Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Administrationschef
Ansøgningsfrist: 01-09-2017
Den Danske Scenekunstskole søger ny administrationschef fra 1. november 2017.  
Vil du være med til at sikre udviklingen af de kunstneriske uddannelser på scenekunstområdet? Motiveres du af en travl hverdag med fokus på personaleledelse, administration og projektudvikling? Har du erfaring med organisations- og strategiudvikling på uddannelsesområdet? Hos Den Danske Scenekunstskole søger vi en administrationschef, som skal lede skolens administrative medarbejdere og være ansvarlig for skolens samlede administration og økonomi.  
 
ARBEJDSOPGAVER  
Administrationschefen indgår i scenekunstskolens ledelse og varetager skolens administrative og driftsmæssige områder på vegne af rektor. Som administrationschef på Den Danske Scenekunstskole er du daglige leder for 15 fastansatte teknisk-administrative medarbejdere og har desuden ledelsesansvar for scenekunstskolens fælles administration, som tæller godt 30 medarbejdere fordelt på fem afdelinger i København, Odsherred, Odense, Fredericia og Aarhus. Du vil indgå i tæt samarbejde med rektor om såvel den daglige ledelse som scenekunstskolens strategi og organisationsudvikling. Du får desuden ansvar for at udvikle administration og drift af scenekunstskolens fire opgaveområder (uddannelse, efter- og videreuddannelse, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og kulturinstitution).  
 
Administrationschefen varetager den overordnede ledelse af scenekunstskolens driftsmæssige og administrative funktioner og har bl.a. ansvaret for:  
• Studieadministration  
• Kommunikation, internationalisering og administration af scenekunstskolens kunstneriske udviklingsvirksomhed  
• Budgetplanlægning, økonomi- og aktivitetsstyring  
• Personale- og lønadministration  
• Personale- og organisationsudvikling  
• Strategi og affrapportering (f.eks. udarbejdelse af bidrag til bevillingslove, årsrapporter mv.)  
• Kvalitetssikring og akkreditering  
• Sekretariatsbetjening af råd og nævn  
• Arbejdsmiljøområdet  
• It-sikker og administration  
• Bygningsadministration  
 
KVALIFIKATIONER  
Den Danske Scenekunstskole søger en målrettet og strategisk tænkende person, der har stærke kommunikative evner og erfaring med ledelse i komplekse organisationer. Det er vigtigt, at du er både robust og empatisk, og at du kan indgå i et levende og kreativt miljø, hvor der lægges vægt på medindflydelse og gode samarbejdsrelationer mellem ledelse og medarbejdere.  
 
Vi forestiller os, at du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse, og at du har en lederuddannelse og/eller omfattende ledelseserfaring. Som rektors nærmeste rådgiverskal du have omfattende viden om administration og økonomi og have indgående kendskab til de drifts- og forvaltningsmæssige vilkår, der gælder for statsinstitutioner.  
 
Ved ansættelsen vil der blive lagt særlig vægt på følgende kvalifikationer:  
• Stor ledelseserfaring og stærke kommunikations- og samarbejdsevner  
• Stærke strategiske kompetencer og god forståelse for vilkårene for en kunstnerisk baseret uddannelsesinstitution  
• Omfattende erfaring med personaleledelse, personalejura og/eller HR.  
• Erfaring med eller viden om administration af højere videregående uddannelser.  
• Evne til at håndtere mange forskelligartede opgaver og projekter.  
• Indgående erfaring med statens budget- og bevillingsregler  
• Indgående erfaring med statens løn- og personaleregler  
• Kendskab til og/eller interesse for bygningsdrift.  
 
Ansættelsesvilkår 
Indplacering og aflønning i stillingen sker som chefkonsulent på overenskomstvilkår. Yderligere tillæg forhandles særskilt. Stillingen ønskes besat på åremål i 6 år.  
Tjenestested er i København. Stillingen fordrer en del rejseaktivitet, da man som administrationschef har overordnet og samkoordinerende ledelse af de teknisk-administrative funktioner på de øvrige afdelinger.  
 
Ansøgning  
Upload din ansøgning, CV og relevante bilag via Ledige stillinger på www.ddsks.dk senest den 1. september 2017. Ansøgninger, som modtages efter kl.23.59, vil ikke komme i betragtning.  
 
Samtaler vil blive afholdt den 12. september 2017 (1. samtale) og eventuelle opfølgende samtaler vil blive afholdt den 21. september 2017 (formiddag).  
 
Yderligere oplysninger  
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Mads Thygesen, tlf. nr. 4172 2050. Oplysninger om scenekunstskolen kan findes på www.ddsks.dk.  
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Den Danske Scenekunstskole blev etableret den 1. januar 2015 ved at samle alle de danske statslige og statsligt støttede scenekunstuddannelsesinstitutioner på videregående niveau. Følgende institutioner blev sammenlagt til Den Danske Scenekunstskole: skuespilleruddannelsen ved Aarhus Teater, skuespillerskolen i Odense, dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, Det Danske Musicalakademi i Fredericia, Odsherred Teaterskole og Statens Scenekunstskole.  
 
 
Scenekunstskolen ledes af rektor, administrationschef, prorektor og en ledergruppe på i alt syv personer.  
 
Link til organisationsdiagram: https://ddsks.dk/da/organisationsdiagram 
 
 
DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE  
Den Danske Scenekunstskole er en kunstnerisk højere videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet med uddannelsessteder i Aarhus, Fredericia, Odense, København og Odsherred.  
Den Danske Scenekunstskole tilbyder uddannelser inden for alle aspekter af scenekunst og har omkring 212 fuldtidsstuderende, der arbejder i et tværfagligt studiemiljø, hvor det både er muligt at fordybe sig i sit eget fag og deltage i tværgående projekter, produktioner og forestillinger i forskellige formater.  
Derudover tilbyder skolen både efter- og videreuddannelse målrettet den professionelle scenekunstbranche.  
Find mere information om Den Danske Scenekunstskole, dens uddannelser og studerende på www.ddsks.dk