Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Akademisk medarbejder til digital forretnings- og politikudvikling
Vil du som stærk generalist arbejde med digitalisering på strategisk niveau? Eller vil du kombinere dine stærke geofaglige kompetencer med udviklingen af en datadrevet offentlig sektor?  
 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi arbejder med de mest relevante data om vores land og samfund og sikrer, at offentlige data er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Det skaber bedre beslutningsgrundlag og mere effektive løsninger, som kommer hele samfundet til gode. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 
 
Du kommer til at indgå i kontoret Politik og Vækst, der har til opgave at fremme nye værdiskabende anvendelser af data og digital infrastruktur – på tværs af den offentlige sektor og i samarbejde med den private sektor. Kontoret arbejder med formulering af indspil til politiske initiativer og udvikling af styrelsens langsigtede opgaver og forretning. 
 
Dine arbejdsopgaver 
Din primære opgave vil blive at omsætte styrelsens faglige kompetencer til politik- og forretningsudvikling, der bidrager til offentlig fornyelse og realisering af det samfundsmæssige potentiale i en bedre anvendelse af data og digital infrastruktur. 
 
Du bliver en del af et politisk-strategisk kontor i en styrelse med stærke teknisk-faglige kompetencer inden for geodata og dataforsyning. Den ideelle kandidat har derfor mod på at sætte sig ind i styrelsens spændende og komplekse geo- og it-faglige opgaver og kompetencer. 
 
Du får en central rolle i arbejdet med at identificere, kvalificere og modne nye anvendelsesmuligheder for data og digital infrastruktur. Det sker bl.a. ved at udarbejde faglige analyser, som kan omsættes til robuste business cases og beslutningsgrundlag for nye initiativer. 
 
Du løser typisk opgaverne i tæt samarbejde med andre kontorer i styrelsen, koncernens øvrige styrelser, andre ministerier og eksterne interessenter. 
 
Dine kompetencer  
Først og fremmest skal du være motiveret for at bygge bro mellem teknik og udvikling på et fagligt komplekst område. 
 
  • Vi forventer, at du har en relevant akademisk baggrund som f.eks. geograf, cand.it eller lign., samt at du: 
  • Er analytisk skarp, kan prioritere og skabe resultater. 
  • Er vedholdende, selvstændig og har gennemslagskraft. 
  • Er god til at etablere samarbejdsrelationer og håndtere forskellige interessenter, så der opnås løsninger på tværs af forskellige synspunkter og interesser. 
  • Har en metodisk og struktureret tilgang til din opgaveløsning og formår at sætte retning på egne opgaver – også i en faglig kontekst præget af flere ubekendte.  
  • Har stærke kommunikative evner, både skriftligt og mundtligt.  
 
Vi tilbyder  
I kontoret er vi ca. 10 medarbejdere med forskellig akademisk baggrund. Vi har spændende og udviklende opgaver i et engageret og velfungerende arbejdsmiljø med stor faglig spændvidde og fokus på videndeling og samarbejde på tværs. Du får gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Du bliver ansat som AC-fuldmægtig, evt. som specialkonsulent afhængigt af dine kompetencer, i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende insti¬tutioner.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger 
Du kan kontakte kontorchef Jens Brandt Sørensen på telefon 41 73 12 66.  
 
Ansøgning 
Du søger stillingen online via linket ”Søg stillingen”. Vi skal have dine oplysninger, dokumentation for uddannelse, ansøgning og CV senest den 19. november 2017. Samtaler forventes afholdt den 23. og 24. november 2017. 
 


Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst

Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Læs mere på www.sdfe.dk
Følg os på LinkedIn.

Sista ansökningsdag: 19-11-2017
Arbejdssted: København

Hjemmeside: http://sdfe.dkQuestions regarding the position

 
 
 
 

Del/Print


Tip en ven