Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Erfaren jurist med interesse for finansielle forhold - genopslag
Ansøgningsfrist: 06-10-2017

 
Vil du være med til at forebygge nye finansielle kriser, sikre gode finansielle rammevilkår og en ordentlig forbrugerbeskyttelse? Så har vi brug for dig i Erhvervsministeriet. Du bliver en ud af 20 medarbejdere i vores område for finansielle forhold.  
 
Du er med til at udstikke de lovgivningsmæssige rammer  
I området for finansielle forhold arbejder vi helt overordnet med at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. Vi beskæftiger os til daglig med nye politiske initiativer, både nationalt og i EU, finansiel lovgivning samt tilsyn med pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Vi arbejder også med forhold i den finansielle sektor, som gør det nemt og sikkert at være forbruger.  
 
Hvad indebærer jobbet?  
Du kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver, som alle relaterer sig til det finansielle område. Sammen med dine kolleger analyser, udvikler og implementerer du nye politiske initiativer. Vores arbejde styrker rammevilkårene for både de finansielle virksomheder og den enkelte forbruger.  
 
Dine præcise opgaver vil blive fastlagt efter ansættelsen, men du kan forvente at være med til at:  
 
• sikre gode forhold for forbrugerne på de finansielle markeder  
• håndtere udfordringer ift. hvidvask, terrorfinansiering og cyberkriminalitet  
• udforme initiativer vedrørende investeringsforeninger, kapitalfonde m.v.  
 
Du kan se frem til en varieret opgaveportefølje. Du får dine egne ansvarsområder og indgår samtidig i tværgående opgaveløsninger i tæt samspil med dine kolleger og eksterne interessenter som fx andre ministerier og relevante interesseorganisationer.  
 
Hvad forventer vi af dig?
Du er en juridisk begavelse med et stort overblik. Du har en uddannelse som cand.jur., cand.merc.(jur.) eller lignende samt en stærk faglig profil. Du har et par års erfaring fra fx den finansielle sektor eller et andet ministerium samtidig med, at du har en stor interesse for det finansielle område. Derudover kan du genkende dig selv i disse kompetencer:  
 
  1. Du er en stærk formidler. Du bruger dit talent for at formulere dig klart og præcist både mundtligt og skriftligt i alle dine opgaver. Du kan fx hive essensen ud af en problemstilling, og du kan gøre juraen enkel og forståelig for ikke-jurister.
  2. Du har politisk forståelse. Du trives i et politisk og ofte hektisk miljø, hvor du benytter dig af din evne til at skabe overblik og struktur i komplekse processer, fx når du betjener ministeren eller skal sætte en af dine kolleger ind i en problemstilling.
  3. Du tager ansvar. Du driver dine sager fremad og er resultatorienteret, både når du arbejder selvstændigt og er en del af et team.      
 
Hvem er vi?
Vi arbejder for en sund og robust finansiel sektor i Danmark og bedre adgang til vækstkapital for danske virksomheder. Vi beskæftiger os med rammerne for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionsforhold, værdipapirhandel, finansiering til vækstvirksomheder og en hel del andre emner, der har betydning for at sikre velfungerende finansielle markeder. Vi er tæt på det politiske system og udarbejder beslutningsgrundlag på områder med stor politisk og offentlig bevågenhed.  
 
Vi er godt 20 fagligt stærke kollegaer, som både får og tager stort ansvar i opgaveløsningen. Omskiftelighed er en fast del af hverdagen, både i forhold til at håndtere skiftende politiske dagsordner og konkrete udfordringer, der opstår i den finansielle sektor. Vi løser vores opgaver i et tæt samarbejde med vores faglige netværk, der omfatter styrelser, herunder ikke mindst Finanstilsynet, interesseorganisationer og andre ministerier.  
 
Om ansættelsen
Du bliver ansat efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC.  
 
Er du interesseret?
Send din ansøgning via link på http://em.dk/job-og-karriere senest fredag den 6. oktober 2017 kl. 12.00. Husk også at uploade dit CV, dine eksamenspapirer og andet relevant materiale.  
 
Samtaler forventes at blive afholdt i uge 41 og 42. Der vil blive brugt faglig case og personlighedsanalyse i forbindelse med samtalen.  
 
Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef Hans Høj på telefon 91 33 73 08.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
 Hvordan er det at arbejde i Erhvervsministeriets departement
Vi er i en unik position: Vi betjener ministeren i et af landets mest centrale ministerier og er samtidig helt tæt på erhvervslivet. Vi er med fra de første diskussioner om nye initiativer og lovforslag til udviklingen og eksekveringen af dem. Vi arbejder med en bred vifte af ressortområder – fra boligfinansiering og forbrugerforhold til planlov og digitalisering af erhvervslivet – og sætter derigennem et aftryk på virksomheder og de fleste danskeres liv.  
 
Vi er 200 ambitiøse og engagerede medarbejdere, men vores netværk og kontaktflade rækker langt uden for Slotsholmen. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets syv styrelser og de selvstændige offentlige virksomheder, som vi har ansvar for, og vi er i dialog med virksomheder, interesseorganisationer, EU og OECD. Vi værdsætter en arbejdsplads med en stejl læringskurve og et stærkt samarbejde for at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark.