Skatteministeriet søger departementschef

Skatteministeriet søger en ny departementschef, som kan sætte retning for og drive ministerområdet.

Med ni styrelser og over 12.000 medarbejdere er Skatteministeriet en stor og bredt sammensat koncern, der løser en række vigtige samfundsmæssige opgaver i forhold til at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Skatteministeriet er en koncern i positiv udvikling, hvor mange resultater er skabt, og hvor der dagligt løses en bred vifte af opgaver i forhold til borgere og virksomheder. Der er fortsat udfordringer at løse på enkelte driftsområder, men der er fremdrift og fokus på videreudvikling. Det er koncernens opgave at sikre stabil drift med fokus på borgere og virksomheder.

Departementschefens opgaver og ansvar
Departementschefen står som den øverste embedsmand i Skatteministeriet i spidsen for hele ministeriets område og skal sikre, at beslutninger træffes på et sagligt grundlag, og at koncernen varetager sine mangeartede opgaver på bedste vis.

Departementschefen skal levere integreret faglig og politisk rådgivning til skatteministeren og sætte retning således, at Skatteministeriet er en aktiv og velfungerende medspiller i forhold til Folketingets beslutninger og den siddende regerings politik samt i forhold til ministeriets samarbejdspartnere. Departementschefen skal samtidig sikre en stabil drift og kontinuerlig udvikling af Skatteministeriet.

Skatteministeriets departementschef bliver dermed øverste ansvarlige embedsmand for at skabe rammerne og sætte retningen for en veldrevet skatteforvaltning, der nyder tillid, og hvor den enkelte borger skal være centrum for forvaltningens arbejde.

Departementschefen skal evne at omsætte politiske visioner og prioriteter til et skattesystem, der er på forkant med samfundsudviklingen, og som enkelt og effektivt kan administreres.

Som departementschef forventes det, at du:

  • Har solid erfaring med politiske processer og har samfundsmæssig helhedsforståelse
  • Har erfaring med politisk betjening og rådgivning
  • Kan skabe resultater på tværs af den private og offentlige sektor
  • Har god relationel forståelse og kan samarbejde med ministeriets centrale interessenter
  • Udviser handlekraft, synligt lederskab og kan udvikle en effektiv, innovativ og driftssikker organisation
  • Har stor personlig og professionel integritet
  • Har stærke kommunikative evner, gennemslagskraft og evner at samarbejde, koordinere og forhandle, herunder på tværs af ministerområder samt med centrale eksterne interessenter.

Herudover lægger vi vægt på, at du har:

  • Ledelseserfaring på højt niveau fra centraladministration eller en anden politisk ledet organisation
  • Dokumenterede resultater som leder på højt niveau, herunder med organisationsudvikling
  • Viden om ministeriets faglige områder og centrale interessenter
  • Erfaring med at lede og styre en organisation med fagligt og driftstunge enheder
  • Erfaring fra andre sektorer, fx fra et andet ministerområde, kommune, privat sektor eller international organisation.
  • Erfaring fra flere niveauer i styringskæden, herunder fx policy, tilsyn, drift og økonomi.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret i lønramme 41, og ansættelsen sker som tjenestemand. Den årlige løn udgør ca. 1,46 mio. kr., inkl. stillingsmæssige tillæg. Herudover vil der være mulighed for forhandling af et personligt tillæg.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende styrelser og samtlige andre ministeriers departementer.

Arbejdsstedet er Skatteministeriets departement, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du kan sikkerhedsgodkendes til minimum klassifikationsgraden YDERST HEMMELIGT og opretholde en sådan under hele din ansættelse.

Stillingen som departementschef ønskes besat senest den 1. oktober 2024.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos afdelingschef Christina Severinsen på telefon 72 37 48 57.

Din ansøgning
Send din ansøgning med CV og eksamensbevis senest den 5. august 2024. Du søger stillingen ved at klikke på ”Søg stillingen” i opslaget og udfylde ansøgningsformularen. Ansøgningen skal stiles til Kongen.

Om Skatteministeriet
’Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor’
 
I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af området en nøglerolle. Det er en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. I Skatteministeriets departement er vi derfor med til at skabe rammerne og sætte retningen for et velfungerende skattesystem og en veldrevet skatteforvaltning, som der er tillid til. På den måde er vi med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Stillings-ID
180662

Application due
05-08-2024

Start date
01-10-2024

Work hours


Workplace
Hovedstadsområdet

Workplace
Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Contact
Christina Severinsen 
Afdelingschef
contacticon 72374857
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon


Follow us