Talentfuld jurist til specialistenhed

Har du lyst til at løse komplekse juridiske problemstillinger, sikre høj kvalitet i lovarbejdet og udvikle det juridiske arbejde i en organisation, hvor efterspørgslen efter juridiske kompetencer vokser i takt med de klima- og energipolitiske ambitioner? Så er du måske vores nye kollega.

Velkommen til Jura

Jura i Energistyrelsen er en mindre, fagligt stærk enhed, som har en særlig viden og erfaring inden for offentligret, lovarbejde og EU-ret. Enhedens 14 jurister er organiseret i to teams (team Classic og team EU og Statsstøtte). Derudover er vi to administrative medarbejdere og tre studenter.

I Jura bistår du kollegaer i styrelsens fagcentre med at løse principielle og komplicerede juridiske spørgsmål. Opgaverne kan fx handle om at sikre solide juridiske rammer for etablering af energiøer og anvendelse af nye teknologier som CCUS og PtX, afklare forvaltningsretlige spørgsmål ift. konkrete afgørelser, fortolke gældende ret, eller sikre, at nye tilskudsordninger til vedvarende energi eller CO2-reduktioner overholder EU-retten, herunder notificere nye statsstøtteordninger til EU-Kommissionen.

Vi søger en dygtig kollega til Team Classic (fuldmægtig el. specialkonsulent). Sammen med teamets øvrige specialister vil du især få mulighed for at arbejde med og dygtiggøre dig inden for forvaltningsret og lovarbejde. Afhængig af interesser og kompetencer, vil du dog også få mulighed for at løse opgaver i EU- og Statsstøtteteamet.

Du kan se frem til at arbejde i et åbent og nysgerrigt arbejdsmiljø, hvor sparring og videndeling er højt prioriteret. Vi hjælper hinanden i mål med opgaverne, og lærer af hinanden, uanset hvilken anciennitet og erfaring vi hver især kommer med. Vi lægger vægt på fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og har gennem de seneste år erfaret, at hjemmearbejde kan gå hånd i hånd med effektiv opgavevaretagelse og understøtte trivslen. Der vil således i et vist omfang være mulighed for at arbejde hjemme, når det er foreneligt med opgaver og møder.

Hos os får du

En alsidig hverdag og opgaveportefølje, der bl.a. vil omfatte:

  • Analyse af og rådgivning om juridiske spørgsmål inden for forvaltningsret, statsret, lovfortolkning og EU-ret, navnlig statsstøtte.
  • Deltagelse i lovprojektgrupper sammen med kollegaer fra styrelse og departement, herunder ansvar for lovkvalitet.
  • Bidrag til juridiske notater, minister- og regeringssager og besvarelse af folketingsspørgsmål.
  • Mulighed for intern undervisning i fx forvaltningsretlige emner afhængig af erfaring og ønsker.
  • Vedligeholde og udvikle interne vejledninger og værktøjer baseret på nyeste retsudvikling.

Vores forventninger til dig

Du er uddannet jurist el. lign. - gerne med nogle års erfaring fra centraladministrationen eller lignende. Nyuddannede kan dog også komme i betragtning. Du har lyst til at samarbejde bredt på tværs af Energistyrelsen med kollegaer, der har en baggrund i økonomi, jura, ingeniørfaget mv.

Derudover er du:

  • God til mundtlig og skriftlig formidling.
  • Teoretisk velfundet og løsningsorienteret.
  • Erfaren inden for forvaltningsret, lovarbejde og gerne statsstøtteret - eller har lyst til at blive det.
  • Interesseret i en afvekslende hverdag, hvor du ofte skal sætte dig ind i og finde løsninger på nye juridiske problemstillinger.
  • Villig til at bidrage til et socialt og fagligt stærkt miljø, og er du erfaren, kan du blive mentor for de yngre jurister.

Opstart og udvikling

Som ny medarbejder tilknyttes du en mentor, der sikrer, at du får en god og tryg velkomst og introduktion til Energistyrelsen. Mentoren er også den primære kollega i forhold til sidemandsoplæring i styrelsens processer og juridiske arbejdsgange. For alle medarbejdere gælder, at vi vægter løbende kompetenceudvikling gennem opgaver, ansvar, interne og eksterne kurser højt. En gang årligt holder vi juristseminar for alle jurister i styrelsen om aktuelle faglige emner.

Har du mindre end tre års erfaring tilknyttes du Energistyrelsens interne juristuddannelse. Uddannelsen sikrer en oplæring i de klassiske juridiske færdigheder i staten som lov- og bekendtgørelsesarbejde, afgørelsessager og ministerbetjening mv. Der er også muligheder for intern udveksling med andre fagkontorer.

I Energistyrelsen har vi det godt sammen socialt og der er mulighed for at deltage i fredagsbarer og øvrige sociale og faglige arrangementer med enheden og på tværs af styrelsen. Vi prioriterer desuden den enkelte medarbejders udvikling, så kompetencer og arbejdsopgaver matcher.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Center for Ressourcer og Jura

Jura er en del af Center for Ressourcer og Jura, hvor vi understøtter Energistyrelsens drift, udvikling og forandringsprocesser gennem vores centrale stabsfunktioner. Center for Organisation består af HR & Udvikling, Økonomi, IT & Digitalisering, Direktionssekretariat samt Jura. Vi har et tæt samarbejde med direktionen og de faglige centre og sikrer smidige processer på tværs af huset og mellem styrelsen og departementet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten som fuldmægtig med rådighedsforpligtelse eller special- eller chefkonsulent afhængig af erfaring og kompetencer. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Ansættelse fra 1. oktober 2024 eller snarest muligt.

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte kontorchef Claus Peter Hansen på tlf. 50 77 84 68 eller e-mail clph@ens.dk eller hos chefkonsulent Vian Jamil på tlf. 33 95 09 55 eller e-mail vinjm@ens.dk.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Sådan søger du

Du søger stillingerne via www.ens.dk/job. Benyt knappen "Søg stillingen" i forbindelse med stillingsopslaget. Vi skal have din ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag senest 11. august 2024. Samtaler forventes afholdt i uge 33-35.

Du skal være indstillet på at løse en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Ved ansættelse som konsulent vil der endvidere indgå test i rekrutteringsprocessen.

Application due
11-08-2024

Start date
01-09-2024

Work hours
37 timer

Position category
Fuldmægtig/konsulent

Workplace


Contact