Praktikant med flair for kommunikation søges til Det Nationale Integrationsråd

Brænder du for at arbejde med kommunikation på digitale platforme og videreformidling af faglige problemstillinger i en politisk kontekst? Er du skarp til at jonglere budskaber i både lange og indholdsrige tekster og korte fængende opslag? Så kom i praktik hos sekretariatet for Det Nationale Integrationsråd.

Din nye praktikplads

Sekretariatsbetjeningen af Det Nationale Integrationsråd ligger i kontoret Dansk og Beskæftigelse i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Kontoret består af ca. 30 medarbejdere, herunder 2 studentermedhjælpere. Vi har et godt socialt miljø, der understøttes af kontorets egne og styrelsens sociale arrangementer i løbet af året.

Rådet arbejder for at finde langvarige løsninger på de eksisterende problemer i den danske integrationsindsats. Dette gør rådet ved at være aktiv i høringsrunder om nye lovforslag og via deltagelse i forskellige fora, hvor der bliver projektudviklet og arbejdet strategisk med integration. Rådet sidder med i en række udvalg og følgegrupper på integrationsområdet, både kommunalt, nationalt og internationalt.

Endelig arbejder Rådet for at skabe nuancerede billeder af etniske minoriteter i medierne og søger at medvirke til at fremme et inkluderende samfund igennem høringssvar til love og bekendtgørelser, men også igennem læserbreve, kronikker og pressemeddelelser.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Du får mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for kommunikation, analysearbejde, planlægning og afholdelse af rådsaktiviteter.

Vi har mange års erfaring med at have praktikanter, og praktikanter er en værdsat ressource i kontoret. Derfor vægter vi meget højt, at nye praktikanter har det godt – både socialt og fagligt, herunder får prøvet kræfter med en bred vifte af opgaver.

Du kommer ligeledes igennem et struktureret introforløb, ligesom du får en fast praktikvejleder og løbende sparring på din opgavevaretagelse.

Dine arbejdsopgaver

Som praktikant i sekretariatet får du muligheden for at arbejde med flere centrale aspekter inden for ministerbetjening, bidrage til høringssvar i forbindelse med lovforslag, udformning af policy papirer og samarbejde med andre aktører i integrationsdebatten. Dine arbejdsopgaver giver mulighed for at udforske snitflader mellem disse områder, hvilket vil give dig en forståelse for integrationsområdet og dets dynamik. Derudover skal du også bidrage til at få Rådets kommunikationsstrategi ud og leve. Vi har intensiveret Rådets digitale tilstedeværelse og søger en praktikant, der har flair for kommunikation og kan hjælpe med at udvikle Rådets tilstedeværelse i den offentlige debat, bl.a. gennem pressemeddelelser og LinkedIn opslag. Vi søger derfor en praktikant, der er skarp til at formidle budskaber i både lange indholdsrige tekster og korte fængende opslag.

Derudover skal du også hjælpe med at koordinere Rådets aktiviteter, såsom afholdelse af konferencer, rådsmøder og ekskursioner samt udføre forskellige administrative opgaver.

Om dig

Du læser på en samfundsvidenskabelig uddannelse, humaniora, kommunikation eller lign., og du har mod på en politisk præget hverdag, hvor opgaverne er mangfoldige, men hvor der samtidig også er administrative opgaver, der skal løses.  

Derudover forestiller vi os, at du har: 

  • interesse for det integrationspolitiske felt
  • lyst til at lære nyt og går proaktivt til løsningen af nye opgaver
  • flair for kommunikation og vil være med til at få Rådets kommunikationsstrategi ud og leve
  • et godt skriftligt niveau og er skarp til at formidle budskaber i både lange indholdsrige tekster og korte fængende opslag

Nysgerrig?

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til kontakte fuldmægtig Emilie Bjørn Boisen på tlf. 72 14 24 33 eller e-mail embb@siri.dk

Er du vores nye praktikant?

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV, karakterudskrift og evt. eksamensbevis mv. senest søndag den 28. april 2024.

Vi forventer at holde samtaler i uge 18 og uge 19.

Løn- og ansættelsesvilkår

Praktikantstillingen er ulønnet og strækker sig fra starten af september 2024 og frem til slutningen af januar 2025, med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

I din praktikperiode tager vi hensyn til de krav, der stilles til dig fra universitetet, herunder tid til at skrive nødvendige afleveringer. Du har mulighed for at søge merit for praktikforløbet og således optjene ECTS-point ved at være i praktik i SIRI.

Du skal selv undersøge hos din uddannelsesinstitution, om praktikken vil være meritgivende.

Ansættelsesområdet er Udlændinge- og Integrationsministeriet med tilhørende institutioner, og arbejdsstedet er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby.

Det er en forudsætning for stillingen, at du løbende kan bestå et sikkerhedstjek gennemført af Politiets Efterretningstjeneste under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.  

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.Ansøgningsfrist:
28-04-2024

Arbejdstid:
Fuldtid

Arbejdssted:
Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby

Hjemmeside:
www.siri.dk

Følg os på LinkedIn:


Kontaktpersoner:
Nadja Glavas
Fuldmægtig
72142831
Emilie Boisen
Fuldmægtig
72142433