Økonomiprofil med sans for digitale løsninger

Vi leder efter dig med økonomifaglig baggrund og interesse for at bistå de statslige økonomifunktioner i arbejdet med bedre styring gennem anvendelse af Statens Budgetsystem (SBS).

Hos os vil du på daglig basis bidrage til, at brugerne får bedst mulig digital understøttelse af deres budget- og styringsarbejde og god sparring om, hvordan SBS kan styrke og støtte styringsmæssige dagsordener.

Om dig i dit nye Job

Du bliver en del af vores systemforvaltningsgruppe, som lige nu består af 7 medarbejdere, der både deltager i systemudvikling gennem kravsætning til vores udviklingsleverandør, KMD, og rådgiver vores kunder om mest optimal udnyttelse af løsningens muligheder.

  • Du får mulighed for at sparre med brugerne omkring deres anvendelse af SBS og muligheden for at optimere eller videreudvikle løsningen.
  • Du deltager i samarbejdet med KMD omkring videreudvikling og drift af løsningen, så vi sikrer, at ny funktionalitet matcher de forretningsmæssige behov
  • Du har dialog med brugerne omkring ønsker og behov for videreudvikling af løsningen.

Afhængig af din profil og interesse vil du også kunne blive udførende på tilretninger i løsningen.

Vi sørger for at du får en grundig oplæring i løsningen, således, at du både kan arbejde selvstændigt med egne ansvarsområder og indgå i det tværgående samarbejde i systemforvaltningen, herunder med relevante forretningskontorer i Økonomistyrelsen.

Vi tilbyder et fagligt spændende og stærkt miljø, hvor du vil komme til at arbejde med dygtige og engagerede kolleger. Vi prioriterer din faglige udvikling og arbejder systematisk med individuelle udviklingsplaner, som løbende justeres, når dine kompetencer udvides.

SBS er et SAP-baseret system, som har til formål at understøtte budgetarbejdet i de statslige og selvejende institutioner. SBS har også her fra 2024 overtaget understøttelse indrapportering af de bevillingstal, der indgår i finansloven.

Læs mere om Statens Bevillingssystem (SBS): Budgettering med Statens Budgetsystem (oes.dk).

Dine erfaringer  

Du kan være nyuddannet eller have erfaring fra arbejde i en økonomifunktion eller anden stabsenhed, hvor du har arbejdet med fx: økonomistyring, budgetter og budgetprocesser, controlling, udgiftsopfølgning, bevilling, og/eller finanslov.

Du skal have god forståelse for økonomiske styringsprocesser og evnen til at se sammenhængen mellem forretningsbehov og systemunderstøttelse.

Du har en relevant kandidatuddannelse, fx cand.oecon., cand.scient.pol., cand.polit., cand.merc. eller lignende. 

Vi forventer, at du

  • har en stærk interesse for at medvirke til at udvikle og forbedre den statslige budgetstyring
  • er nysgerrig på hvordan IT-understøttelse kan styrke forretningsmæssige processer
  • har gode samarbejdsevner og forstår at skabe gode relationer til såvel kollegaer, leverandører samt brugere af budgetsystemet
  • drives af at skabe resultater og det at gøre en forskel.

Om os

Du bliver en del af Team Central rapportering og Budgetsystem med 15 personer, som rent fagligt spænder bredt. Kendetegnende for teamet er et højt engagement og lyst til at skabe de bedste løsninger for vores brugere kombineret med, at vi gerne vil have en sjov hverdag sammen.

Organisatorisk er teamet en del af Kontor for Økonomisystemer med 46 medarbejdere, som indgår i Center for Digitale løsninger. Du kan læse mere om centeret og vores kontor her: https://oes.dk/om-os/organisationen/center-for-digitale-loesninger/.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales med din personaleleder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling, alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes ifm. ansættelse og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.  

Arbejdsstedet er Landgreven 4, 1017 København K.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om Økonomistyrelsen eller stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Thomas Facklamm Jensen på telefon 33 95 47 49   

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Søg stillingen” senest den 15. april 2024.

Vi forventer at holde samtaler løbende fra uge 17. Tiltrædelse er hurtigst muligt.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge.

 

Application due
15-04-2024

Workplace
København

Contact
 
 
 
 
Share