Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Rejselærer i faget dansk som fremmedsprog søges til udsendelse i Island i 2024/2025

Vil du bidrage til at styrke danskundervisningen i Island? Har du lyst til et år som udsendt i naturskønne Island med rig mulighed for faglig og personlig udvikling? Så er du måske Børne- og Undervisningsministeriets nye udsendte rejselærer til skoleåret 2024/25?

Stillingen som rejselærer indgår i et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelse af danskundervisningen i Island. Dansk er et obligatorisk fremmedsprog i Island og formålet med samarbejdsprojektet er at:

 • støtte danskundervisningen i det islandske uddannelsessystem med særligt henblik på styrkelse af sproglige danskkompetencer
 • formidle dansk kultur i det islandske uddannelsessystem
 • øge interessen for dansk og styrke bevidstheden om betydningen af dansk sprog og sprogforståelse for islændinge

 

Om arbejdsopgaverne

Som rejselærer knyttes du i en periode til en kommune eller et skoledistrikt i Island. Du vil komme til at være på forskellige skoler gennem hele udsendelsen, hvilket betyder, at du typisk er på en skole i ca. fire-fem uger inden du flytter til en ny skole. Kørekort er derfor en fordel.

 

I denne periode skal du som rejselærer i samarbejde med forskellige islandske dansklærere:

 • Medvirke til at fremme elevernes mundtlige og skriftlige færdigheder og kompetencer i dansk sprog i grundskolen og på ungdomstrinnet. 
 • Fungere som sproglig inspiration i samarbejdet med de islandske dansklærere på basis af sproglig og fagdidaktisk viden og kunne reflektere over og være med til at udvikle praksis i grundskolens danskundervisning.
 • Samarbejde med islandske dansklærere om nye faglige og sprogpædagogiske aktiviteter. 
 • Medvirke til udviklingsarbejde i danskundervisningen i grundskolen og på ungdomstrinnet. 
 • Medvirke til at arrangere danskfaglige kurser i samarbejde med islandske dansklærere,
  Det Undervisningsvidenskabelige Fakultet ved Islands Universitet og skolekontorerne. 
 • Inspirere med nye ideer og sproglige aktiviteter i forbindelse med udformning og brug af undervisningsmaterialer i faget dansk i grundskolen. 

Om dig

Vi søger som udgangspunkt en lærer med dansk, dansk som andetsprog og/eller et fremmedsprog som linjefag. Du skal have undervisningserfaring i disse fag i folkeskolen eller tilsvarende, helst med dansk fra 5. klasse og opefter, samt have kompetencer inden for andet- og/eller fremmedsprogspædagogik.

 

Du har let ved hurtigt at skabe relationer med et fagligt sigte, og du befinder dig godt i rollen som aktiv og initiativrig i relation til samarbejdet med de islandske lærere.

Løn- og ansættelsesvilkår

Som udsendt dansk rejselærer vil du være i Island fra midten af august 2024 til midten af juni 2025.

Ansættelsen vil ske for et helt skoleår. Vi ønsker som udgangspunkt, at ansættelsen sker som frikøb, og at du har en arbejdsgiver, der er villig til at indgå en frikøbsaftale. Din løn vil i dette tilfælde være den samme som du nu opretholder på din institution. Der ydes endvidere et månedligt skattefrit tillæg på 6.000 kr. i 10 måneder til dækning af merudgifter under opholdet i Island.

De islandske skolemyndigheder vil delvist afholde udgiften til bolig i forbindelse med rejselærervirksomheden.

Der er fri ud- og hjemrejse.

Vil du vide mere?

Nærmere oplysninger om projektet og stillingerne fås på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/island eller ved henvendelse til fuldmægtig Therese Aaquist på tlf. 2452 7706 eller pr. e-mail til Therese.Aaquist@stukuvm.dk eller docent Michael Dal på tlf. +354 525 5538 eller på e-mail: michael@hi.is.  

 

Praktisk information om ansøgningsproceduren og samtaler

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk via link i stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job/ledige-stillinger. Ansøgning skal være modtaget i Undervisningsministeriet senest d. 7. marts 2024. 

 

Ansættelsessamtaler afvikles d. 18. og 19. marts 2024 i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets lokaler i Holbæk. Vi forventer at indkalde til samtaler d. 14. marts.

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er del af Børne- og Undervisningsministeriet. Vi bidrager til fagligt stærke uddannelser til alle. Vi fremmer kvalitetsudvikling på uddannelser og dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område, varetager tilsyn med kvaliteten på uddannelser og understøtter en effektiv institutionsdrift. Vi understøtter den løbende implementering af politiske reformer ved at inddrage ny viden og data. I tæt dialog med skoler, institutioner, foreninger og arbejdsmarkedets parter arbejder vi for at gøre det lettere at give god undervisning og skabe gode dagtilbud. 
Styrelsen er lokaliseret i København og Holbæk.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.
 
Application due
07-03-2024

Start date
01-08-2024

Work hours


Position category


Workplace
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Holbæk

Arbejdstider
Fuldtid

Contact
Therese Aaquist 
Fuldmægtig
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon


Follow us