Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Energistyrelsens Center for Forsyning søger skarp generalist til det tværgående arbejde med effektiv økonomisk regulering af forsyningssektoren - barselsvikariat
Ansøgningsfrist: 16-08-2017
Vil du være med til at sikre en effektiv dansk forsyningssektor og udforme morgendagens regulering inden for et område med politisk fokus og stor betydning for borgere og virksomheder i Danmark? Så er et job i Energistyrelsens Center for Forsyning måske noget for dig. 
 
Om jobbet 
Center for Forsyning har ansvaret for den økonomiske regulering af forsyningssektorerne: vand, varme, affald, el og gas. Centeret har også ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til systemansvar, produktion af el og varme og den videre transport gennem rør og ledninger.   
 
Forsyningsområdet er et område i rivende udvikling og med stort politisk fokus. I Center for Forsyning vil du komme til at bidrage til arbejdet med at implementere regeringens forsyningsstrategi. Vi har fokus på at skabe robust, effektiv og fremsynet økonomisk regulering af forsyningssektorerne, hvor synergier udnyttes, og virksomheder får de rigtige investeringssignaler. 
 
Din opgave vil bl.a. være at koordinere centerets tværgående arbejde med at sikre sammenhængende og fremsynede indsatser på tværs af forsyningssektorerne. Du vil skulle opnå og bevare et overblik over den tværgående dagsorden om en incitamentsbaseret økonomisk regulering af forsyningssektorerne. Og du vil skulle samarbejde og koordinere med de specialister, der sidder med den økonomiske regulering af hhv. el, gas, varme, affalds- og vandområderne.  
 
Der vil blive lagt vægt på evnen til selvstændigt at drive en proces fremad og på gode analytiske evner, procesforståelse, politisk forståelse samt gode samarbejdsevner. Det forventes, at du vil komme til at bidrage med input til sager med stor politisk bevågenhed både i forhold til ministeren og Folketinget. 
 
Du vil komme til at indgå i det team, som arbejder med den økonomiske regulering af vandselskaberne, og du ventes derfor at opnå et særligt kendskab til vandsektoren. Afhængig af din baggrund, kvalifikationer og interesser kan dine opgaver også komme til at omfatte udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser, økonomiske analyser samt sagsbehandling i forhold til konkrete drikke- eller spildevandsselskaber.  
 
Du vil få hyppig kontakt med Energistyrelsens samarbejdspartnere og interessenter, herunder Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement, repræsentanter fra andre styrelser og ministerier og branchen m.fl. 
 
Om dig 
Vi lægger vægt på, at du: 
  • Har en relevant akademisk uddannelse, f.eks. økonomi, jura eller statskundskab 
  • Har stærke procesmæssige kompetencer, herunder gode evner til at skabe overblik, struktur og sammenhæng, men også en god sans for detaljen. Evner både at være meget struktureret, men også at kunne se, hvornår der er behov for at være fleksibel 
  • Kan formidle komplekse problemstillinger på en letforståelig måde både skriftligt og mundtligt 
  • Har gode sociale kompetencer og samarbejdsevner  
  • Er analytisk skarp og god til at tilegne dig ny viden 
  • Har en god politisk og strategisk forståelse 
  • Er ansvarlig og har en professionel tilgang til opgaverne 
  • Meget gerne erfaring med eller kendskab til forsyningssektoren eller evt. anden monopolvirksomhed  
 
Om os 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
 
Center for forsyning skal sikre og udvikle rammerne for strøm i kontakten og gas og varme i rørene til gavn for husholdninger og virksomheder. Centret har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion af strøm og varme og den videre transport gennem rør og ledninger og dermed for indpasning af markant voksende mængder af vedvarende energi.
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten. Afhængig af erfaring som konsulent eller fuldmægtig. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Ansættelsen er for perioden 1. oktober 2017 til 1. april 2018. 
 
Supplerende oplysninger vedr. stillingerne kan fås ved henvendelse til kontorchef Regitze Prahl på tlf. 20 45 28 65 
 
Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Ansøgning  
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 16. august 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 34 og 35. 
 
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at skulle udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen.