It-sikkerhedsspecialist søges til arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Har du viden og kompetencer inden for informations- og cybersikkerhed på det organisatoriske såvel som det tekniske plan? Vil du være med til at øge cyberrobustheden på et ministerområde, som ikke alene har ansvar for store kerne-fagsystemer, men også skaber værdi for samfundet gennem uddannelse, innovation og forskning? Og har du lyst til et job, hvor du arbejder i spændingsfeltet mellem sikkerhed, it og jura, og dagligt er i kontakt med mange forskellige mennesker?

Om jobbet
I Kontoret for Informationssikkerhed og Databeskyttelse i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sætter vi rammerne for det koncernfælles arbejde med databeskyttelse, informations- og cybersikkerhed. Vi arbejder for at sikre et højt niveau af it-sikkerhed, samt at hele ministeriet overholder krav og regler for behandling af personoplysninger. Herudover varetager vi samtidig rollen som Decentral Cyber- og Informationssikkerhedsenhed (DCIS) for uddannelses- og forskningssektoren.

Du vil blive en del af et kontor med 10 dedikerede kollegaer, som arbejder med databeskyttelse, informations- og cybersikkerhed. Kontoret har berøringsflader i hele ministeriet og dens sektor, da en stor del af opgaveløsningen foregår i direkte samarbejde med disse. Du vil bidrage til den vigtige opgave at højne sikkerheden for vores it-infrastruktur og -systemer, som udvikles og driftes både internt og eksternt.   

Afhængig af din erfaring og kompetencer kan dine arbejdsopgaver f.eks. være at:

 • rådgive organisationen om implementering af tekniske foranstaltninger (f.eks. tekniske minimumskrav).
 • drifte og vedligeholde ministeriets ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) i relation til ISO 27001.
 • udarbejde risikovurderinger for it-systemer og sikkerhedsgodkendelser af specialsoftware.
 • udarbejde retningslinjer og vejledninger for informationssikkerhed.
 • deltage i kontorets informationssikkerhedsprojekter (f.eks. awareness-kampagner og ajourføring af beredskabsplaner).
 • bistå med teknisk viden om håndtering af varsler og hændelser ift. arbejdet omkring DCIS’en.

For os er det vigtigt, at du har lyst til at blive en del af et energisk og humørfyldt kontor, hvor vi vægter samarbejde og faglighed højt, og hvor vi løbende bistår hinanden i den overordnede opgaveløsning. Det er en forudsætning, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under din ansættelse.

Er du vores nye kollega?

Du har en relevant uddannelsesbaggrund med et it-sikkerhedsrettet fokus (f.eks. professionsbachelor i it-sikkerhed, cand.polyt. i cybersikkerhed, cand.scient. i datalogi eller noget helt fjerde). Det er samtidig en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med it- og informationssikkerhed fra en politisk styret organisation, f.eks. en statslig myndighed eller en kommune. Du er også velkommen til at søge, hvis du er nyuddannet.

Vi forestiller os derudover, at du:

 • Kan arbejde både i teams og selvstændigt afhængig af opgaven.
 • Trives med at have forskellige opgaver i gang samtidig og er god til at prioritere imellem disse.
 • Kan fungere som sparringspartner på it-tekniske spørgsmål og videreformidle din viden til personer uden en teknisk baggrund.
 • Har kendskab til it-sikkerhedsproblematikker gældende for system- og netværkssikkerhed.
 • Har kendskab til almene algoritmer, teknologier og metoder som anvendes under drift/udvikling af it-systemer.
 • Kan indgå i god dialog og opbygge relationer med vores eksterne samarbejdspartnere (f.eks. Center for Cybersikkerhed, Statens It, eksterne leverandører, Digitaliseringsstyrelsen m.fl.)
 • Har kendskab til de krav, som GDPR stiller til it-systemer.

En ambitiøs og social arbejdsplads 

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor skal der være plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

 • Kontorchef Lene Boisen Brems på telefonnummer 72 31 86 55 eller på e-mail lbb@ufm.dk
 • Specialkonsulent Jacob Bodeval Carlsen på telefonnummer 72 31 80 58 eller på e-mail jbc@ufm.dk

Søg stillingen
Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Vi skal have din ansøgning senest mandag den 4. marts 2024 kl. 12.00.

Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 10/11 og anden samtalerunde i uge 12. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Lige Adgang.

Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi en bred portefølje af faglige og administrative opgaver og projekter, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder. Styrelsen har også ansvaret for den ordinære uddannelsesstøtte (SU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer mv.

#Uddannelses- og ForskningsstyrelsenApplication deadline:
04-03-2024

Arbejdssted:
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Hjemmeside:
www.ufm.dk

Kontaktpersoner:
Lene Britt Boisen Brems
Kontorchef
+45 72 31 86 55
Jacob Bodeval Carlsen