Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Jurister til Center for Folkeskole i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Synes du, at det er vigtigt, at alle børn og unge udvikler sig fagligt, trives og får en god skolegang? Kunne du tænke dig et meningsfuldt arbejde, hvor du igennem implementering af politiske aftaler og lovgivning er med til at styrke kvaliteten af landets folkeskoler? Så er du måske vores nye kollega i Center for Folkeskole i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 

Styrelsen har til opgave at understøtte, at politiske aftaler og ny lovgivning udmøntes i praksis, og at følge op på og understøtte, at skoler og uddannelsesinstitutioner leverer høj kvalitet. Det gør vi via vejledning af sektoren, tilsyn og udviklingsprojekter.

Center for Folkeskole søger et antal jurister, der ønsker at bidrage til at sikre og udvikle kvaliteten i folkeskolen. I de kommende år skal centret bl.a. arbejde med implementering af den politiske aftale af 19. marts 2024 om Folkeskolens Kvalitetsprogram samt implementering af ny lovgivning som opfølgning på den politiske aftale om Børnene Først på uddannelsesområdet.

 

Om arbejdsopgaverne

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du får en alsidig hverdag, hvor du kommer tæt på beslutningsprocesserne og tæt på sektoren. Vi har en uformel omgangstone, og du vil få en masse engagerede og fagligt dygtige kollegaer, som altid er parate til at sparre. Centret er desuden kendetegnet ved, at vi på tværs af fagligheder udtænker løsninger på de udfordringer, vi møder i praksis.

Du vil komme til at arbejde med flere af nedenstående opgaver:

 • Lovfortolkning og løsning af komplekse juridiske problemstillinger
 • Implementering af politiske aftaler
 • Tilsyn med kvalitet i folkeskolen
 • Udstedelse af administrative forskrifter og bidrag til lovforslag
 • Samarbejde med parter og interessenter på folkeskoleområdet
 • Udarbejdelse af faglige bidrag til politiske udspil
 • Besvarelse af anmodninger om aktindsigt og juridisk komplicerede henvendelser fra borgere, myndigheder og presse
 • Strategisk kommunikation til kommuner og skoler med fokus på at vejlede tydeligt om regler og inspirere til god praksis.

 

Om dig

Du har en juridisk kandidatuddannelse. Du kan være nyuddannet eller have erfaring med juridisk sagsbehandling og opgaveløsning fra en politisk ledet organisation, fx fra centraladministrationen, kommuner el.lign. Vi forventer, at du har et skarpt juridisk blik, interesserer dig for implementering af politiske aftaler og er i stand til at have mange bolde i luften.

Som vores nye kollega ser vi også gerne, at:

 • du har forståelse for politiske processer og erfaring med at samarbejde bredt med forskellige aktører,
 • du har gode kommunikative evner og forstår at formidle ud fra et modtagerperspektiv,
 • du har stærke analytiske evner og kan tænke i løsninger på konkrete udfordringer,
 • du har erfaring med at løse juridiske opgaver i et tæt samarbejde med dygtige kolleger,
 • du kan arbejde selvstændigt og struktureret, bevare overblikket og sikre resultater og fremdrift.

 

Lyder det som noget for dig? Så ser vi meget gerne en ansøgning fra dig, hvor du med din baggrund og erfaringer beskriver, hvordan du kan bidrage til arbejdet i Center for Folkeskole.

 

Om os

Center for Folkeskole har det samlede ansvar for folkeskolen i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, herunder løbende drift og udvikling af fag og indhold, tilsyn med kvalitet, implementering af lovgivning og bekendtgørelser, udsatte og særlige elevgrupper samt vejledning om overgang til ungdomsuddannelse.

I centrets arbejde med at understøtte, at folkeskoler leverer høj kvalitet, har vi blik for både viden om god praksis, fagenes udvikling og udfordringer i de styringsmæssige rammer samt overblik over relevante regler, data og viden. I centret arbejder vi tæt sammen med resten af styrelsen for at sikre, at der er et solidt fagligt grundlag for vores opgaveløsning. Derudover har vi tætte samarbejder med departementet og andre myndigheder, ligesom vi indgår i en tæt og løbende dialog med interessenter på området. Centret består af ca. 60 medarbejdere fordelt på fire teams og to kontorchefer. Du vil blive forankret i Team Rammer, hvor teamlederen vil blive din personaleleder.

Som jurist i STUK får du mulighed for at blive del af juridisk netværk i STUK, som er et fagligt og socialt fællesskab for jurister på tværs af styrelsens ansvarsområder. Netværket mødes fire gange årligt og drøfter aktuelle og relevante juridiske problemstillinger. Netværket giver dig bred videndeling og faglig udvikling.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Vi ønsker at besætte stillingen snarest muligt eller senest den 15. august 2024. Du vil blive ansat som fuldmægtig efter fællesoverenskomsten for akademikere i staten med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Ansættelsessted: Teglholmsgade 1, 2450 København S.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Rune Gjøderum på telefon 33925044 eller juridisk faglig leder Erika Wolf på 33925145.

Du kan også læse mere om vores arbejde på vores hjemmeside www.stukuvm.dk eller www.uvm.dk/job.

 

Sådan søger du

Send din ansøgning, CV, kandidatbevis og karakterudskrift via linket i annoncen senest torsdag den 30. maj 2024 kl. 12. Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 23 og 2. samtaler i uge 24. Der vil i forbindelse med 2. samtaler indgå en case.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er del af Børne- og Undervisningsministeriet. Vi bidrager til fagligt stærke uddannelser til alle. Vi fremmer kvalitetsudvikling på uddannelser og dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område, varetager tilsyn med kvaliteten på uddannelser og understøtter en effektiv institutionsdrift. Vi understøtter den løbende implementering af politiske reformer ved at inddrage ny viden og data. I tæt dialog med skoler, institutioner, foreninger og arbejdsmarkedets parter arbejder vi for at gøre det lettere at give god undervisning og skabe gode dagtilbud. 
Styrelsen er lokaliseret i København og Holbæk.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.
 
Application due
30-05-2024

Start date
15-08-2024

Work hours


Position category


Workplace
Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i København

Arbejdstider
Fuldtid

Contact
Rune Gjøderum 
Teamleder
contacticon 3392 5044
contacticon
Erika Wolf 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon


Follow us