Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
En engageret student til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets Forsyningskontor 1
Ansøgningsfrist: 14-08-2017
Har du lyst til at arbejde i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement tæt på den politiske beslutningsproces? Så er en stilling i Forsyningskontor 1 måske noget for dig. 
 
Forsyningskontoret beskæftiger sig med den økonomiske regulering af vand-, spildevands-, affalds-, el-, gas- og varmesektoren samt fører tilsyn med Energinet.dk. Kontoret står i spidsen for arbejdet med at realisere regeringsgrundlagets ambitioner om effektivisering af forsyningssektoren gennem incitamentsbaseret økonomisk regulering. Opgaverne i kontoret spænder bredt fra større analyseopgaver, forberedelse af politiske forhandlinger, løbende forbedring af eksisterende regulering og lovarbejde i forbindelse hermed.  
 
Om jobbet 
Arbejdsopgaverne som student i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement vil være mangeartede og kan bl.a. omfatte: 
 
  • Besvarelse af borgerhenvendelser 
  • Lettere sagsbehandling 
  • Udkast til taler 
  • Kildesøgning og udarbejdelse af udkast til notater og ministerbetjening 
  • Bearbejdning og opstilling af ledelsesinformation 
  • Administrative ad hoc opgaver 
 
Som student vil du få god mulighed for at få indblik i arbejdsgangen i et ministerium, herunder samspillet mellem styrelser, departement og minister. Du vil komme til at indgå i et kontor med dygtige og gode kolleger, hvor der er højt til loftet, sjovt at være og mulighed for at arbejde selvstændigt. 
 
Om dig 
Du er godt i gang med en videregående uddannelse, fx økonomi, jura eller statskundskab. Du er ambitiøs, servicemindet, ansvarsfuld og er frisk på at yde en ekstra arbejdsindsats i travle perioder. Kendskab til vores sagsområder er en fordel, men ikke en nødvendighed. Du udtrykker dig klart og tydeligt på skrift. Du er en god kollega og bevarer det gode humør – også når der er mange bolde i luften og travlhed op til en deadline. Du er ikke it-forskrækket og påtager dig gerne opgaver af praktisk karakter. 
 

 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen ønskes besat snarest. Du bliver ansat som timelønnet studentermedhjælp iht. overenskomst mellem HK og Finansministeriet. Din arbejdstid er 15 timer pr. uge.   
 
Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Yderligere oplysninger 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Henrik Kjærgaard, ☏ +45 41 72 91 88, ✉ henkj@efkm.dk.  
 
Ansøgning 
Send din ansøgning, CV, kopi af eksamensbevis og evt. andre bilag (pdf-format), så vi har det senest 14. august 2017 kl. 12.00. Ansøgninger skal indsendes via linket på ministeriets jobportal.  
 
Ministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor alle kvalificerede uanset alder, køn, religion og etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. 
 

 
Om ministeriet 
Ministeriet har en hovedopgave i at implementere de politisk fastsatte målsætninger på energi-, forsynings- og klimaområdet. I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forsyner vi det danske samfund med energi, værdi og viden. Vi arbejder nationalt og internationalt for effektive og stabile løsninger inden for energi-, forsynings- og klimaområdet. Vores arbejdsfelt spænder bredt og dækker bl.a. energi og råstoffer, vand og affald, tele- og bredbåndsforbindelser, digitale kortlægninger af Danmark, viden om meteorologi og klimaforhold samt geologiske undersøgelser af den danske og grønlandske undergrund. Læs mere om ministeriet på efkm.dk