Sekretariatschef til ny Digital Taskforce for kunstig intelligens i den offentlige sektor

Vi søger en sekretariatschef til at stå i spidsen for arbejdet i ny Digital Taskforce for kunstig intelligens nedsat af regeringen, KL og Danske Regioner. Taskforcen skal understøtte arbejdet med at gøre den offentlige sektor i Danmark verdensførende i anvendelsen af kunstig intelligens.

Om stillingen

Som sekretariatschef for Digital Taskforce for kunstig intelligens får du en væsentlig rolle i at identificere og håndtere barrierer for udnyttelsen af kunstig intelligens samt for at definere målene for brug af kunstig intelligens på tværs af den offentlige sektor. Det indebærer, at:

  • taskforcen skal sætte rammerne for ansvarlig udbredelse af kunstig intelligens mv. i den offentlige sektor, herunder håndtering af organisatoriske, tekniske og juridiske barrierer
  • taskforcen skal identificere og fremme udrulningen af konkrete teknologiske løsninger i den offentlige sektor i samarbejde med relevante institutioner og myndigheder.

Taskforcen forankres i Finansministeriets departement, hvor du som sekretariatschef får mulighed for gennem strategisk udsyn og eksternt samarbejde at forme og drive arbejdet og skabe resultater indenfor den digitale dagsorden.

Stillingen indebærer personaleansvar for et sekretariat med ca. 14 medarbejdere, hvoraf hovedparten er indlånte medarbejdere fra relevante ministerier.

Om dig

Vi søger en sekretariatschef, der har:

  • relevant ledelsesmæssig erfaring og veludviklede ledelseskompetencer, herunder i forhold til at inspirere til nytænkning og til at sætte mål og retning
  • en interesse for kunstig intelligens og kan se de potentialerne i forhold til transformation den offentlige sektor
  • dokumenteret erfaring med politiske beslutningsprocesser – og med samarbejde på højt niveau herunder ekstern interessenthåndtering
  • en tilgang kendetegnet ved lydhørhed såvel som integritet, personligt engagement og gennemslagskraft
  • god dømme- og beslutningskraft til med sikker hånd at styre processer og prioritere opgaver i en travl hverdag
  • lyst til at arbejde med personligt og strategisk lederskab.

Om os:

Sekretariatet referer til en styregruppe med et formandskab bestående af departementscheferne i Finansministeriet og Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet. Departementscheferne i Justitsministeriet, Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundedsministeriet, Klima- Energi- og Forsyningsministeriet og Udenrigsministeriet samt direktøerne fra KL og Danske Regioner. Herudover etableres en følgegruppe med faglige eksperter, der løbende yder strategisk sparring for taskforcen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er klassificeret i lønramme 38. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 2. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes på relevant niveau, og kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Flere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Line Nørbæk på mail linnor@fm.dk eller på telefon 2014 7805.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Søg stillingen” senest den 25. juni.

Vi indkalder løbende til samtaler.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Application due
25-06-2024

Workplace
København

Contact
 
 
 
 
Share