Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Kulturministeriets departement søger erfaren fuldmægtig til Koncern Økonomi
Ansøgningsfrist: 03-09-2017
Har du lyst til at komme helt tæt på udarbejdelsen af regeringens finanslovsforslag og bidrage til beslutningsoplæg, som fortsat sikrer kunst og kultur til borgerne? Og vil du gerne aktivt bidrage til løsningen af økonomiske problemstillinger, så kunne en stilling som fuldmægtig i Koncern Økonomi være noget for dig.  
Du vil blive en del af finanslovsteamet, der i fællesskab løser opgaver vedrørende Kulturministeriets bevillinger og økonomistyring for hele ministerområdet. Du vil få en bred kontaktflade internt i departementet samt til Kulturministeriets institutioner.  
 
Om jobbet  
Dine opgaver vil bestå i, at  
 • Bidrage til udarbejdelse af finansloven  
 • Bidrage til aktstykker, grundbudgetter og udgiftsopfølgning m.v.  
 • Bidrage til årsrapportering for Kulturministeriets statsinstitutioner  
 • Være sparringspartner for dine kollegaer ift. bevillingsteknikken og indbudgettering i Statens Budgetsystem  
 • Forestå sagsbehandling og vejledning om bevillingsregler m.m.  
 • Lave analyser og beslutningsoplæg til minister og direktion  
 • Besvare folketingsspørgsmål m.v.  
 
Om dig  
Vi forestiller os, at du  
 • Har en videregående uddannelse, flair for tal og gode analytiske evner  
 • Har nogle års erfaring fra et departement eller styrelse  
 • Har kendskab til budgetvejledningen, det statslige bevillingssystem og Statens Budgetsystem  
 • Kan arbejde meget selvstændigt og kan tage ansvar for fælles opgaver i teamet  
 • Trives i en omskiftelig hverdag  
 • Kommunikerer sikkert og præcist – både mundtligt og skriftligt  
 
Endeligt forestiller vi os, at du har en høj arbejdskapacitet og kan bevare overblikket og det gode humør, når tempoet er højt.  
 
Koncern Økonomi og Kulturministeriets departement  
Koncern Økonomi bidrager sammen med resten af departementet til at udmønte den siddende kulturministers politik. Herudover bistår vi direktionen og understøtter Kulturministeriets 20 statslige institutioner inden for økonomi, ledelsesinformation og strategisk gennemførelse af projekter. Vi lægger vægt på faglighed, vidensdeling, en uformel tone og selvfølgelig gode relationer - både internt og eksternt.  
 
Kulturministeriet er kendetegnet ved dedikerede medarbejdere og korte afstande - både de fysiske og beslutningsgangene. Der er gode muligheder for at løfte vigtige opgaver, hvis du har mod på at tage ansvaret.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Der er tale om en stilling som fuldmægtig på fuld tid. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne.  
 
Yderligere oplysninger  
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til økonomichef Anne Kirkegaard ank@kum.dk /25569142. Evt. praktiske spørgsmål i forbindelse med din ansøgning kan rettes til HR-partner Maria Ardahl Andreasen maa@slks.dk  
 
Du kan læse mere om Kulturministeriet på www.kum.dk  
 
Ansøgning  
Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.kum.dk senest søndag d. 3. september 2017. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden.  
 
Du bedes vedlægge CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 37.  
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Departementet  
Kulturministeriets væsentligste opgaver består i ministerrådgivning og lovgivningsmæssige initiativer samt styringsmæssige opgaver i forhold til bl.a. de statslige, statsanerkendte og tilskudsmodtagende kulturinstitutioner. Vi er ca. 100 medarbejdere i departementet.