Skatteministeriet søger fagligt stærk jurist med interesse for skattestrafferet, skatteadministration og internationalt arbejde

Vil du have fingrene nede i det allermest komplicerede lovstof – herunder om skattestrafferetten – og være med i det juridiske værksted fra start til slut, når vi udarbejder lovforslag, politiske oplæg og folketingssvar og finder løsninger på komplekse udfordringer. Har du mod på at opleve den politiske verden på tæt hold? Så er du måske den kollega, vi sørger i kontoret Administration og Kontrol.

Om stillingen som jurist i Administration og Kontrol
I kontoret Administration og Kontrol har vi bl.a. ansvaret for Skatteministeriets politikudvikling og lovgivning om skatteadministration, kontrol og strafferet samt ministeriets retssager på kontorets område. Vi deltager også i internationale fora – herunder i EU og OECD – hvor der bl.a. forhandles og vedtages nye EU-retsakter og drøftes tiltag i forbindelse med den øgede globalisering, fx ønsket om at bekæmpe skattely og grænseoverskridende skattekriminalitet.

Skatter og afgifter har fast et stort politisk fokus. Som jurist i Skatteministeriet vil du derfor skulle:

  • udarbejde materiale til brug for ministeren og den løbende politikudvikling.
  • udarbejde ny lovgivning i samarbejde med Skatteforvaltningen.
  • bistå med fx at udarbejde svar til Folketinget, samrådsmateriale, notater og talepunkter til ministeren.
  • give juridisk sparring til ministeriets øvrige kontorer.

Dit arbejde i Administration og Kontrol vil bringe dig vidt omkring i Skatteministeriets koncern og på Slotsholmen, da mange arbejdsopgaver løses i tæt samarbejde med andre kontorer og på tværs af ministeriets institutioner og andre ministerier. Du vil møde faglige udfordringer og arbejdsdage, som ikke bliver ens, men med rig mulighed for at bringe din faglighed i spil og fortsat at udvikle dig. Til tider er der korte deadlines forbundet med opgaveløsningen, og derfor er der også fokus på muligheden for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, så hensynet til familie, arbejde og fritid kan balanceres.

I Skatteministeriet lægges der stor vægt på helhedsperspektivet i opgaveløsningen, og du vil derfor også komme ind over mange forskellige faglige områder i forbindelse med dine opgaver. Jura og samfundsøkonomi går hånd i hånd hos os, og der vil ofte være et tæt samarbejde på tværs mellem kontorernes økonomer og jurister.

Om dig
Vi forestiller os, at du er cand. jur. med solide juridiske kompetencer – og gerne på det strafferetlige område. Det er en fordel, hvis du har et par års erfaring med i bagagen – men det er ikke et krav.

Du interesserer dig for sammenhængen mellem jura, økonomi og politik og mestrer at koble juraen til den verden, reglerne efterfølgende skal anvendes i. Samtidig er du god til at samarbejde på tværs og kan håndtere korte frister på et område med stor offentlig bevågenhed.

Arbejd tæt på det, der tæller
I Skatteministeriet arbejder vi tæt på de politiske processer på et område med stor bevågenhed og mange interessenter. Vi bruger alle vores kræfter på at løse en afgørende opgave på en ordentlig måde samtidig med, at vi sætter retning og skaber løsninger for Skatteforvaltningen.

Vi er et fagligt og ambitiøst departement med ca. 300 ansatte, hvor vi dagligt løser udfordrende opgaver på tværs af discipliner. Vi ved, at den gode løsning opstår i samspillet mellem fagligheder. Derfor dyrker vi en stærk faglig samarbejdskultur, hvor der også er plads til det sociale.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Søg stillingen” senest den 10. marts 2024.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Per Hvas på telefon 22 41 09 62.

Tiltrædelse snarest muligt og ansættelse efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Hvis der bliver ledige stillinger i andre kontorer i Lovgivning og Økonomi, kan du også komme i betragtning til dem. 

Der vil indgå tests i ansættelsesprocessen.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på www.skm.dk/job.

Om Skatteministeriet
’Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor’
 
I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af området en nøglerolle. Det er en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. I Skatteministeriets departement er vi derfor med til at skabe rammerne og sætte retningen for et velfungerende skattesystem og en veldrevet skatteforvaltning, som der er tillid til. På den måde er vi med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Stillings-ID
177220

Application due
10-03-2024

Start date


Work hours


Workplace
Hovedstadsområdet

Workplace
Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K

Contact
Per Hvas 
Kontorchef
contacticon 22410962
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon


Follow us