Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Informationssikkerhedsleder/konsulent med gennemslagskraft søges til Udlændinge- og Integrationsministeriet
Departementet søger Informationssikkerhedsleder/konsulent til Koncern It. 
 
Om stillingen 
Som projektorienteret informationssikkerhedsleder / konsulent i Koncern It skal du bistå de nuværende informationssikkerhedsledere med at styre den videre implementering af ISO27001 i Udlændinge- og Integrationsministeriets (UIM) koncern og være med til at forberede implementeringen af databeskyttelsesforordningen. 
 
I UIM arbejder vi med informationssikkerhed ud fra en koncernfælles tankegang, og du vil derfor skulle samarbejde med aktører på tværs af hele koncernen. Du skal sammen med informationssikkerheds-koordinatorerne i UIM’s to styrelser og de ansvarlige forretningsområder udarbejde og vedligeholde de grundlæggende rammer for it- og informationssikkerheden.  
 
Du skal udvikle informationssikkerheden i UIM-koncernen med vægt på de tekniske aspekter. Du skal blandt andet rådgive om it-sikkerhed og beskyttelse af persondata i forbindelse med Koncern It’s udviklingsprojekter, og du bliver drivkraften ved gennemførelse af risikovurderinger og leverandørstyring.  
 
Derudover skal du løbende holde dig ajour med den generelle udvikling på områderne for informationssikkerhed og persondatabeskyttelse, herunder ændringer i lovgivning og centrale statslige politikker, og du kommer til at indgå i relevante centrale sikkerhedsfaglige fora. 
 
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte, at: 
 • bistå ved udarbejdelse af risikovurderinger, konsekvensanalyser og handleplaner 
 • omsætte kravene fra ISO27001 og persondatalovgivningen til procedurer, der kan anvendes af Koncern It og forretningsområderne 
 • bidrage til koncepter for og sikre systematisk opfølgning og rapportering på informationssikkerhedskrav og årshjulsaktiviteter 
 • sikre, at vi har den fornødne og opdaterede dokumentation af informationssikkerheden i koncernen 
 • sparre med og rådgive projektledere og fagteams om it-sikkerhed og databeskyttelse i deres opgaveløsning, herunder i forbindelse med nye it-løsninger 
 • håndtere og følge op på sikkerhedshændelser 
Derudover vil du som informationssikkerhedsleder / konsulent få brug for projektlederkompetencer til blandt andet at: 
 • planlægge aktiviteter  
 • skabe overblik og struktur over opgaverne og tydeliggøre udfordringer og beslutninger  
 • udarbejde og fremlægge statusrapporter 
 • bistå med intern auditering og opfølgningen herpå  
 • lede og koordinere sikkerhedsaktiviteter med UIM’s interne og eksterne samarbejdspartnere og interessenter 
Om dig 
Du er it-sikkerhedsteknisk velfunderet, og du har indgående evner for planlægning, opfølgning og kontrol inden for informationssikkerhed. Du har et højt fagligt niveau og et stor engagement i arbejdsopgaverne. 
 
Du har en videregående uddannelse som cand.merc.dat., cand.scient.dat., cand.it., cand.polyt. eller anden relevant uddannelse, og du har betydelig erfaring med informationssikkerhed og projektledelse fra en privat eller offentlig virksomhed.  
 
Derudover forventer vi, at du har: 
 • gennemslagskraft 
 • stærke samarbejdsevner og kan indgå i et tæt samarbejde på tværs af faggrupper i hele koncernen og med UIM’s samarbejdspartnere, leverandører og øvrige interessenter 
 • erfaring som projektleder 
 • mindst 2 års erfaring med drift af informationssikkerhedsarbejde  
Det er en fordel, hvis du er certificeret som CISM, CISSP, CRISC eller lignende, og at du har en stor interesse for, og gerne erfaring med, it-sikkerhed, herunder cyber-sikkerhed og ISO2700X standarder. 
 
Har du generel erfaring med it-arkitektur, og er du er certificeret, eksempelvis med TOGAF, vil dette tillige være en fordel. 
 
Din nye hverdag  
Organisatorisk kommer du til at høre til i UIM’s Koncern It, som varetager drift, vedligehold og udvikling af it-systemerne for hele koncernen. Koncern It er placeret i departementets afdeling for Koncernstyring. 
 
I Koncern It er vi ca. 55 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, og vores omgangstone er uformel.  
 
Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.  
 
Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelsen ”HEMMELIGT”, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse. 
 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte it-driftschef, Kenneth Rasmussen pr. mail på kr@uim.dk eller på telefon 22 18 23 18. 
 
Søg stillingen  
Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, eksamensbevis mv. senest fredag den 13. oktober 2017, kl. 12.00
 
Vi forventer at holde samtaler i uge 43. 
 
Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker. 
 


Ansøgningsfrist:
13-10-2017

Arbejdstid:
37

Arbejdssted:
Adelgade 11-13, 1304 København K

Hjemmeside:
www.uim.dk

Kontaktpersoner:
Kenneth Rasmussen