Drømmer du om en praktikplads i krydsfeltet mellem politik og praksis?

Vil du arbejde med at styrke integration og beskæftigelse for flygtninge og fordrevne? Vil du også bidrage til at styrke danskuddannelse for voksne udlændinge? Så kom i praktik hos Kontoret for Dansk og Beskæftigelse i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), fra september 2024.

Din nye praktikplads

Du bliver en del af kontoret Dansk og Beskæftigelse, hvor vi arbejder for den vellykkede integration og for, at nye borgere i Danmark finder et godt fodfæste og hurtigt opnår et aktivt medborgerskab, der både styrker dem selv og resten af vores samfund.

Kontoret består af ca. 30 medarbejdere, herunder 2 studentermedhjælpere. Vi har et godt socialt miljø, der understøttes af kontorets egne og styrelsens sociale arrangementer i løbet af året.

I kontoret har vi to overordnede teams:  

 • beskæftigelsesteamet, som har fokus på at understøtte og udvikle kommunernes integrationsarbejde
 • danskteamet, som har fokus på at understøtte og udvikle sprogcentrenes arbejde

Hvad kan vi tilbyde dig?

Du får mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for kommunikation, analysearbejde, sagsbehandling, planlægning og afholdelse af konferencer og seminarer og meget mere.

Vi har mange års erfaring med at have praktikanter, og praktikanter er en værdsat ressource i kontoret.

Derfor gør vi vores bedste for, at nye praktikanter har det godt – både socialt og fagligt, herunder får prøvet kræfter med en bred vifte af opgaver.

Du kommer ligeledes igennem et struktureret introforløb, ligesom du får en fast praktikvejleder og løbende sparring på din opgavevaretagelse.

Dine arbejdsopgaver

Du kommer til at arbejde på tværs af vores dansk- og beskæftigelsesteam, og du vil herigennem få en god forståelse for de forskellige elementer af integrationsprocessen.

I vores beskæftigelsesteam kommer du til at bidrage til rådgivning af og information til kommunerne samt kontorets samarbejde med civilsamfundsorganisationer mv.

Det omfatter bl.a.:

 • vores netværk for kommunerne
 • modtageindsatsen i forhold til kvoteflygtninge
 • implementering af den nye aftale om arbejdspligt
 • tilrettelæggelse af webinarer, kurser og konferencer
 • opstart af vores samarbejde med kommunerne om en styrket indsats over for integrationsborgere med traumereaktioner

I danskteamet vil du blive introduceret for en lang række opgaver relateret til danskuddannelser for voksne

udlændinge m.fl.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:

 • kvalitetssikring og faktatjek af indfødsret- og medborgerskabsprøven
 • deltagelse i praksistjek af ordblindeundervisning på sprogcentrene
 • sagsbehandling
 • kommunikation med borgere, sprogcentre og kommunale medarbejdere
 • tilsyn med dansk- og vidensprøver

Om dig

Du læser på en samfundsvidenskabelig uddannelse, humaniora, kommunikation eller lign., og du har mod på en politisk præget hverdag, hvor opgaverne er mangfoldige, men hvor der samtidig er administrative opgaver, der skal løses.  

Derudover forestiller vi os, at du har:

 • interesse for det integrationspolitiske felt
 • lyst til at lære nyt og går proaktivt til løsningen af nye opgaver
 • stærke kommunikative kompetencer og er god til at skrive

Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til integrationsområdet eller danskuddannelsesområdet.

Nysgerrig?

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til kontakte:

◾ Fuldmægtig Nadja Glavas (Beskæftigelsesteamet) på tlf. 72 14 28 31 / e-mail nagl@siri.dk

◾ Fuldmægtig Katrine Schmidt (Danskteamet) på tlf. 72 14 25 77 / e-mail kasc@siri.dk

Er du vores nye praktikant?

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV, karakterudskrift og evt. eksamensbevis mv. senest søndag den 28. april 2024.

Vi forventer at holde samtaler i uge 18 og uge 19.

Løn- og ansættelsesvilkår

Praktikantstillingen er ulønnet og strækker sig fra starten af september 2024 og frem til slutningen af januar 2025, med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

I din praktikperiode tager vi hensyn til de krav, der stilles til dig fra universitetet, herunder tid til at skrive nødvendige afleveringer. Du har mulighed for at søge merit for praktikforløbet og således optjene ECTS-point ved at være i praktik i SIRI.

Du skal selv undersøge hos din uddannelsesinstitution, om praktikken vil være meritgivende.

Ansættelsesområdet er Udlændinge- og Integrationsministeriet med tilhørende institutioner, og arbejdsstedet er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby.

Det er en forudsætning for stillingen, at du løbende kan bestå et sikkerhedstjek gennemført af Politiets Efterretningstjeneste under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.  

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.Ansøgningsfrist:
28-04-2024

Arbejdstid:
Fuldtid

Arbejdssted:
Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby

Hjemmeside:
www.siri.dk

Følg os på LinkedIn:


Kontaktpersoner:
Nadja Glavas
Fuldmægtig
72142831
Katrine Schmidt
Fuldmægtig
72142577