Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Jurist og økonom til tilsyn med mindre pengeinstitutter
Vil du være med til at forebygge den næste finanskrise? Vil du være med til at føre tilsyn, som understøtter tilliden til den finansielle sektor? Så har vi brug for dig i kontoret for tilsyn med de mindre pengeinstitutter.  
 
Du vil blive del af et kontor med 19 medarbejdere. De fleste af os holder øje med, om de mindre pengeinstitutter er drevet forsvarligt, og om de har kapital nok til de risici, de har påtaget sig. Vi bruger meget tid på at gennemgå institutternes udlån, og på at vurdere hvordan instituttet arbejder i hverdagen, herunder om de overholder den finansielle regulering.  
 
Vi tager på inspektioner ude i pengeinstitutterne. Det fylder størstedelen af vores hverdag at forberede og gennemføre inspektionerne. Vi har en del rejseaktivitet, 6-8 uger om året – primært i Danmark, men også til Færøerne og Grønland. Når vi ikke er i gang med inspektionsarbejdet, har vi en del løbende overvågning af pengeinstitutterne, sagsbehandling og for juristen også lidt reguleringsarbejde.  
 
Hvilke opgaver skal du især løse?  
Du vil komme til at arbejde med en bred vifte af tilsynsmæssige opgaver i forhold til de mindre pengeinstitutter. Du vil både blive del af inspektionerne ude i institutterne med dertilhørende rejseaktivitet og del af den løbende overvågning og sagsbehandling i dagligdagen på kontoret. Vi forventer, at du med tiden selv kan forestå inspektioner i institutterne.  
 
Vi har to ledige stillinger som gerne skal besættes med en jurist og en økonom. Kan du sætte kryds ved følgende fire karaktertræk, er du et godt match til stillingerne:  
 
1. Bred faglig interesse  
Tilsynsarbejdet kræver et solidt fagligt fundament. Som jurist vil det være en fordel at have kendskab til den finansielle regulering og selskabsret. Som økonom vil det være en fordel at have kendskab til kreditrisici og pengeinstitutter – gerne med en baggrund i sektoren. Tilsynsarbejdet er i vidt omfang overlappende mellem juraen og økonomien. Som jurist skal du derfor have mod på at arbejde med tal, og som økonom skal du have mod på at arbejde med lovgivningens regler som grundlag.  
 
2. Du er god til kommunikere  
Du har gode kommunikationsevner og evner at omsætte din faglighed til et let forståeligt sprog. Du formulerer dig klart på skrift, i tale og på en måde, så andre med anden fagbaggrund kan forstå dig. Dine kommunikative evner vil blive sat i spil, når vi er i dialog med institutter og rådgivere, og når vi udarbejder rapporter og afgørelser til institutterne.  
 
3. Du er resultatorienteret og tager ansvar  
Du har hele tiden fokus på at skabe resultater og tager ansvar for at nå i mål med dine opgaver. Kompleksiteten i opgaverne er høj, men alligevel kan du logisk og struktureret tage styring på dine opgaver.  
 
4. Du er god til at samarbejde  
Du er god til at samarbejde med andre også selvom de har en anden faglig baggrund. Du kan indgå i teams med både yngre og ældre medarbejdere, som på forskellige områder kan have mere erfaring end dig. Du kan også samarbejde med institutterne og holde en god dialog.  
 
Derudover forestiller vi os, at du:  
• er uddannet som cand.jur., cand.polit., cand.oecon, bankuddannet eller lign., og  
• har erfaring fra den finansielle sektor, en anden styrelse eller tilsvarende.  
 
Hvordan er dine ansættelsesvilkår?  
Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest.  
 
Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram, og når det kommer til arbejdsvilkår, er vi også en attraktiv arbejdsplads. Vi har flekstidsordning, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe- og badmintonklubber.  
 
Sådan ansøger du  
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest torsdag den 28. september 2017 kl. 12.00. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.  
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
 
Spørgsmål?  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef Karen Dortea Abelskov på 33 55 83 44 eller vicekontorchef Heidi Tønne Lindeholm på 33 55 83 17.  
 
Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Søren Bay Ivarsson på 91 33 70 82.  
 
Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.  
 


Application deadline:
28-09-2017

Kontaktpersoner: