   
Løn- og ansættelsesvilkår følger Statens overenskomster. Der kan forhandles løn efter kvalifikationer.  
 
Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner, og arbejdsstedet er Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 1612 København V.   
 
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til HR på HRadm@Sanst.dk og ved at læse på vores hjemmeside
 
Ansøgningsprocedure   
Du søger stillingen ved at uploade ansøgning, CV og anden relevant dokumentation i vores e-rekrutteringssystem.
 
Ansøgningen skal være modtaget senest den 11. august 2017. Der bliver afholdt samtaler den 24. og 25. august 2017 med henblik på tiltrædelse snarest muligt.   
 
Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  
 
Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten og skatte-, vurderings- og motorankenævn. Samtlige administrative klager i sager om skat, moms, told, afgifter, vurdering af fast ejendom og en række andre sagstyper på skatteområdet bliver forberedt i Skatteankestyrelsen. 
 
Vi er 400 medarbejdere fordelt på kontorer i Haderslev, Silkeborg og København.