Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Senior Researcher in Marine Geology
Ansøgningsfrist: 28-11-2017
Seniorforsker i maringeologi med ekspertise inden for kortlægning af habitater og kystnære områder samt dynamiske havbundssedimenter 
 
Maringeologi – på tværs af landet og havet. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) kortlægger landskaber og sedimenter både på land og til søs, og øger dermed forståelsen for både det synlige og det vanddækkede landskabs dannelseshistorie. Med rumlige 3D modeller belyses interaktionen mellem land og hav, og der skabes forståelse for og information om geologiske ressourcer og naturværdier. Stillingen er placeret i Maringeologisk afdeling, som ligger ved Århus Universitetspark. Stillingen er til besættelse fra 1. februar 2018.  
 
Jobindhold  
Stillingens faglige indhold omfatter udvikling af nye rådgivnings- og forskningsområder inden for habitatkortlægning, hvortil der benyttes automatiske metoder og modeller og endvidere udvikling af integration af geodiversitet i habitatkortlægningen og den økosystembaserede forvaltning.  
 
Desuden indgår afdelingens almindelige maringeologiske discipliner, som omfatter sedimentologisk analyse af marine og kystnære sedimenter, tolkning af shallow-seismiske data samt boringsdata.  
Ligeledes indgår kortlægning og vurderinger af kvaliteten af sand- og grusråstoffer, samt tolkning af havbundens overfladesedimenter i 3D.  
 
Dine kvalifikationer  
Ansættelsen vil ske på basis af videnskabelige kvalifikationer. Ved besættelsen lægges især vægt på følgende kvalifikationer:  
• Ph.d.-grad, med en forskningsprofil inden for habitat- og kystnær kortlægning samt overfladenære dynamiske sedimenter.  
• Ekspertise inden for kystnær Lidar og multibeam dybde/backscatter data indsamling og processering, shallow-seismisk tolkning og klastisk sedimentologi, gerne med fokus på shelf- og kystsedimenter.  
• Evnen til at formidle resultater i videnskabelige publikationer og tekniske rapporter.  
• Engelsk skal beherskes. Hvis ansøgeren ikke er dansktalende skal han/hun være indstillet på at lære dansk på et passende niveau inden for de første 12 måneder af ansættelsen.  
 
Maringeologisk afdeling  
Maringeologi på GEUS inkluderer både videnskabelige og kommercielle undersøgelser af marine og kystnære områder nationalt og internationalt, men med fokus på Danmark og Grønland. Vigtige arbejdsfelter er studier og kortlægning af havbundens sand- og grusråstoffer, studier af geohazards, habitatkortlægning, miljøkvalitet og mere generelt de sedimentære processer der er relevante for f.eks. kystsikring og relateret til globale klimaændringer.  
 
Den maringeologiske afdeling er i besiddelse af et bredt spektrum af shallow-seismisk udstyr og prøvetagningsudstyr beregnet både til shelf- og dybvandsundersøgelser, så som boomer og sparker, vibrocorer, gravitycorer, pistoncorer og boxcorer. Til tolkning af seismiske data har vi arbejdsstationer og til sediment analyser har vi laboratoriefaciliteter til rådighed.  
 
Vi yder myndighedsrådgivning for Energistyrelsen og Miljøstyrelsen inden for maringeologi, habitatkortlægning og havbundskortlægning.  
Afdelingen har 11 medarbejdere, hvoraf hovedparten er forskere og rådgivere. Maringeologisk afdeling udgør sammen med afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning, GEUS’ to afdelinger i Århus. GEUS hovedkontor er placeret i København.  
 
Vi tilbyder  
• Et kreativt og tværfagligt forskningsmiljø  
• Et levende og uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger  
• Alsidige arbejdsopgaver og gode muligheder for selv at få indflydelse på dem  
• Udviklingsmuligheder, med adgang til kurser og anden efteruddannelse  
• Familievenlig arbejdsplads med flextid  
• Et aktivt foreningsmiljø, med personale- og kunstforening  
 
Løn og ansættelsesforhold  
I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede faglige organisation.  
 
Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.  
 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv, og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
 
Stillingen er til besættelse fra den 1. februar 2018.  
 
Yderligere oplysninger  
Kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jørn Bo Jensen på tlf. 91333825, e-mail: jbj@geus.dk eller nærmeste medarbejder Zyad Al-Hamdani på tlf. 91333812 e-mail: azk@geus.dk  
 
Udenlandske ansøgere kan læse yderligere om at bo og arbejde i Danmark på GEUS ekstranet  
 
Ansøgning  
Ansøgningen skal være vedlagt CV, en publikationsliste med separat angivelse af artikler registreret i ISI Web of Science, publikationer af særlig relevans for stillingen (max. 3), ph.d.-bevis, samt evt. kontaktoplysninger på referencepersoner (max. 3).  
 
Ansøgning skal være GEUS i hænde senest tirsdag den 28. november 2017, kl. 12.00. Du kan uploade (sende) din ansøgning ved at trykke på oven- eller nedenstående knap ”Søg stillingen”.  
 
Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.  
 
Ansættelsesprocedure  
Et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af en intern og to eksterne seniorforskere vil foretage en individuel evaluering af ansøgernes faglige kvalifikationer hvor ansøgerne vurderes kvalificeret eller ikke-kvalificeret i forhold til den opslåede stilling. Herefter vil et ansættelsesudvalg beslutte hvem af de fagligt kvalificerede kandidater de ønsker at indkalde til en ansættelsessamtale. Proceduren sker i henhold til ”Bekendtgørelse om ansættelse og bedømmelse af videnskabelige medarbejdere ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland § 4 og 7.  
 The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) is an independent and internationally oriented research institution within the Danish Ministry of Climate-, Energy and Building, and is part of Geocenter Denmark. GEUS also acts as consultant to public authorities and individuals within nature, climate, environment, energy and mineral resources. GEUS is responsible for the scientific exploration of the geology in Denmark and Greenland including shelf areas. GEUS maps, acquires and monitors data, informs the public about geological matters and is the national geological data centre.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig og internationalt orienteret forskningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og en del af Geocenter Danmark. GEUS forsker og rådgiver offentlige myndigheder og private inden for natur, klima, miljø, energi og råstoffer. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af geologien i Danmark og Grønland med sokkelområder. GEUS kortlægger, overvåger og indsamler data, formidler om geologiske forhold og er nationalt geologisk datacenter.