Vil du arbejde med innovation og teknologioverførsel fra universiteterne?

Vi søger en ny kollega, der kan hjælpe os med at opruste vores indsats med at fremme viden- og teknologioverførsel fra universiteter til erhvervsliv. Og som ønsker at arbejde med dette på et strategisk og politisk niveau.

Vi skaber fundamentet for fremtiden
Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

Mere om opgaverne
Stillingen er placeret i styrelsens Center for Videnbaseret Innovation. Vi har ansvaret for styrelsens indsats med at fremme innovation i hele fødekæden fra uddannelses- og videninstitutioner til erhvervsfremme-systemet. Vi løfter både driftsopgaver og udviklingsopgaver, og vi bidrager til policy-udviklingen. Vi har en klar ambition om at sætte en tydelig strategisk retning for det danske innovationssystem.

Den nye kollega vil indgå i et mindre team, som arbejder med universiteternes indsats med at omsætte ny viden og opfindelser fra forskningen til private virksomheder og iværksættere. Opgaverne omfatter bl.a. udarbejdelse af analyser og beslutningsoplæg, dialog med interessenter, sekretariatsbetjening af udvalg, design og drift af tilskudsordninger, forberedelse af lovgivning, vejledningsmateriale mv. I den kommende periode forventer vi herunder at skulle bistå med at implementere nye regeringsstrategier inden for life science og videnbaseret iværksætteri.

Du kan læse mere om temaets arbejdsområde via dette link:

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-klynger-og-kommercialisering/teknologioverforsel

Er du vores nye kollega?

Du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse og gerne 2-4 års erfaring med lignende opgaver. Det er en fordel, hvis du har erfaringer fra at arbejde i andre dele af centraladministrationen, fra universitets-administration eller en interesseorganisation.

Derudover forventer vi, at du:

  • Har kendskab til innovationspolitik, og de aktører, der er centrale for UFS’ område
  • Har analytisk sans og ikke bliver skræmt af tal og paragraffer
  • Kan formidle vanskelige emner enkelt og klart
  • Er driftssikker og kommer i mål med dine opgaver
  • Er motiveret for at arbejde med både udvikling, implementering og drift
  • Er god til at samarbejde internt og eksternt og trives med team- og projektarbejde.

Vi vægter videndeling og samarbejde højt og forventer, at du bidrager aktivt til dine kollegers opgaveløsning. Til gengæld kan du også forvente, at vi er klar til at hjælpe dig, når der er brug for det.

En ambitiøs og social arbejdsplads 
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes som fuldmægtig/specialkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Vi ser gerne, at du kan tiltræde fra maj 2024.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Kåre Jarl (72318435) eller specialkonsulent Anne Margrethe Dahl Nielsen (72318259).

Søg stillingen
Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Vi skal have din ansøgning senest mandag 4. marts 2024 kl. 12.00.

Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 10 og anden samtalerunde snarest herefter. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

 

Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi en bred portefølje af faglige og administrative opgaver og projekter, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder. Styrelsen har også ansvaret for den ordinære uddannelsesstøtte (SU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer mv.

#Uddannelses- og ForskningsstyrelsenApplication deadline:
04-03-2024

Arbejdssted:
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Hjemmeside:
www.ufm.dk

Kontaktpersoner: