Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Klimarådet.
 
Klimarådet søger dygtig analytiker med bredt kendskab til klima-, energi- og gerne jordbrugsøkonomi
Den voksende klimaudfordring og forskellige veje til grøn omstilling af samfundet fylder meget hos både politikere og borgere. Med god grund. Det er dette århundredes største udfordring, og både i Danmark og internationalt skal der findes løsninger. Klimarådet rådgiver regeringen om, hvordan Danmark bedst og billigst kan gennemføre omstillingen til et lavemissionssamfund i 2050. Nu er der en ledig stilling som analytiker i Klimarådets sekretariat. 
 
Har du interesse for klima- og energipolitik og lyst til at arbejde innovativt og tværfagligt med analyser af klimapolitiske udfordringer? Vil du være en del af et af landets stærkeste klimafaglige miljøer? Så bør du overveje at blive vores nye kollega. Vi søger en analytiker med den økonomiske værktøjskasse i orden og gerne med kendskab til sammenhængene mellem klima, energi, land- og skovbrug. Du kan være nyuddannet eller have flere års erfaring. 
 
Som en del af Klimarådets sekretariat vil du komme til at arbejde med analyser af de vigtigste emner på den klimapolitiske dagsorden og bidrage til udformningen af anbefalinger til Danmarks klimapolitik. 
 
Om stillingen 
Som ny kollega i sekretariatet vil du i tæt samarbejde med Klimarådet, der består af nogle af Danmarks førende forskere inden for hver deres område, skulle bidrage til analyser af forskellige veje i den grønne omstilling. En vigtig del af dit arbejde vil være at analysere, hvilke omkostningseffektive virkemidler der kan bidrage til den grønne omstilling inden for sektorer som fx skov- og jordbrug, transport og energi.  
 
Du skal bidrage til, at Klimarådets analyser og beregningsmetoder afspejler de væsentligste problemstillinger og tekniske sammenhænge. Det sikres bl.a. ved dialog med interessenter på klimaområdet og ved at holde dig opdateret om den nyeste viden om udviklingen inden for klimateknologier og samfundsanalyser.  
 
Vi forventer, at du som analytiker har: 
  • kendskab til klima- og energidagsordenen
  • en relevant uddannelse som økonom, jordbrugsøkonom eller lignende
  • stærk faglighed og evne til at strukturere dit arbejde
  • evne til at arbejde både selvstændigt og med kolleger i projektgrupper
  • lyst til tværfagligt samarbejde med økonomer, ingeniører og personer med anden samfundsfaglig og klimafaglig viden
  • lyst til samarbejde med eksterne interessenter inden for klimaområdet og til at bidrage til et stærkt fagligt netværk
  • blik for de skarpe argumenter og særdeles gode evner inden for såvel skriftlig som mundtlig kommunikation
 
Om Klimarådet 
Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om omstillingen til et lavemissionssamfund i 2050. Klimarådet bidrager med solide faglige anbefalinger, der hviler på uafhængige analyser med udgangspunkt i det overordnede mål for 2050. Rådet kommer med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.  
 
Klimarådet ønsker et tæt samspil med omverdenen, og derfor foregår en væsentlig del af rådets arbejde i dialog med interessenterne på klimaområdet. Det medvirker til, at Klimarådets arbejde bygger på solid viden om virkeligheden for aktørerne på området.  
 
Klimarådets sekretariat har til huse ved Frederiksholms Kanal i København. Sekretariatet betjener Klimarådet i alle sager vedrørende rådets virksomhed og består af en sekretariatschef, syv AC-medarbejdere og to studenter. Sekretariatet udarbejder løbende analyser af aktuelle klimaproblemstillinger til brug for Klimarådets rapporter og som indspark i den offentlige debat. Analyserne kan omfatte alle dele af den grønne omstilling med særligt fokus på de økonomiske aspekter. Udover at betjene Klimarådet i dets faglige arbejde sørger sekretariatet for den praktiske tilrettelæggelse af Klimarådets møder, afholdelse af konferencer og lignende.  
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Vi tilbyder et spændende og meningsfyldt arbejde med en af tidens største udfordringer, gode faglige udviklingsmuligheder og et godt arbejdsklima.  
 
Som analytiker ansættes du på vilkår iht. overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om akademikere i staten med mulighed for at forhandle tillæg efter erfaring og kvalifikationer. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Ansøgning 
Send din ansøgning, CV samt bilag (pdf-format) via linket på vores hjemmeside www.klimaraadet.dk, så vi har den senest med udgangen af den 30. 09. 2017.  
 
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte sekretariatschef Eva Jensen på tlf. 25 44 12 28 eller via e-mail: eva.jensen@klimaraadet.dk
 
Klimarådet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.