Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 

Børnerådet søger børnepsykolog eller cand.pæd.psych. med erfaring inden for kvalitative metoder  
 
Børnerådets sekretariat søger en psykolog, der har lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt med børneinddragelse og indsamling af viden om børn og unges perspektiver.   
 
Børn og unges synspunkter er vigtige i Børnerådets arbejde. Derfor spørger Børnerådet børn og unge i vidt forskellige aldre og livssituationer om deres meninger, oplevelser og holdninger. Vi bruger mange forskellige metoder i vores arbejde med at inddrage børn og unge; bl.a. afholder vi workshops, procesmøder og fokusgrupper, ligesom vi besøger daginstitutioner, anbringelsessteder, skoler og andre steder, hvor børn og unge opholder sig. Vi arbejder både med store spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews til at indhente viden om børn og unges oplevelser.  
 
Vi ønsker at styrke den kvalitative del af vores inddragelsesindsats, og derfor søger vi nu en børnepsykolog eller cand. pæd.psych. med erfaring fra det børnefaglige felt. Du skal have lyst til at deltage i projekter, hvor børn og unge bliver hørt, og du skal have erfaring med at arbejde klinisk med aldersgruppen 4-17 år.   
 
Opgaverne vil hovedsageligt bestå i at planlægge og gennemføre projekter, herunder anvende forskellige kvalitative metoder, udarbejde analyser og bidrage til formidling af resultaterne i tæt samarbejde med Børnerådets øvrige medarbejdere.  
 
Du får en enestående chance for at arbejde både analytisk, praktisk og strategisk med børn og unge og herved være med til at sætte dagsordenen på det børnefaglige område. Dit arbejde med at indsamle viden og dokumentation vil være med til at skabe forandring til fordel for børn og unge i Danmark generelt.     
 
Ved siden af det børneinddragende arbejde vil du få del i sekretariatets øvrige opgaver, herunder deltage i arbejdsgrupper om forskellige fagområder, udarbejde høringssvar mv.  
 
Dine opgaver vil bestå i at: 
· Planlægge børneinddragende projekter, fx udarbejde projektbeskrivelser, etablere følgegrupper samt udvælge og rekruttere grupper af børn og unge 
· Inddrage børn og unge, fx afholde ekspertgruppemøder, gennemføre kvalitative interviews og besøge institutioner (der kan forekomme rejsedage i projektperioderne) 
· Dokumentere og analysere data, fx interviews, mødereferater, temaanalyser og forandringsperspektiver 
· Bidrage til formidling af resultater, fx notater, rapporter og oplæg 
 
 Vi lægger vægt på, at du har: 
· En uddannelse som cand.psych. eller cand.pæd.psych. 
· En solid børnefaglig profil og fx erfaring fra PPR, børneinstitutioner el. lign.  
· Som minimum autorisation, og gerne erfaring svarende til specialist i børnepsykologi – dette er dog ikke et krav 
· Interesse for undersøgelser og analyser af børn og unges situation i et samfundsperspektiv 
· Stærke kvalitative kundskaber og erfaring med at gennemføre kvalitative undersøgelser 
· Gode projektstyringsevner 
· Lyst og evne til at møde og tale med børn og unge i mange forskellige livssituationer 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Stillingen er på 30 timer med flekstid med start 1. februar 2018 i Børnerådet, Hovedgaden 12, 1., 7190 Billund. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst for akademikere i staten. Børnerådet ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.   
 
Yderligere oplysninger  
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til konst. sekretariatsleder Lisbeth Sjørup på tlf. 33 78 33 03 eller analysekonsulent Julie Riishøj på 33 78 33 16 på hverdage mellem 10.00-12.00.  
 
Ansøgning 
Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamensdokumentation) sendes elektronisk via stillingsopslaget på Børne- og Socialministeriets hjemmeside (www.socialministeriet.dk).  
 
Ansøgningen skal være Børnerådet i hænde senest mandag den 20.11.2017 kl. 12.00
 
Vi holder ansættelsessamtaler torsdag den 14.12.2017.   
 
 
 
 
 
 Ansøgningsfrist:
20-11-2017

Stillingstype:
Specialkonsulent

Arbejdssted:
Hovedgaden 12, 1., 7190 Billund

Afdeling:
Børnerådet


Hjemmeside:
www.socialministeriet.dk

Kontaktperson:
Lisbeth Sjørup 3378 3303 / Julie Riishøj 3378 3316

Print

Tip en ven