Kontorelever til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) – kickstart din karriere inden for offentlig administration

”En inkluderende elevplads, hvor jeg behandler sager på lige fod med andre ansatte, og hvor jeg har fået ansvar, men aldrig mere end jeg hele tiden har følt mig tryg ved. Mine kolleger er helt utroligt hjælpsomme, også når de har travlt – og ja, så føler jeg mig bare heldig over at være elev i SIRI.”

Sådan beskriver vores dygtige kontorelev Julie S. sit elevforløb.

Er det også noget af det, du leder efter? Så bliv kontorelev hos os pr. 1. september 2024.
Vi sørger for grundig oplæring + løbende fokus på din læring og faglige udvikling + kolleger, der altid står klar til at hjælpe dig = de bedste forudsætninger for at opnå en bred kontoruddannelse inden for offentlig administration.   

Velkommen til SIRI
Du vil blive mødt af erfarne praktikkontorer, der ser frem til at byde dig velkommen og klæde dig på til, at bidrage til den samfundsmæssige opgave, SIRI løfter.

Vi behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsborgere, som vil til Danmark for at arbejde eller studere, og vejleder kommuner om integration og indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ kontrol samt sikrer, at EU-borgere nemt og hurtigt kan få adgang til Danmark.

Du kan læse mere om os her.

Dine arbejdsopgaver som kontorelev
Din arbejdsdag vil bestå af en god blanding af både nye udfordringer og faste opgaver fx:

 • administration og sagsbehandling i forhold til procedurer, love, aftale- eller regelgrundlag
 • journaliserings- og sagsstyringsopgaver
 • søgning i og vedligeholdelse af digitale systemer
 • telefonbetjening og skriftlig kommunikation
 • betjening af borgere i vores Borgerservice

Vi tilbyder dig
En bred kontoruddannelse med praktik i fire forskellige kontorer, hvor du får grundig oplæring af kolleger, der har lyst til at lære fra sig. Du bliver en del af en stor koncern, hvor du får mulighed for at opbygge et stærkt netværk – både internt i SIRI og i hele Udlændinge- og Integrationsministeriet, som SIRI er en del af.

Desuden kan vi blandt andet tilbyde:

 • fleksible arbejdstider
 • interne kurser, valgfag via skolen og en arbejdsgiverbetalt studietur til Bruxelles
 • en god kantineordning og adgang til fitnessrum
 • sociale arrangementer fx fredagsbar, julefrokost, sommerfester, kontordage mv.

Vores forestillinger om dig
Vi er på udkig efter dig, der er motiveret for at kickstarte din karriere inden for offentlig administration i en statslig styrelse.

Dig, som har en moden og positiv tilgang til din uddannelse, hvor du tager ansvar for din egen læring og gør dig umage med din opgaveløsning.

Hvis du tilmed kommer med flair for mundtlig og skriftlig kommunikation, er god til at samarbejde og trives i en hverdag, hvor det er afgørende, at tidsfrister overholdes, så er vi overbeviste om, at vi vil være et godt match.

Er du vores nye kontorelev?
Så ser vi frem til at modtage din ansøgning, eksamensbevis og evt. realkompetencevurdering senest søndag den 21. april 2024.

I din ansøgning bedes du besvare nedenstående spørgsmål, som vi vil lægge vægt på i udvælgelsesprocessen:

1. Hvorfor har du valgt at søge en stilling som kontorelev i SIRI?
2. Hvilke personlige kompetencer kan du bringe i spil i dit praktikforløb?
3. Hvordan vil du bruge dine konkrete erfaringer fra skole eller arbejde til at skabe værdi for SIRI?
4. Hvad forventer du at få ud af at være kontorelev i SIRI?

Vi forventer at holde samtaler i uge 18.

Du vil inden samtalen få tilsendt en faglig case, som vi vil høre dine refleksioner om til samtalen.

Yderligere information
Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte elevansvarlig Marie K. D. Jensen på telefon 61 98 33 94 eller på e-mail
mkdj@uim.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes som kontorelev efter OAO-S-Fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK).

Du ansættes som udgangspunkt til en 2-årig kontoruddannelse. I løbet af de to år vil du have ca. 15 ugers obligatorisk skoleophold.

For at kunne søge stillingen skal du have gennemført én af følgende grunduddannelser:

 • EUX
 • HHX
 • STX, HTX eller HF og 5 ugers kompetencegivende forløb for studenter
 • HG grundforløb/HGS med speciale i offentlig administration inden den 1. august 2015

Hvis du er over 25 år, skal du indhente en opdateret realkompetencevurdering hos studievejlederen på en handelsskole. Læs mere om adgangskravene her.

Ansættelsesområdet er Udlændinge- og Integrationsministeriet med tilhørende institutioner, og dit arbejdssted vil være Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby.  

Politiets Efterretningstjeneste vil gennemføre et sikkerhedstjek af din person, så vi i Udlændinge- og Integrationsministeriet kan vurdere, om du er egnet til at varetage stillingen. Du skal løbende kunne bestå et sikkerhedstjek under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.Ansøgningsfrist:
21-04-2024

Arbejdstid:
Fuldtid

Arbejdssted:
Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby

Hjemmeside:
www.siri.dk

Følg os på LinkedIn:


Kontaktpersoner: