Kontorelever med speciale i økonomi eller offentlig administration til Danmarks største offentlige ejendomsvirksomhed

Går du og dagdrømmer om nye faglige udfordringer? Og har du lyst til at få praktisk erfaring og viden inden for økonomi eller offentlig administration? Så har Bygningsstyrelsen elevpladsen med faglig såvel som personlig udvikling klar til dig!

- Forlænget ansøgningsfrist

I Bygningsstyrelsen søger vi lige nu én kontorelev med speciale i offentlig administration og én kontorelev med speciale i økonomi til en to-årig kontoruddannelse med start den 1. september 2024. 
 

Få en god start på dit arbejdsliv 
Som elev i Bygningsstyrelsen får du indblik i den finansielle og administrative del af Danmarks største offentlige bygge- og ejendomsvirksomhed. Du kommer til at lære om hvordan Bygningsstyrelsen driver statens ejendomsadministration, og du får en spændende dagligdag med faglige udfordringer og personlig udvikling. Dine nærmeste kollegaer vil sørge for at du bliver godt klædt på til indgå i teamets samlede opgaveløsning. I Bygningsstyrelsen har vi i alt seks elever inden for økonomi, offentlig administration og IT support.

Flere af vores øvrige kollegaer har også startet deres karriere i Bygningsstyrelsen som elev. Du kan læse om, hvordan Idas rejse fra elev til fastansat har været HER.
 

Hvem er du?  
Som vores nye kontorelev er det ikke afgørende, om du kommer direkte fra dit skoleforløb eller har et par års erhvervserfaring. Vi forventer dog at du har bestået eller forventer at bestå en HG, HHX, EUX eller EUS - gerne med et tilfredsstillende resultat.

Samtidig ser vi vores nye elever have interesse for både tal og IT, da Excel og Office-pakken bliver en del af dine daglige arbejdsredskaber. Vi søger dig, som både trives i at arbejde på egen hånd, men også formår at indgå i et team. Vi ser også vores kommende elev være nysgerrig på at lære de arbejdsopgaver, der stilles.

Vi vægter desuden at du: 

 • kan kombinere teori og praksis 
 • har gåpåmod og lyst til både personlig og faglig udvikling 
 • kan tage ansvar for egne opgaver og læring 
 • er indstillet på at rutinepræget opgaver også er en del af hverdagen

Har du erhvervserfaring fra andet job, fritidsjob, frivilligt arbejde, foreningsarbejde eller lignende, hører vi meget gerne mere om i din ansøgning.
 

Speciale i offentlig administration 
Som elev inden for offentlig administration får du mulighed for at stifte bekendtskab med mange forskellige arbejdsopgaver, da elevforløbet er opbygget på tværs af flere af styrelsens forskellige fagcentre. Din primære tilknytning gennem hele dit elevforløb vil være i Kontraktadministration i Center for udlejning. Eftersom en del af dine arbejdsopgaver indebærer kontakt med vores kunder, vil det være en fordel, hvis du er udadvendt og serviceminded. Som elev hos os kommer du primært til at arbejde med statslig ejendomsadministration, regnskab og databehandling. 

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet: 

 • Fakturabehandling, kontroller og varemodtagelse 
 • Kontrol af data samt indtastning i styrelsens fagsystem Atrium 
 • Engangsopkrævninger til statens kunder på baggrund af lejeregulering 
 • Nettoprisindeksregulering, skatter og afgifter i forbindelse med potentielle stigninger i leje eller regulering 
 • Årlig kontrol af forbrugs- og driftsregnskaber 
 • Afstemninger af forbrugskonti samt kreditor og debitor afstemning
 • Personaleadministration og sekretæropgaver i HR 
   

Speciale i økonomi 
Som elev inden for økonomi bliver du tilknyttet Center for Økonomi og IT. Dette giver dig mulighed for at specialisere dig inden for det finansielle område. Gennem elevforløbet kommer du primært til at arbejde med statslige regnskaber og budgetter, men du får også en generel viden om Finansloven og styrelsens vision. Du vil have løbende dialog med Statens Administration, som varetager bogføring og betaling af fakturaer for størstedelen af de statslige institutioner. 

 Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:

 • Fakturafordeling og administration af de ca. 35.000 fakturaer vi modtager årligt 
 • Bidrage til udarbejdelse af løbende fakturastatistikker til ledelsen 
 • RejsUd kontrol og administration 
 • Økonomistyring i form af løbende regnskabsmæssige kontroller samt løbende omposteringer af udgifter og indtægter 
 • Kreditoropfølgning – herunder rykke for tilgodehavender hos vores leverandører 
 • Debitorstyring – rykke vores kunder for betaling af husleje samt udbetaling af kreditnotaer
 • Placering af indkommende bankindbetalinger 

Du vil ligeledes skulle arbejde med programmer som Navision Stat, Indfak og Office-pakken, hvorfor erfaring med disse programmer vil være en fordel. 
 

Bliv en del af en spændende arbejdsplads 
Bygningsstyrelsen er ejendomsvirksomhed og bygherre for staten og universiteterne. Vi har ansvar for at levere attraktive, bæredygtige og veldrevne arbejdspladser, så vores kunder – universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen – kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Vil du læse mere om, hvem vi er og hvad vi gør, kan du gøre det HER og du kan ligeledes læse om vores medarbejderes karrierehistorier HER.

I Bygningsstyrelsen arbejder vi aktivitetsbaseret. Vi har valgt den aktivitetsbaserede indretning og en positiv tilgang til delvis hjemmearbejde, fordi vi ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling, skabe bedre mulighed for fordybelse samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og fleksibilitet i hverdagen. Du kan læse mere om det HER.

Vi arbejder ligeledes for at skabe en inkluderende arbejdsplads, som understøtter mangfoldighed. Derfor har vi en politik for diversitet, ligestilling og inklusion (den kan du læse HER), og vi har løbende indsatser, der skal gøre vores arbejdsplads tilgængelig for alle. Bl.a. har vi etableret et refleksionsrum, som kan bruges af medarbejdere, der har brug for pause eller bøn undervejs i arbejdsdagen
 

Løn og ansættelsesvilkår 
Vi har to ledige stillinger som kontorelev: én med speciale i offentlig administration og én med speciale i økonomi. Stillingerne er fuldtidsstillinger med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Forventet tiltrædelse er den 1. september 2024.

I samarbejde med en erhvervsskole, ansættes du som udgangspunkt til en 2-årig kontoruddannelse, hvor du kombinerer praktik hos os med ca. 15 ugers skoleforløb, samt afsluttende fagprøve, fordelt over hele perioden.

Du bliver ansat efter OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) i statens tjeneste. Bygningsstyrelsen er en statslig styrelse, der hører under Transportministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med de til enhver tid tilhørende styrelser. Dit daglige arbejdssted vil være Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. 
 

Ansøgning og kontakt 

Vil du vide mere om stillingen som elev i offentlig administration, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Per Hartmann Frandsen på tlf. 41 70 11 50. 

Vil du vide mere om stillingen som elev i Center for Økonomi og IT, kan du kontakte teamleder Pernille Lund Siegumfeldt på tlf. 41 70 14 18. 

Vil du vide mere om elevforløbet og Bygningsstyrelsen generelt? Så er du velkommen til at kontakte HR- og elevkoordinator Ida Stevne Jørgensen på tlf. 41 70 13 54. 

Lyder en elevplads i Bygningsstyrelsen som noget for dig?  Så hører vi meget gerne fra dig! Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 29. april 2024 kl. 12:00.

Du søger stillingen via linket på denne side. Her skal du også angive om du søger elevpladsen til offentlig administration eller økonomi. Når du har sendt ansøgningen, vil du modtage en kvittering om, at vi har modtaget din ansøgning. 


Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed og bygherre. Vi leverer arbejdspladser til statslige institutioner og fysiske rammer til universiteter. Mangfoldighed er et aktiv, som vi bruger i vores hverdag for at løse vores opgaver. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, etnicitet eller religion til at søge.
Ansøgningsfrist:
29-04-2024

Hjemmeside:
www.bygst.dk