Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 

Børne- og Socialministeriet søger kontorchef til Organisation og HR 
 
Vil du arbejde med personaleledelse i en politisk organisation med stort fokus på (organisations)udvikling, effektivisering samt digitalisering? Hvis ja, så kan Børne- og Socialministeriet tilbyde dig en spændende chefstilling i vores departement, hvor du dagligt skal indgå i et tæt samarbejde med medarbejdere, chefer samt ministeriets underliggende institutioner. 
 
Om stillingen og kontoret 
Kontoret for Organisation og HR er et nyoprettet kontor i departementets Koncernafdeling, der har ansvaret for den strategiske udvikling af koncernen, økonomistyring samt at koordinere ministeriets arbejde med implementering.
 
Organisation og HR har det overordnede ansvar for fagområderne HR, IT og intern service. Den faglige og personalemæssige ledelse af serviceenheden i kontoret varetages af en servicechef, som refererer til kontorchefen for Organisation og HR.  De kommende centrale opgaver i kontoret består i at sætte og implementere en ambitiøs personalepolitisk dagsorden samt at yde et højt serviceniveau i forhold til ledelsen og medarbejderne i departementet. Kontoret har særligt fokus på god arbejdsgiveradfærd, strategiudvikling samt opdatering og implementering af effektive, digitale processer. Rollen som DPO (Data Protection Officer) i henhold til persondataforordningen, som træder i kraft i 2018, vil desuden også indgå i kontorets opgaveportefølje.
 
Som kontorchef får du det overordnede ansvar for kontoret, og du skal i samarbejde med engagerede og dygtige medarbejdere igangsætte, implementere og bidrage til større interne projekter af strategisk karakter, eksempelvis i forhold til nye måder at organisere, lede og samarbejde på. Samtidig skal du sikre idéudvikling og kvalitet i en forandringsorientereret organisation samt et effektivt opgave flow i forhold til servicering af ministeren, den øvrige ledelse i departementet samt underliggende institutioner.  
 
Kontoret består af 18 medarbejdere.
 
Vores forventninger til dig 
Du har relevant erfaring med de områder, der ligger inden for kontorets opgaveportefølje, særligt personale-ledelse, drift og organisationsudvikling, men også gerne digitalisering og implementering af større IT- og udviklingsprojekter. Ligeså evner du at omsætte den faglige indsigt til praktisk brugbare løsninger, der kan realiseres i en politisk og organisatorisk kontekst. 
 
Vi ønsker en kontorchef med et stort engagement, og som er i stand til at skabe et godt arbejdsmiljø samt lede, inspirere og udvikle kontoret. Du skal have blik for og erfaring med at skabe og vedligeholde gode og tillidsbaserede samarbejdsrelationer særligt internt i departementet, men også til de underliggende institutio-ner samt andre ministerier. 
 
Vi lægger vægt på, at du har
  • forståelse for og gerne erfaring med ledelsesgerningen samt fokus på at udøve god arbejdsgiveradfærd 
  • stærke analytiske og strategiske kompetencer
  • erfaring med udvikling af offentlige institutioners forandringskompetencer
  • stærke kommunikative evner og stor gennemslagskraft
  • en akademisk baggrund, fx som cand.scient.soc., cand.scient.pol., cand.jur. eller lignende.  
 
Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen besættes på åremål og er indplaceret i lønramme 37/løngruppe 1. Hertil kommer åremålstillæg og evt. kvalifikationstillæg afhængig af kvalifikationer og erfaring. 
 
Ansættelsesområdet er Børne- og Socialministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Børne- og Socialministeriets departement, Holmens Kanal 22, 1060 København K. 
 
Stillingen ønskes besat snarest muligt. 
  
Vil du vide mere  
For yderligere information er du velkommen til at kontakte afdelingschef Emil Herskind på telefon 22 79 37 19 eller e-mail emhe@sm.dk.
 
Sådan søger du 
Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) sendes elektronisk via stillingsopslaget på Børne- og Socialministeriets hjemmeside (www.socialministeriet.dk). 
 
Ansøgning til stillingen skal være ministeriet i hænde senest onsdag den 18. oktober 2017
 
Der kan indgå personprofiltest i ansættelsesforløbet. 
 
Vi forventer at afholde samtaler i uge 43. 
 
Ministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 
 Ansøgningsfrist:
18-10-2017

Stillingstype:
Kontorchef

Arbejdssted:
Holmens Kanal 22, 1060 København K

Afdeling:
Koncern


Hjemmeside:
www.socialministeriet.dk

Kontaktperson:
Emil Herskind 22 79 37 19/ emhe@sm.dk

Print

Tip en ven