Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Få en afgørende rolle som leder i Skatteankestyrelsen
Ansøgningsfrist: 07-08-2017
Mere end 250 jurister samarbejder i Skatteankestyrelsen om juridisk klagebehandling for at sikre retssikkerheden og styrke tilliden til skattesystemet. Vi behandler landets mest komplicerede skattesager, som alle har store konsekvenser for den enkelte virksomhed og borger. Derfor vil vi være Danmarks bedste klagemyndighed.  
 
Kontorchef til moms, told og afgifter
Vi søger en ny kontorchef til kontoret for moms, told og afgifter. Stillingen opslås, da den nuværendes kontorchefs åremål udløber.
 
Skatteankestyrelsen er en styrelse i bevægelse, og vi forventer, at du 
 
    •      kan lede fagligt dygtige og specialiserede medarbejdere 
    •      kan stå for driften af juridisk sagsbehandling på et kompliceret fagområde 
    •      har lyst til – og gerne erfaring med – procesoptimering, driftsledelse og forandringsledelse 
    •      har et højt energiniveau 
    •      har lyst til at indgå i et velfungerende ledelsesteam både i afdelingen og i Skatteankestyrelsen som helhed. 
 
Ledelsesmæssigt vil du i det daglige referere til afdelingschefen for skatteafdelingen. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1 svarende til lønramme 37. 
 
Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner og arbejdsstedet er Skatteankestyrelsen i København. 
 
Ansøgning 
Du kan søge stillingen via nedenstående link.
 
Ansøgningen skal være modtaget senest 7. august 2017 kl. 12.00.  
 
Tiltrædelse
Vi forventer tiltrædelse pr. 15. februar 2018.
 
Alle interesserede uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.
 
Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten og skatte-, vurderings- og motorankenævn. Samtlige administrative klager i sager om skat, moms, told, afgifter, vurdering af fast ejendom og en række andre sagstyper på skatteområdet bliver forberedt i Skatteankestyrelsen.  
 
Vi er 400 medarbejdere fordelt på kontorer i Haderslev, Silkeborg og København.