Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kontrolmiljøansvarlig til det interne finansielle kontrolmiljø i Børne- og Undervisningsministeriet

Har du en stærk økonomi- og regnskabsfaglig profil, og har du mod på at påtage dig et ansvar for det interne finansielle kontrolmiljø over for ledelsen i Børne- og Undervisningsministeriet? Kan du rådgive ledelsen om finansiel risikostyring og medvirke til at sikre kvaliteten af Børne- og Undervisningsministeriets interne finansielle kontrolmiljø, herunder at kontrolmiljøet vedligeholdes, og at relevante og effektive kontroller gennemføres og dokumenteres? Så er du måske vores nye kontrolmiljøansvarlige.

 

Dine arbejdsopgaver

Børne- og Undervisningsministeriet har i de senere år iværksat forskellige tiltag til at styrke arbejdet med intern finansiel kontrol og risikostyring.

Der er i den forbindelse bl.a. gennemført systematiske risikovurderinger af ministeriets finansielle processer og betalingsstrømme, ligesom ministeriets finansielle forretningsgange og interne kontroller løbende er blevet styrket.

Børne- og Undervisningsministeriets ønsker at styrke ministeriets interne finansielle kontrolmiljø og risikostyring yderligere, og der opslås derfor nu en spændende nyoprettet stilling som kontrolmijøansvarlig.

Stillingen som kontrolmijøansvarlig er organisatorisk placeret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, kontoret for Koncernregnskab og Puljer, hvor du vil referere til kontorchefen. Du vil desuden i din funktion som kontrolmiljøansvarlig rapportere til Børne- og Undervisningsministeriets ledelse om gennemgang og vurdering af finansielle kontroller og risici. Som kontrolmiljøansvarlig udgør du et vigtigt led i ministeriets ’2. forsvarslinje’. Du skal ikke nødvendigvis selv være udførende på alle områder, men du skal i samarbejde med kolleger på tværs af ministeriet sikre, at vi har et samlet og tværgående overblik over de finansielle risici og interne kontroller.

Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

 • at videreudvikle og vedligeholde et koncept for intern finansiel kontrol og risikostyring af finansielle processer
 • at sikre, at ministeriet har etableret og beskrevet forretningsgange relateret til det interne finansielle kontrolmiljø
 • at foretage selvstændige analyser af risici på områder med væsentlige betalingsstrømme
 • at udarbejde indstillinger til ministeriets ledelse om, hvilke finansielle hovedprocesser der nærmere bør gennemgås
 • at foretage gennemgang af væsentlige og risikofyldte finansielle processer
 • at rådgive og sparre med ministeriets fagkontorer om deres finansielle kontrolmiljø
 • at komme med anbefalinger til indsatser, der kan styrke det interne finansielle kontrolmiljø
 • at følge op på fremdriften i processer for videreudvikling af det interne finansielle kontrolmiljø

Du vil desuden skulle bidrage til at styrke ministeriets løbende regnskabsmæssige opfølgning på det samlede koncernregnskab i samarbejde med kolleger i kontor for Koncernregnskab og Puljer.

 

Om dig

Vi leder efter en kollega, der har solid erfaring med statslig økonomistyring og regnskab, kendskab til de statslige økonomisystemer og god indsigt i statslige interne finansielle processer, herunder ud- og indbetalingsstrømme – fx udbetaling af tilskud, køb af varer og tjenester, modtagelse af overførselsudgifter og indtægter mv.

Du har en relevant uddannelsesbaggrund som f.eks. cand.merc.aud. cand. polit., cand. oecon., eller cand. scient. pol.

Vi forestiller os derudover, at du: 

 • har stærke analytiske kompetencer
 • arbejder struktureret, målrettet og vedholdende
 • har erfaring med ledelsesbetjening
 • skriver godt og præcist
 • er nysgerrig og tænker i nye løsninger, som kan udvikle vores interne finansielle kontrol og risikostyring
 • er selvstændig, initiativrig og god til at skabe samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper og kontorer

 

Om os

Du bliver ansat i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, kontor for Koncernregnskab og Puljer hvor vi er ca. 20 erfarne medarbejdere, der arbejder med puljetilskudsforvaltning, koncernregnskabsaflæggelse og intern finansiel kontrol.

Vi arbejder teambaseret med vægt på samarbejde, ansvar og kvalitet.   

Kontoret ledes af en kontorchef og en koncernregnskabschef (teamleder).

Kontoret har som sit overordnede strategiske mål at sikre, at ministeriets økonomiske og administrative forretningsgange løbende styrkes, og at kontoret på baggrund af sin specialiserede viden om koncernregnskab, puljeforvaltning og intern finansiel kontrol tager aktivt del i forretningen og skaber værdi for både organisation og ledelse.

 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Du ansættes som enten fuldmægtig eller konsulent efter gældende overenskomst for staten, med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg alt efter erfaring og kompetencer.

Vi ønsker at besætte stillingen senest pr. 1. august 2024.

 Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jacob Lentz på tlf. 40 74 40 15. Du kan læse mere om Børne- og Undervisningsministeriet på vores hjemmeside uvm.dk og om styrelsen på stukuvm.dk.

Lyder det som noget for dig?

Send din ansøgning, CV og eksamensbevis senest fredag d. 7. juni 2024. Du søger stillingen via linket i annoncen. Vi forventer at afholde 1. samtaler i uge 24 og 2. samtaler i uge 25. Der vil evt. kunne blive gennemført test i forbindelse med besættelse af stillingen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er del af Børne- og Undervisningsministeriet. Vi bidrager til fagligt stærke uddannelser til alle. Vi fremmer kvalitetsudvikling på uddannelser og dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område, varetager tilsyn med kvaliteten på uddannelser og understøtter en effektiv institutionsdrift. Vi understøtter den løbende implementering af politiske reformer ved at inddrage ny viden og data. I tæt dialog med skoler, institutioner, foreninger og arbejdsmarkedets parter arbejder vi for at gøre det lettere at give god undervisning og skabe gode dagtilbud. 
Styrelsen er lokaliseret i København og Holbæk.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.
 
Application due
07-06-2024

Start date
01-08-2024

Work hours


Position category


Workplace
Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i København

Arbejdstider
Fuldtid

Contact
Jacob Lentz 
Kontorchef
contacticon 4074 4015
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon


Follow us