Civilstyrelsen i Viborg søger jurister indenfor personskadeerstatning

Vi søger dedikerede og dygtige jurister med erfaring indenfor personskadeerstatning til Erstatningsnævnets sekretariat. 

Dine primære arbejdsopgaver 

Erstatningsnævnet træffer afgørelser som første og eneste instans i sager om erstatning for personskade i forbindelse med en straffelovsovertrædelse (offererstatningsloven). Erstatningsnævnets sekretariat yder sekretariatsbetjening til nævnet af såvel konkret som generel karakter i forbindelse med behandling af sager efter offererstatningsloven og erstatningsansvarsloven. Sekretariatet har kompetence til at afgøre visse sager. Øvrige sager skal forelægges nævnets formand, en næstformand eller det samlede nævn.

Du vil primært skulle lave selvstændig sagsbehandling af sager efter offererstatningsloven og erstatningsansvarsloven. Hvis du har erfaring med at behandle sager om personskadeerstatning, vil du også skulle yde faglig sparring til dine kollegaer i sekretariatet. 

Vi tilbyder

Du bliver en del af en spændende arbejdsplads med et højt fagligt niveau, hvor der er gode sparringsmuligheder med erfarne kollegaer, en landsdommer og nævnsmedlemmer. Vi tilbyder fleksible arbejdstider, op til to dages hjemmearbejde ugentligt, gode parkeringsforhold samt et uformelt miljø, hvor du har mulighed for at bidrage til det faglige og sociale fællesskab. 

Kvalifikationer 

Du skal være uddannet cand.jur. og gerne have 2-3 års erfaring med personskadeerstatningsret. Er du nyuddannet cand.jur., vil du også kunne komme i betragtning, hvis du har opnået kompetencer inden for personskadeerstatningsret på kandidaten. Ansøgere med erhvervserfaring inden for strafferetten vil også kunne komme i betragtning.

Vi forventer, at du kan levere effektiv sagsbehandling af høj kvalitet og har gode samarbejdsevner. Vi lægger desuden vægt på, at du kan arbejde struktureret og selvstændigt, samt at du ønsker at bidrage til vores faglige og sociale miljø.

Løn og ansættelsesvilkår 

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med indplacering og tillæg afhængig af kvalifikationer, hvortil kommer pensionsbidrag. Arbejdsstedet er Toldboden 2, 2., 8800 Viborg. 

Da ansættelse sker indenfor Justitsministeriets område, vil placering indtil videre være i Erstatningsnævnet.

Stillingerne ønskes besat snarest muligt. 

Yderligere oplysninger og ansøgning 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Eva Aaen på telefon 72 68 83 44 / 22 19 38 13 og fungerende souschef Christina Troelsen på telefon 72 68 83 06.

Du kan søge stillingen elektronisk på www.justitsministeriet.dk under Karriere. Ansøgningen, der skal vedlægges CV og eksamensbeviser, skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 17. marts 2024.  

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.  

Vi forventer at afholde samtaler løbende.  

Civilstyrelsen hører under Justitsministeriets område, og styrelsen varetager bl.a. juridisk sagsbehandling af f.eks. sager om fri proces og fonde. Civilstyrelsen yder desuden sekretariatsbetjening til Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet. Endelig er Civilstyrelsen ansvarlig for udgivelsen af Lovtidende og Statstidende og for driften af statens juridiske online informationssystem retsinformation.dk. Du kan læse mere om os på www.civilstyrelsen.dk.Application deadline:
17-03-2024

Arbejdssted:
Toldboden 2, 8800 Viborg

Hjemmeside:
www.jm.dk

Kontaktpersoner:
Eva Aaen
Sekretariatschef
22193813
Christina Troelsen
Fg. souschef
72688306