Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Ambitiøs special-/chefkonsulent til Koncern Økonomi i Miljø- og Fødevareministeriets departement
Ansøgningsfrist: 19-10-2017
Ønsker du et job tæt på den politiske beslutningsproces i et spændende og udfordrende arbejdsmiljø med gode udviklings- og karrieremuligheder? Kan du tilrettelægge, styre og drive centrale processer relateret til finanslovsarbejdet med høj produktivitet og sikre, at sagerne er belyst fra alle vinkler? Har du sans for detaljer og evnen til at formidle et økonomisk overblik? Så er du måske vores nye special- eller chefkonsulent i Koncern Økonomi i Miljø- og Fødevareministeriets departement. 
 
Et job tæt på de øverste beslutninger i et af centraladministrationens største ministerier 
Koncern Økonomi har det overordnede ansvar for Miljø- og Fødevareministeriets samlede finanslovsbevilling og den tværgående økonomiske opfølgning. Du vil som medarbejder i kontoret få en central rolle i at understøtte, at ministeriets samlede økonomi på ca. 15 mia. kr. prioriteres målrettet og anvendes effektivt på miljø- og fødevareområdet. 
 
Vi rådgiver og udarbejder beslutningsoplæg til ministeren og den øverste ledelse i økonomiske spørgsmål samt forbereder og koordinerer økonomisager til regeringens Økonomiudvalg og Folketinget. Endvidere er vi ansvarlige for de løbende og tværgående økonomiske opfølgninger og omprioriteringer samt udvikling og koordination af ministeriets koncernstyring.  
 
Du vil i Koncern Økonomi få et job i et stærkt fagligt og ambitiøst miljø, hvor vi hjælper hinanden med at løse kontorets mange spændende opgaver. Kontoret består af en kontorchef, 15 medarbejdere og to studenter. 
 
Vi tilbyder dig: 
Et spændende arbejde med fokus på finanslovskoordinering og udvikling af koncernstyring. Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. at være ansvarlig for de centrale processer og produkter, der relaterer sig til finanslovsarbejdet, såvel på det tekniske som på det politiske plan.  I den forbindelse vil du skulle indgå i budgetforhandlinger med ministeriets institutioner og Finansministeriet. Videre vil du skulle bidrage til budgetanalyser og løbende bevillingssager på ministerområdet samt forberede sager til regeringens Økonomiudvalg.
 
Du vil få en central rolle i kontoret med ansvar for den faglige ledelse ved udarbejdelse af kontorets kerneprodukter. Herunder vil du skulle bidrage til udviklingen af Miljø- og Fødevareministeriets koncernstyring f.eks. udarbejdelse af tværgående budgetopfølgninger, prioriteringsoplæg og økonomisk ledelsesinformation mv.  
 
Vores opgaver løses i tæt dialog med departementets faglige kontorer, ministerområdets styrelser, Finansministeriet m.fl., og du vil således få en stor berøringsflade både internt i ministeriet og på tværs af centraladministrationen.  
 
Vi forventer, at du 
  • har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse f.eks. som cand.polit., cand.oecon., cand.scient.pol. eller en anden relevant akademisk uddannelse, 
  • har politisk tæft og er en stærk analytiker, som kan omsætte tal og analyser til solide beslutningsoplæg, proces og politik,  
  • besidder gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner samt evnen til at fremlægge sager med blik for det væsentlige, 
  • er processtærk og har en god dømmekraft, 
  • har gennemslagskraft og kan være med til at udstikke retning for kontorets opgaver, 
  • har gode samarbejdsevner og sætter en ære i at skabe gode relationer med udgangspunkt i faglighed på tværs – såvel internt i ministeriet som med eksterne samarbejdspartnere. 
 
Det er en forudsætning for at lykkes i jobbet, at du har stor erfaring med finanslovskoordinering herunder med bevillingsregler og processen omkring finanslovens tilblivelse. Erfaring fra en lignende stilling er derfor et krav. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Akademikernes Centralorganisation og Finansministeriet. Stillingen besættes som special- eller chefkonsulent afhængig af kvalifikationer og erfaring. Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg alt efter kvalifikationer. 
 
Stillingen ønskes besat snarest muligt.
 
Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos kontorchef Kasper Rise på telefon 93 59 71 58.
 
Sådan søger du: 
Stillingen søges online via vores jobportal ved at trykke på ”Søg stillingen” nederst i stillingsopslaget. Din ansøgning med CV og eksamensbevis (for både bachelor- og kandidatuddannelse) skal være os i hænde senest torsdag den 19. oktober 2017.
 
Vi forventer at afholde samtaler mandag den 23. oktober 2017. 
Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.