Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Underviser i faget dansk som fremmedsprog til læreruddannelsen på Islands Universitet i Reykjavik i 2024/2025

Vil du bidrage til at styrke undervisningen i faget dansk som fremmedsprog ved læreruddannelsen på Islands Universitet i Reykjavik? Har du lyst til et år som udsendt i naturskønne Island med rig mulighed for faglig og personlig udvikling? Så er du måske Børne- og Undervisningsministeriets nye udsendte rejselektor til skoleåret 2024/25?

 

Stillingen som rejselektor indgår i et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelse af danskundervisningen i Island. Dansk er et obligatorisk fremmedsprog i Island og formålet med samarbejdsprojektet er at:

  • støtte danskundervisningen i det islandske uddannelsessystem med særligt henblik på styrkelse af mundtligheden
  • formidle dansk kultur i det islandske uddannelsessystem
  • øge interessen for dansk sprog og styrke bevidstheden om betydningen af dansk sprogforståelse for islændinge

 

Om arbejdsopgaverne

Dine opgaver vil bl.a. være at:

  • Stå for og udvikle et sprogværksted i dansk for de danskstuderende ved Det Undervisningsvidenskabelige Fakultet
  • Deltage i dag- og fjernundervisningen sammen med kollega i dansk på Det Undervisningsvidenskabelige Fakultet
  • Medvirke til at udvikle de studerendes kommunikative kompetencer
  • Indgå i et fagligt og pædagogisk samarbejde om udviklingsprojekter med tilknytning til faget dansk
  • Samarbejde med skoler på ungdomstrinnet og inspirere med nye ideer til brug i danskundervisningen på ungdomstrinnet
  • Samarbejde med de danske rejselærere og inspirere til nye ideer til brug i danskundervisningen i grundskolen

 

Om dig

Der søges en cand.pæd., cand.mag. eller tilsvarende med dansk som fag, og kompetencer i andetsprog og/eller fremmedsprogspædagogik. Du skal have aktuel undervisningserfaring i dansk og gerne i dansk som andet- eller fremmedsprog. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra læreruddannelsen eller anden særlig indsigt i pædagogisk teori og praksis.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Den udsendte danske lektor vil være i Island fra midten af august 2024 til midten af juni 2025 evt. med mulighed for forlængelse i yderligere et skoleår. Vi ønsker som udgangspunkt, at ansættelsen sker som frikøb, og at du har en arbejdsgiver, der er villig til at indgå en frikøbsaftale. Din løn vil i dette tilfælde være den samme som du nu opretholder på din institution. Der ydes endvidere et månedligt skattefrit tillæg på 6.000 kr. i 10 måneder til dækning af merudgifter under opholdet i Island.

 

Det Undervisningsvidenskabelige Fakultet vil være behjælpelig med fremskaffelse af bolig. Udgifter til bolig dækkes også delvis derfra.

 

Der er fri ud- og hjemrejse.

 

Vil du vide mere?

Nærmere oplysninger om projektet og stillingerne fås på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/island eller ved henvendelse til fuldmægtig Therese Aaquist på tlf. 2452 7706 eller pr. e-mail til Therese.Aaquist@stukuvm.dk eller docent Michael Dal på tlf. +354 525 5538 eller på e-mail: michael@hi.is.  

 

Sådan søger du

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk via link i stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job/ledige-stillinger. Ansøgning skal være modtaget i Undervisningsministeriet senest d. 7. marts 2024. 

 

Ansættelsessamtaler afvikles d. 18. og 19. marts 2024 i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets lokaler i Holbæk. Vi forventer at indkalde til samtaler d. 14. marts.

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er del af Børne- og Undervisningsministeriet. Vi bidrager til fagligt stærke uddannelser til alle. Vi fremmer kvalitetsudvikling på uddannelser og dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område, varetager tilsyn med kvaliteten på uddannelser og understøtter en effektiv institutionsdrift. Vi understøtter den løbende implementering af politiske reformer ved at inddrage ny viden og data. I tæt dialog med skoler, institutioner, foreninger og arbejdsmarkedets parter arbejder vi for at gøre det lettere at give god undervisning og skabe gode dagtilbud. 
Styrelsen er lokaliseret i København og Holbæk.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.
 
Application due
07-03-2024

Start date
01-08-2024

Work hours


Position category


Workplace
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Holbæk

Arbejdstider
Fuldtid

Contact
Therese Aaquist 
Fuldmægtig
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon


Follow us