Header billede
Studielektor i drama til den kunstneriske bacheloruddannelse i musical i Fredericia
Ansøgningsfrist: 29-02-2024

 

Vil du være med til at uddanne fremtidens Musicalperformere?

 

Den Danske Scenekunstskole søger en dramaunderviser til den kunstneriske bacheloruddannelse i musical i Fredericia.

Vi leder efter en kollega til at undervise de musicalstuderende i dramafagets teori og metode. Du skal kunne undervise bredt inden for skuespilteknik på alle tre år på musicaluddannelsen - både på førsteåret, hvor undervisningen i høj grad er improvisatorisk, og på anden- og tredjeåret, hvor arbejdet oftere er tekstbaseret. Du har stærke kunst-pædagogiske kompetencer og en solid erfaring med fagets arbejdsmetoder, og du kan designe undervisningsforløb, der styrker de studerendes tekniske kunnen samtidig med, at de lærer at forstå sig selv som skabende og reflekterende scenekunstnere.

Det er afgørende, at du interesserer dig for uddannelse og brænder for at undervise og vejlede de studerende på musicaluddannelsen.

Den Danske Scenekunstskole har fokus på det gode arbejdsmiljø. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kolleger i Fredericia og bliver en del af et læringsmiljø, hvor underviserne fra hver deres faglige ståsted bidrager til den enkelte studerendes udvikling og læring.

Vi forventer, at du har lyst til at bidrage til det kollegiale fællesskab, og at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner og kan begå dig i et kunstnerisk læringsmiljø, hvor der er fokus på tværgående samarbejde mellem forskellige fagligheder.

Arbejdsopgaver

 • undervisning i drama
 • undervisning i dramatiske projekter
 • sparring med kolleger, deltagelse i optagelsesprøver mm.

administrative og planlægningsmæssige opgaver

Stillingstitel

Studielektor drama

Kvalifikationer

Du bliver ansat som studielektor. Du kan læse mere om denne stillingskategori i beskrivelsen af stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Den Danske Scenekunstskole.

Der lægges vægt på, at du:

 • er fagligt anerkendt underviser inden for skuespil
 • har en relevant scenekunstnerisk uddannelse
 • har solid erfaring med undervisning i faget og solidt kendskab til kunstnerisk praksis
 • har erfaring med uddannelse af scenekunstnere og har et tydeligt pædagogisk ståsted i forhold til uddannelsens faglige indhold og program
 • har viden om relevant teori og metode inden for fagets kerneområder og kan sætte den viden i relation til andre scenekunstneriske fagområder
 • er god til at planlægge undervisningsforløb og med blik for de studerendes udvikling

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er normeret til 40 % af en fuldtidsstilling (svarende til 14,8 timer pr. uge).

Løn efter overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Der vil være mulighed for at forhandle individuelle kvalifikationstillæg.

Tiltrædelse er 1. august 2024 (eller efter aftale).

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse uden opslag i op til 3 år.

Personaleansvarlig er uddannelsesansvarlig for musical, Bjørg Gamst.

Du får fast arbejdssted på Scenekunstskolens campus i Fredericia, men forventes også løbende at kunne være til stede på Scenekunstskolens øvrige adresser i København, Odense, Holstebro og Aarhus.

Ansøgning

Søg stillingen ved at klikke ”Søg stillingen” herunder og upload din ansøgning og relevante bilag senest den 29. februar kl. 12. Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningen skal indeholde:

 • en motiveret ansøgning
 • CV med en detaljeret oversigt over dit kunstneriske virke
 • relevante eksamensbeviser og/eller faglige bedømmelser.
 • undervisningsportfolio med kort redegørelse for dine pædagogiske erfaringer (maks. 3 sider à 2.400 anslag inkl. mellemrum).

Nærmere oplysninger om ansøgningsprocessen og stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig musical Bjørg Gamst bjga@scenekunstskolen.dk.

DDSKS ser forskellighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansættelsesprocedure

Alle ansøgninger vil blive gennemgået af et bedømmelsesudvalg nedsat af rektor. Bedømmelsesudvalget foretager en uvildig bedømmelse af, om ansøgerens kvalifikationer lever op til kravene for ansættelse som studielektor. Bedømmelsesudvalget anbefaler ikke bestemte kandidater til stillingen. Alle ansøgere får direkte besked om udfaldet af denne proces.

Blandt de kvalificerede ansøgere indkaldes til samtaler i uge 16-17, 2024.

Hvis du inviteres til en 2. samtale, vil vi til denne samtale bede dig om at lave en lille arbejdsdemonstration, hvor du underviser et par studerende med udgangspunkt i din pædagogiske metode.

Den Danske Scenekunstskole

Den Danske Scenekunstskole er en kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Skolen er hjemsted for et moderne, kunstnerisk læringsmiljø, der inspirerer til nye tænkemåder, kunstneriske udtryk og socialt engagement. 

Med videregående uddannelser på bachelor-, kandidat- og diplomniveau fordelt på campusser i Aarhus, Fredericia, Odense, Holstebro og København uddanner skolen toneangivende scenekunstnere med en solidt funderet praktisk og teoretisk faglighed og en kritisk bevidsthed om kunstens rolle i samfundet. 

Gennem forskning og udvikling af nye værker, viden og metoder inden for et bredt spektrum af scenekunstneriske discipliner er skolens undervisere og studerende med til at udvikle scenekunstens fagområder og sætte aftryk på kunst- og kulturlivet nationalt og internationalt.