Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 

 
Børnerådets sekretariat søger analysekonsulent til børneinddragelse 
 
Børns synspunkter er grundstenen i Børnerådets arbejde. Derfor arbejder vi med børneperspektivet gennem kvalitative såvel som kvantitative metoder.  
 
Kernen i vores arbejde med børneinddragelse er Børn- og Ungepanelet samt Mini-børnepanelet. Til videreførelse af Mini-børnepanelet samt opstart af nye temaundersøgelser, søger Børnerådets sekretariat en akademisk medarbejder, der har erfaring med kvalitative metoder og analyse. Du skal være med til at gennemføre kvalitative undersøgelser blandt børn og unge i forskellige og ofte skrøbelige livssituationer. Det er derfor en fordel at du har børnefaglig eller pædagogisk indsigt og en god fornemmelse for mødet med sårbare målgrupper.  
 
Du er først og fremmest velbevandret i kvalitative metoder men har mod på også at arbejde med kvantitative metoder og statistik. Du kommer til at arbejde tæt sammen med sekretariatets anden analysekonsulent som har ansvaret for Børne- og ungepanelet. Du vil også indgå i løsningen af sekretariatets øvrige opgaver som fx rådsbetjening mv.  
 
Dine opgaver består i at:  
 
• videreføre vores Mini-børnepanelundersøgelser  
• herunder udforme spørgeskemaer, rekruttere institutioner, behandle og analysere data 
• tilrettelægge og gennemføre kvalitative temaundersøgelser og workshops, som inddrager forskellige grupper af børn- og unge  
• sammentænke og analysere kvalitative interview og kvantitative data  
• bidrage til at formidle resultaterne overskueligt og anvendeligt  
 
Vi vil lægge vægt på, at du har:  
 
• en akademisk uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område, fx cand. scient. soc.
 • erfaring med kvalitative undersøgelser og gerne er rutineret bruger af Nvivo  
• har teknisk flair og gerne erfaring med online software til spørgeskemakonstruktion 
• gode skriftlige formuleringsevner  
• interesse for at styrke børneperspektivet, også i direkte og personlig dialog med børn og unge
 • kendskab til det sociale område 
• erfaring med projektarbejde 
 
Børnerådet arbejder strategisk og målrettet på at skabe forandring til fordel for børn og unge på baggrund af inddragende undersøgelser og workshops mv. Det betyder, at du skal arbejde tæt sammen med jurister og kommunikationsfolk om tilrettelæggelse, analyse og formidling af undersøgelserne. Derfor er det vigtigt med gode samarbejdsevner og interesse for politik, faglighed og praksis på de mange forskellige felter, Børnerådet arbejder inden for.  
 
Børnerådets sekretariat er en arbejdsplads med et stort råderum og gode muligheder for fleksibilitet og selvstændig planlægning af opgaverne. Vi arbejder projektorienteret, og lægger vægt på en høj grad af samarbejde både internt og eksternt. Du kan læse mere om Børnerådet og vores arbejde på www.brd.dk  
 
Vi er for nyligt flyttet fra København til Billund og dette medfører at sekretariatet nu er under opbygning og udvikling. Vores mål er at videreføre og styrke de gode arbejdsmetoder og tilgange som oparbejdet i sekretariatet hidtil. Vil du være med til at opbygge sekretariatet og fremtidssikre en fantastisk arbejdsplads, så ser vi frem til at høre fra dig. 
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Stillingen er tidsubegrænset med ansættelse pr. 1. februar 2018 i Børnerådet, Hovedgaden 12, 1., 7190 Billund. Den er på 37 timer med flekstid. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst for akademikere i staten. Børnerådet ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
 
Yderligere oplysninger 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til konstitueret sekretariatschef Lisbeth Sjørup på tlf. 3378 3303 eller analysekonsulent Julie Riishøj på tlf. 3378 3316 på hverdage mellem kl. 10.00-12.00. 
 
Sådan søger du
Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamensdokumentation) sendes elektronisk via stillingsopslaget på Børne- og Socialministeriets hjemmeside (www.socialministeriet.dk).
 
Ansøgningen skal være Børnerådet i hænde senest mandag den 20. november 2017 kl. 12.00.  
 
Vi holder ansættelsessamtaler den 15. december 2017. 
 Ansøgningsfrist:
20-11-2017

Stillingstype:
Fuldmægtig

Arbejdssted:
Hovedgaden 12, 1., 7190 Billund

Afdeling:
Børnerådet


Hjemmeside:
www.socialministeriet.dk

Kontaktperson:
Lisbeth Sjørup 3378 3303 / Julie Riishøj 3378 3316

Print

Tip en ven