Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Bygningsingeniør og byggeteknisk sagsbehandler til energimærkeordningen for bygninger - i Esbjerg
Ansøgningsfrist: 24-11-2017
Energistyrelsen søger en bygningsingeniør og en byggeteknisksagsbehandler til energimærkeordningen for bygninger - i Esbjerg

Vil du være med til at fremme energibesparelser, øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger samt øge andelen af energi fra vedvarende energikilder? Vil du være med til at drive og udvikle en spændende og samfundsmæssig vigtig ordning?  Så er du måske vores nye kollega til energimærkningsordningen i Energistyrelsens Center for Energiadministration. 


Om jobbet som bygningsingeniør 
Du kommer til at deltage i den byggetekniske del af driften og udviklingen af energimærkeordningen. Driften omfatter kvalitetssikring af energimærkninger, der udtages til stikprøvekontrol og behandling af klager fra bygningsejere om energimærkninger, du kommer til at deltage i den tekniske og generelle sagsbehandling på disse områder.  

Du vil komme til at arbejde med udvikling og styrkelse af energimærkningsordningen baseret på effektiv og fokuseret opsamling og anvendelse af data. Ordningen rummer et stort potentiale for optimering af energiforbruget i bygningsmassen og du skal derfor også indgå i arbejdet med at identificere disse potentialer i ordningen og med at omsætte dem til konkrete indsatser. Arbejdsopgaverne varierer meget og kræver en kombination af forskellige discipliner samt en evne til at anvende dem på teknisk, juridisk og politisk vanskelige problemstillinger.  


Vi søger en kollega med en baggrund som bygningsingeniør eller tilsvarende gerne med erfaring indenfor beregning og projektering af energiforbrug i bygninger – eller erfaring indenfor byggesagsbehandling efter bygningsreglementet. Har du også erfaring med indberetningsprogrammer og udvikling baseret på anvendelse af data, vil det være en fordel.  

Vi lægger vægt på, at du: 

 • Har en relevant akademisk uddannelse, fx civil- eller diplomingeniør  
 • Har solid teknisk forståelse indenfor energioptimering og energiberegning af bygninger 
 • Har kendskab til og gerne erfaring med offentlig sagsbehandling 
 • Har erfaring fra f.eks. byggesagsbehandling i en kommune, et energimærkningsfirma eller byggebranchen  
 • Har kendskab til databasehåndtering og driftsorienterede it-opgaver 
 • Kan tænke i helheder, er løsningsorienteret, nytænkende og idérig 
 • Har stor arbejdskapacitet, godt overblik, går foran hvis opgaverne kræver det og er god til at prioritere dine opgaver 
 • Har stærke formidlingsevner - såvel skriftligt som mundtligt 
 • Naturligt indgår i tværfagligt samarbejde, også med eksterne samarbejdsparter 
 • Trives i et team, hvor vi hjælper hinanden, har ”frihed under ansvar”, gode samarbejdsevner og godt humør 
 
Om jobbet som byggeteknisk sagsbehandler 
Du kommer til at deltage i administration af ordningen og kvalitetssikring af energimærker. Du vil komme til at etablere kontakt til bygningsejere i kontrolsager, arbejde med kvalitetssikring af energimærker, der udtages til kontrol, du vil i den forbindelse deltage i den tekniske og generelle sagsbehandling på disse områder. Du vil også komme til at arbejde med sagsbehandling og kontrol i forbindelse med håndhævelse af kravet om gyldigt energimærkning i forbindelse med salg og udlejning af bygninger. 
Arbejdsopgaverne varierer meget og kræver en kombination af forskellige discipliner samt evnen til at anvende dem på tekniske og juridiske problemstillinger.  


Vi søger kollegaer med en uddannelse som f.eks. bygningskonstruktør, bygningsingeniør eller energiteknolog. Vi lægger vægt på, at du har erfaring med offentlig administration og sagsbehandling f.eks. efter bygningsreglementet. Har du også erfaring med elektroniske indberetningsprogrammer og journalsystemer, vil det være en fordel. 
 
Vi lægger vægt på, at du: 
 
 • Har en relevant uddannelse som f.eks. bygningskonstruktør, bygningsingeniør eller energiteknolog med relevante kurser inden for energioptimering af bygninger. 
 • Teknisk forståelse indenfor energi og byggeri 
 • Brænder for god sagsbehandling  
 • Erfaring fra en offentlig organisation f.eks. en kommune, byggebranchen, energimærkningsfirmaer el.lign. 
 • Har kendskab til og gerne erfaring med offentlig administration og sagsbehandling 
 • Stor arbejdskapacitet og evne til at arbejde med flere opgaver på én gang  
 • Stærke formidlingsevner - såvel skriftligt som mundtligt  
 • Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde, også med eksterne samarbejdsparter  
 • Gode samarbejdsevner og godt humør  

Om teamet 
Vi dyrker samspillet og lægger derfor stor vægt på dine samarbejdsevner, ligesom vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt. Du bliver en del af et stærkt tværfagligt team, hvor vi har fokus på effektiv administration, smidig sagsbehandling og udviklingen af energimærkeordningen.  
Teamet, som du skal indgå i, er kendetegnet ved, at vi på tværs af faggrupperne har et godt og konstruktivt samarbejde, vi har et godt sammenhold og god humor. Teamet består af bygningsingeniører, jurister og sagsbehandlere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. 


Om Center for Energiadministration  
Center for Energiadministration er et selvstændigt center under Energistyrelsen, som administrerer Danmarks energi- og forsyningssektor. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med fokus på styrkerne i det tværfaglige. Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 28. juni 2015 været en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 
 
Energimærkningsordningen er et af 4 kontorer i Center for Energiadministration, der omfatter CO2 – kvoteteamet, Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der støtter ny teknologi på energiområdet, samt den koncernfælles rejseenhed. 
Fra den 1. januar 2018 bliver antallet af medarbejdere cirka 75, idet en del af Energinets myndighedsopgaver vedr. støtte til vedvarende energi (vind og sol) overgår til Energistyrelsen i Esbjerg.  

Løn‐ og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst i Staten, afhængig af kompetencer og erfaring som fuldmægtig eller konsulent.  

Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Niels Bohrs vej 8D, 6700 Esbjerg. 

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Ruth Severinsen på telefon 33 92 68 47 eller kontorchef Carl-Christian Munk-Nielsen på telefon 33 92 79 02.   

Energistyrelsen opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Ansøgning 
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 20. november 2017. Samtaler forventes afholdt i uge  47 - 49.