Kontorfunktionær til at stoppe snyd og omgåelse af regler om international arbejdskraft

”En arbejdsplads med engagerede kollegaer, som altid står klar til at hjælpe, og en ledelse der går op i medarbejdernes kompetenceudvikling”.

Sådan beskriver kontorfunktionær Rehna sit arbejde i screeningsteamet i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Vil du også være en del af vores screeningsteam og have en arbejdsplads, hvor fællesskabet er stort og muligheden for at udvikle dine kompetencer prioriteres? Så læs mere her!

Din nye arbejdsplads
Du bliver en del af enheden Kontrol, der pt. består af 17 medarbejdere. Vi varetager SIRIs tværgående kontrolarbejde og fører kontrol med, om SIRIs betingelser for opholds- og arbejdstilladelser bliver overholdt.

Det gør vi bl.a. via registersamkøring, hvor vi samkører oplysninger fra vores sagsbehandlingssystem med bl.a. indkomstregistret. Vi kan dermed systematisk kontrollere de givne tilladelser, fx om udlændingen får nok i løn.

Vi benytter også andre kontrolmetoder, herunder:

 • kontrolbesøg på virksomheder, hvor vi taler med arbejdstager og arbejdsgiver
 • kontrolaktioner sammen med andre myndigheder, hvor vi hjælper politiet med at undersøge, om udlændinge arbejder lovligt i Danmark

Vil du vide mere om os, så klik her

Det her skal du lave
Som en del af vores screeningssteam vil dine arbejdsopgaver bl.a. være:

 • screening af sager fra lister efter en registersamkøring med henblik på at vurdere, om der skal oprettes en kontrolsag til videre behandling i fagkontor
 • løbende ajourføring af retningslinjer for registersamkøring og screening i samarbejde med kolleger og fagkontorer for at sikre, at de tager højde for nyeste lovgivning
 • oprettelse af kontrolsager til enheden og fagkontorer
 • undersøgelse af sager om EU-arbejdstagere, hvor vores Borgercenter har vurderet, at der er behov for vilkårskontrol, samt indledende sagsskridt
 • skriftlig og telefonisk besvarelse af henvendelser fra andre myndigheder om udlændinges ophold
 • anden lettere sagsbehandling

Som du kan læse, vil dit arbejde foregå i tæt kontakt med styrelsens fagkontorer og andre myndigheder. Ud over ovenstående kan du alt efter dine kompetencer og erfaringer også få andre opgaver såsom deltagelse i vores udgående aktioner med andre myndigheder.

Om dig
Du har en relevant baggrund, fx en kontoruddannelse eller erfaring med kontrolopgaver fra en offentlig myndighed.

Derudover forestiller vi os, at du:

 • trives med at arbejde systematisk, og at du kan bevare overblikket, fx når du sidder med lange lister over potentielle kontrolsager
 • er nysgerrig i forhold til, hvad der sker på udlændingeområdet og i SIRIs fagkontorer og har lyst til at sætte dig ind i nye områder – alt efter hvilken opholdsordning du skal kontrollere
 • er serviceminded og god til at samarbejde både i organisationen og med andre myndigheder
 • kan arbejde selvstændigt, men også beder om hjælp eller søger informationer, når du har brug for det
 • kan læse og forstå engelsk

Det er desuden en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med:

 • forvaltningsret, udlændingeret og GDPR-regler
 • registersamkøring og tværgående koordineringsarbejde
 • elektronisk sagsbehandling og databearbejdning i Excel  

Det får du hos os
Vi er kendetegnet ved at være et stort fællesskab, hvor faglighed og kvalitet er i fokus. Hver medarbejder i enheden har typisk en bred opgavesammensætning, og flere af medarbejderne indgår i flere teams på tværs af enheden. Vi har det rart sammen og har fokus på, at alle medarbejderes kompetencer bringes i spil, når vi løser vores opgaver.

Du vil indgå i et grundigt oplæringsforløb, ligesom du altid vil have mulighed for at spørge en af dine dygtige kollegaer, når du har spørgsmål. Vi er optaget af, at du udvikler dig fagligt og personligt, og at du er glad for dit arbejde og dine kolleger.

Derudover bliver du en del af en styrelse med i alt mere end 450 kollegaer fordelt på 7 lokationer i Danmark. Vi samarbejder på tværs og formår at balancere arbejde og privatliv. Derfor kan vi også tilbyde muligheden for hjemmearbejde. 

Vores hverdag er præget af stor bevågenhed fra både den politiske verden, medierne og erhvervslivet. Alt dette får du lejlighed til at opleve indefra.

Nysgerrig?  

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Anne Thorsen på e-mail ath@siri.dk / tlf. 72 14 25 25 eller chefkonsulent Sally Müller Munch på e-mail snem@siri.dk / tlf. 72 14 25 81.

Søg jobbet
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og eksamensbevis mv. senest søndag den 3. marts 2024.

Vi forventer at holde samtaler i uge 10.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes som kontorfunktionær efter OAO-S-Fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK). Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Udlændinge- og Integrationsministeriet med tilhørende institutioner, og arbejdsstedet er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby.

Stillingen er en fast stilling på fuldtid med gennemsnitligt 37 timer om ugen.

Politiets Efterretningstjeneste vil gennemføre et sikkerhedstjek af din person, så vi i Udlændinge- og Integrationsministeriet kan vurdere, om du er egnet til at varetage stillingen. Du skal løbende kunne bestå et sikkerhedstjek under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.  

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.

 Ansøgningsfrist:
03-03-2024

Arbejdstid:
Fuldtid

Arbejdssted:
Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby

Hjemmeside:
www.siri.dk

Følg os på LinkedIn:


Kontaktpersoner: