Header billede
Studielektor i teaterhistorie og scenekunstneriske perspektiver
Ansøgningsfrist: 01-03-2024

Vil du være med til at uddanne fremtidens scenekunstnere?

Scenekunstskolen søger en kollega til underviserteamet på skolens campus i København, der kan undervise i scenekunstneriske perspektiver, dramaturgi, forestillingsanalyse, teater-, danse- og kunsthistorie.

Du bliver en del af et fagligt læringsmiljø, hvor underviserne fra hver sit faglige ståsted bidrager til den enkelte studerendes udvikling og opbygning af kompetencer inden for scenekunstnerisk praksis. Konkret kommer du til at undervise studerende på tværs af linjer og uddannelser og skal give dem et teoretisk fundament, som understøtter og perspektiverer deres praktiske faglighed.

Vi lægger vægt på, at du har en omfattende viden om scenekunstteori, dramaturgi, forestillingsanalyse og teater- og dansehistorie samt et godt kendskab til, hvad der rører sig i samtidens scenekunst – både i Danmark og internationalt. Du skal kunne designe undervisningsforløb, der styrker de studerendes viden og dramaturgiske evner, samtidig med at de lærer at forstå sig selv som skabende og reflekterende scenekunstnere. Du interesserer dig selvsagt for uddannelse og brænder for at undervise og vejlede studerende.

Udover at undervise omfatter arbejdsopgaven også, at du er med til at tilrettelægge undervisningsplaner inden for dit fagområde. Desuden rummer stillingen en pædagogisk/kunstnerisk udviklingsdimension, hvor du får mulighed for at bidrage til udviklingen af Scenekunstskolens vidensgrundlag.

Vi forventer, at du tager aktiv del i det kollegiale fællesskab, har gode samarbejds- og kommunikationsevner og kan begå dig i et kunstnerisk læringsmiljø, hvor der er fokus på tværgående samarbejde mellem afdelinger og fagligheder.

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER

  • Undervise inden for området scenekunstneriske perspektiver (under ”viden og kontekst” i studieordningerne) på både bachelor- og kandidatuddannelser i København
  • Evt. vejlede studerende
  • Fagligt og undervisningsmæssigt samarbejde med underviserkollegaer

Titel

Studielektor i teaterhistorie og scenekunstneriske perspektiver

KVALIFIKATIONER

Du bliver ansat som studielektor. Du kan læse mere om denne stillingskategori i beskrivelsen af stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Den Danske Scenekunstskole.

Der lægges vægt på, at du:

  • har solid faglig viden på områderne danse/teaterhistorie, dramaturgi og gerne også performance-studier, æstetik og kulturteori.
  • har erfaring med at undervise – evt. fra videregående kunstneriske uddannelse eller universitet.
  • har stærke formidlingsevner.
  • har erfaring med dramaturgisk rådgivning og vejledning af studerende.
  • har erfaring med praksisbaseret undervisning og kunstfaglig pædagogik.
  • kan indgå i faglig dialog med andre undervisere og fagfolk både inden for eget fagområde og beslægtede fagområder.

LØN - OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Stillingen er normeret til 25% af en fuldtidsstilling (svarende til gennemsnitligt 9,25 timer/uge). Arbejdstiden er hovedsageligt i dagtimerne. Der kan dog forekomme aften- og weekendarbejde.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Der vil være mulighed for at forhandle individuelle kvalifikationstillæg.

Tiltrædelse er 1. august 2024 (eller efter aftale), og stillingen er tidsbegrænset i 3 år med mulighed for forlængelse uden opslag i op til 3 år.

Personaleansvarlig er Jens August Wille.

Du får fast arbejdssted på Scenekunstskolens campus i København, men der kan også være rejseaktivitet til Scenekunstskolens øvrige adresser i Aarhus, Odense, Holstebro og Fredericia.

Ansøgning

Søg stillingen ved at klikke Søg stillingen herunder og upload ansøgning, CV og andre relevante dokumenter senest 1. marts 2024 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger om stillingen og ansøgningsproceduren kan fås ved henvendelse til Jens August Wille, mail: jawi@scenekunstskolen.dk, telefon: +45 4172 2030.

DDSKS ser forskellighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansættelsesprocedure

Alle ansøgninger vil blive gennemgået af et bedømmelsesudvalg (som kan bestå af en eller flere personer) nedsat af rektor. Bedømmelsesudvalget foretager en uvildig bedømmelse af, om ansøgerens kvalifikationer lever op til kravene for ansættelse som studielektor. Bedømmelsesudvalget anbefaler ikke bestemte kandidater til stillingen. Alle ansøgere får direkte besked om udfaldet af denne proces.

Blandt de kvalificerede ansøgere indkaldes til samtaler. Vi forventer, at ansættelsessamtaler finder sted i uge 15 og 16.

DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE

Den Danske Scenekunstskole er en kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Skolen er hjemsted for et moderne, kunstnerisk læringsmiljø, der inspirerer til nye tænkemåder, kunstneriske udtryk og socialt engagement.  

Med videregående uddannelser på bachelor-, kandidat- og diplomniveau fordelt på campusser i Aarhus, Fredericia, Holstebro, Odense og København uddanner skolen toneangivende scenekunstnere med en solidt funderet praktisk og teoretisk faglighed og en kritisk bevidsthed om kunstens rolle i samfundet.  

Gennem forskning og udvikling af nye værker, viden og metoder inden for et bredt spektrum af scenekunstneriske discipliner er skolens undervisere og studerende med til at udvikle scenekunstens fagområder og sætte aftryk på kunst- og kulturlivet nationalt og internationalt.

Læs mere på ddsks.dk.