Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Økonomikonsulent til strategisk økonomistyring
Vil du være med til at skabe økonomistyring i topklasse i en dynamisk styrelse med skarpt fokus på økonomi og resultater?  
 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at bruge offentlige data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi arbejder for at data om vores land og samfund er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Det skaber bedre beslutningsgrundlag og mere effektive løsninger, som kommer hele samfundet til gode. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 
 
Vi er en dynamisk virksomhed, som løbende får nye opgaver. Det stiller særlige krav til økonomistyringen, og vi lægger vægt på, at økonomistyringen skal være en del af den strategiske styring. Det betyder, at vi skal kunne vise, hvordan budgetter og forbrug hænger sammen med styrelsens strategi og resultater. For at kunne det, er det vigtigt, at økonomfunktionen er i tæt dialog med direktionen og fagkontorerne om kerneopgaver og økonomi. 
 
Dine opgaver  
Du skal være tovholder på udarbejdelsen af økonominotater og -analyser vedrørende de væsentligste områder inden for styrelsens økonomi. 
 
Desuden får du et selvstændigt ansvar for udvalgte budgetområder og for dialogen om økonomi med et antal fagkontorer. Du fungerer sammen med dine kolleger som sparringspartner og controller for kontorcheferne i forhold til deres budgetter, forbrug og resultater.  
 
Du skal stå for opfølgningen på KPI’er, som er indikatorer for fremdriften på vores strategiske indsatsområder, og som er et vigtig element i den strategiske styring. 
 
Du får også en vigtig rolle i udarbejdelsen af økonomisk ledelsesinformation til direktionen og ledelsen, som skal sikre et dækkende og aktuelt billede af resultater, økonomi og prioriteringsmuligheder.  
 
Om dig  
Du skal have evne og lyst til at arbejde med budgetter, budgetopfølgning og økonomiske analyser i tæt dialog med fagkontorerne og dine kolleger. 
 
Vi forventer, at du har en akademisk baggrund inden for økonomi eller offentlig forvaltning, og vi forudsætter, at du har erfaring som økonom/controller fra det offentlige og gerne fra staten. 
 
Det er vigtigt, at du arbejder struktureret og kan skrive skarpe oplæg med fokus på direktionens og den øvrige ledelses behov. Som controller skal du kunne stille konstruktive og kritiske spørgsmål og have blik for det væsentlige i styrelsens økonomi. 
 
Om os  
Du kan se frem til en spændende og udviklende stilling med stort ansvar og mulighed for at arbejde med næsten alle områder inden for økonomistyring. Vi er en styrelse med en stærk faglighed og et godt kollegialt miljø, og vi lægger vægt på, at medarbejderne skal udvikle sig gennem opgaverne og i øvrigt have god mulighed for kompetenceudvikling. Vi har adresse i København NV i attraktive, renoverede lokaler, der understøtter både fordybelse og samarbejde på tværs. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Du bliver som udgangspunkt ansat som AC-fuldmægtig. Hvis du har særlige kvalifikationer, er der mulighed for, at du kan blive ansat som specialkonsulent. I begge tilfælde er ansættelsen i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende insti¬tutioner.  
 
Du vil blive placeret i økonomifunktionen i kontoret Ressourcer, som er ét af 12 kontorer i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Kontoret har ansvaret for økonomi, HR, administrativ støtte, kommunikation og intern service. Kontoret har ca. 30 medarbejdere. 
 
Ønsker du yderligere oplysninger 
Du kan kontakte kontorchef Dan Folke Pedersen på telefon 7254 5221 eller funktionsleder Sara Facklamm på telefon 7254 5629.  
 
Ansøgning 
Du søger stillingen online via linket ”Søg stillingen”. Vi skal have dine oplysninger, dokumentation for uddannelse, ansøgning og CV senest den 1. oktober 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 40. 
 


Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst

Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Læs mere på www.sdfe.dk
Følg os på LinkedIn.

Sista ansökningsdag: 01-10-2017
Arbejdssted: København

Hjemmeside: http://sdfe.dkQuestions regarding the position

 
 
 
 

Del/Print


Tip en ven