Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Studentermedhjælper med interesse for offentlig forvaltning og dagtilbudsområdet

Interesserer du dig for dagtilbudsområdet eller mere bredt for fremme af kvalitet på uddannelsesområderne? Og kunne du tænke dig at få indblik i centraladministrationen og styrelsens arbejde med at forstå og formidle regler og rammer til borgere, kommunale forvaltninger og andre interessenter på dagtilbudsområdet? Så er stillingen som studentermedhjælper måske noget for dig.
 

Om stillingen

Vi søger en studentermedhjælper, der skal understøtte arbejdet i Dagtilbud i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Vi har brug for en studentermedhjælper, der interesserer sig for dagtilbudsområdet og ikke mindst vores opgaver i relation til den juridiske vejledning, hvor vi vejleder borgere, dagtilbud og kommuner i reglerne på området. Du vil i den forbindelse komme til at arbejde med juridisk informationssøgning og lovfortolkning.

 

Dagtilbud består pt. af ca. 30 medarbejdere, herunder to studentermedhjælper, som du vil komme til at arbejde tæt sammen med. Dagtilbudsområdet er kendetegnet ved engagerede og fagligt dygtige kolleger med mange forskellige baggrunde, som altid er parate til at sparre.

 

Derudover bliver studentermedhjælpere i Dagtilbud behandlet som ligeværdige kollegaer, der har egne ansvarsområder og deltager i team-aktiviteter i videst muligt omfang, så der også er størst mulig læring forbundet med arbejdet.

 

Om arbejdsopgaverne  
Som studentermedhjælper i vores team forventer vi, at du blandt andet vil komme til at arbejde med:

  • Udarbejdelse af skriftlige svar på borgerhenvendelser
  • Indsamling og bearbejdning af data om dagtilbud, gennem arbejde med Excel og SurveyXact, f.eks. i forbindelse med kortlægninger, evalueringer m.m.
  • Generelle skriveopgaver i form af referater, notater, faglige vidensopsamlinger m.m.
  • Opsætning, layout og korrekturlæsning af materialer, powerpoints mv.
  • Planlægning af og deltagelse på konferencer og andre større arrangementer
  • Diverse ad hoc-opgaver mv.

 

Du vil som studentermedhjælper være en del af en gruppe af studentermedhjælpere i centret. Vi har et godt studentermiljø, hvor vi bruger hinanden til sparring og udvikling.

 

Vi tilbyder en fleksibel arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde og arbejdstid under transport, når arbejdsopgaverne tillader det.

 

Om dig
Vi forestiller os, at du er ved at færdiggøre din bacheloruddannelse eller læser på kandidatuddannelsen på en samfundsvidenskabelig fagligt relevant uddannelse, fx jura, erhvervsjura, statskundskab, politik og forvaltning, sociologi, socialvidenskab, uddannelsesvidenskab, pædagogisk sociologi eller lignende.

 

Vi lægger vægt på, at du:

  • er god til at formulere dig klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt
  • arbejder struktureret, er løsningsorienteret og grundig i opgaveløsningen
  • er analytisk og har flair for indsamling og bearbejdning af data og viden, opsætning af figurer, tabeller mv. bl.a. i Excel og PowerPoint
  • har gode samarbejdsevner og er klar til at hjælpe, hvor der er behov

 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Som udgangspunkt bliver du ansat til 15 timer om ugen. Vi er fleksible i forbindelse med eksamensperioder mv.

 

Du bliver ansat som studentermedhjælper efter fællesoverenskomsten mellem Offentligt Ansattes Organisationer og Finansministeriet og organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl. i staten.

 

Vi stiller krav om studieaktivitet under ansættelsen som studentermedhjælper. 
 

Om Center for Udgående Kvalitetsarbejde 
Centeret er beliggende på Tidemandsvej 1 i Holbæk, hvor vi holder til i nyrenoverede lokaler tæt på togstationen. Vi deler bygninger med Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsinstitution og Danida Fellowship Centre.

 

I centeret har vi fokus på at understøtte dagtilbud, grundskoler, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser i deres arbejde med at fremme børn og unges faglige fremskridt og trivsel. Der er ca. 120 medarbejdere i centeret, som er organiseret i teams.


Vil du vide mere? 
For spørgsmål omkring konkrete arbejdsopgaver eller andre faglige spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Matilde Toftdal Kasch på telefon +45 40 21 17 61.

 

Lyder det som noget for dig?

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk senest søndag d.21. april 2024. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2024 eller hurtigst muligt derefter. Du søger stillingen via linket i annoncen.

 

Sammen med din ansøgning bedes du fremsende en studiebekræftelse, som er under 1 måned gammel.

 

Vi indkalder løbende til samtaler. Til samtalen vil der indgå en kort caseopgave.

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er del af Børne- og Undervisningsministeriet. Vi bidrager til fagligt stærke uddannelser til alle. Vi fremmer kvalitetsudvikling på uddannelser og dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område, varetager tilsyn med kvaliteten på uddannelser og understøtter en effektiv institutionsdrift. Vi understøtter den løbende implementering af politiske reformer ved at inddrage ny viden og data. I tæt dialog med skoler, institutioner, foreninger og arbejdsmarkedets parter arbejder vi for at gøre det lettere at give god undervisning og skabe gode dagtilbud. 
Styrelsen er lokaliseret i København og Holbæk.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.
 
Application due
21-04-2024

Start date
01-05-2024

Work hours


Position category


Workplace
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Holbæk

Arbejdstider
Studentermedhjælper

Contact
Matilde Toftdal Kasch 
Specialkonsulent
contacticon 40211761
contacticon 40211761
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon


Follow us