Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Teamansvarlig til økonomisk regulering
Ansøgningsfrist: 06-12-2017
Vil du være ansvarlig for at udforme morgendagens økonomiske regulering af forsyningssektorerne i Danmark? Er du en stærk faglig økonom, der har erfaring med monopolregulering og ønsker at gøre en forskel inden for en sektor med stor politisk bevågenhed? Så er jobbet som teamansvarlig i Energistyrelsen måske noget for dig.  
 
Om jobbet  
Vi søger en fagligt velfunderet kollega, som får det faglige tværgående ansvar for at sikre en effektiv regulering af de danske forsyningssektorer. 
 
Energistyrelsen arbejder på at fremtidssikre den økonomiske regulering af de danske forsyningssektorer. Aktuelt er Center for Forsyning i Energistyrelsen ved at implementere regeringens forsyningsstrategi og herunder udarbejde en ny økonomisk regulering af varmesektoren og Energinet.
Sideløbende analyses og videreudvikles på regulering på de andre forsyningsområder. Arbejdet udføres af centerets reguleringsøkonomer og jurister i samarbejde. Du vil have ansvar for den faglige udvikling af den fremtidige regulering og derfor være faglig sparingspart for arbejdet på tværs af sektorerne. Du vil således få mulighed for at præge den fremtidige regulering af hele den danske forsyningssektor.   
 
Du vil blive forankret i elenheden i Center for Forsyning, der har ansvar for den økonomiske regulering af elnetvirksomheder og Energinet, men vil få ansvar for alle forsyningssektorerne, der ud over el omfatter gas, varme, vand og affald. Teamet består af [8] reguleringsøkonomer.  
 
Om dig 
Vi forventer, at du er en fagligt stærk økonom, der har erfaring med økonomisk regulering af monopolvirksomheder. Interesser for og kendskab til energibranchen og centraladministrationen er en fordel men ikke et krav.  
 
Vi lægger vægt på, at du: 
 
 
  • kan skabe resultater i samarbejde med kolleger og omverdenen  
  • har stærke procesmæssige og koordinerende evner 
  • evner at se løsninger på vanskelige problemstillinger og kan diskutere disse sagligt og reflekterende med kolleger og chefer 
  • kan arbejde selvstændigt såvel som del af et team og en større organisation  
  • er velformuleret på dansk både mundtligt og skriftligt 
  • er alsidig og har det godt med mange bolde i luften i en travl hverdag 
  • har en relevant videregående uddannelse (økonom eller lign.). 
 
Om os 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
 
Center for Forsyning skal sikre og udvikle rammerne for strøm i kontakten og gas, varme og vand i rørene til gavn for husholdninger og virksomheder. Centret har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion af strøm og varme og den videre transport gennem rør og ledninger og dermed for indpasning af markant voksende mængder af vedvarende energi. Centeret har desuden ansvar for regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten. Afhængig af erfaring som konsulent eller fuldmægtig. Ansættelsesområdet er Energi- Forsynings og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Lykke Mulvad Jeppesen på telefon 3392 6728. 
 
Energistyrelsen ønsker at fremme ligestilling og alle kvalificerede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder opfordres til at søge stillingen. 
 
Ansøgning   
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt knappen "Søg stillingen" i forbindelse med stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest d. 6. december 2017. Samtaler forventes afholdt i december for at muliggøre tiltrædelse d. 1. februar 2018.