Kan du se dig selv i et helt særligt studenterteam med fokus på at løse opgaverne i et samarbejde og fællesskab?

Lige nu søger Udlændingestyrelsen efter det nye hold af studentermedhjælpere, som skal indgå i l Koncern Its studenterteam.

Du bliver en del af et kontor, hvor den daglige politiske agenda og verdenssituationen har indflydelse på de opgaver, vi løser. Du får som studentermedhjælper i Koncern It god mulighed for at udforske forskellige faglige discipliner og oparbejde erfaring med at indgå i et team.

Velkommen til studenterteamet i Koncern It

Du bliver en del af et studenterteam på ca. 5 studentermedhjælpere, som i fællesskab koordinerer, tilrettelægger og løser opgaverne. Fordelingen af opgaver vil så vidt muligt ske med afsæt i den enkeltes kompetencer, erfaring og interesse, og du vil derfor få god mulighed for at præge din egen arbejdsdag. Du vil altid kunne søge sparring og hjælp hos kollegerne i studenterteamet, og alle i studenterteamet er tilknyttet den samme personaleansvarlige chef.

Din kommende arbejdsplads

Koncern It er organisatorisk en del af Udlændingestyrelsen. I Koncern It er vi ca. 80 medarbejdere, der arbejder med fagsystemforvaltning, leverandørstyring, it-projektledelse, tværgående styring og afrapportering af kontorets portefølje, kontraktstyring, udbudsret, informationssikkerhed, udvikling og overordnet it-koordinering på tværs af hele Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Dine arbejdsopgaver

Du kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til at bidrage til et velfungerende studenterteam, der formår at arbejde sammen om at få løst opgaverne.

Koncern Its brede opgaveportefølje muliggør alsidige og afvekslende studenteropgaver. Du kan f.eks. få til opgave at:  

  • udarbejde notater og oplæg til ledelsen, skrive referater fra møder, foretage mødebookinger og bistå med journaliseringsopgaver
  • varetage formidlingsopgaver på ministeriets koncernintranet
  • håndtere brugeradministration på enkelte systemer, basal it-support, godkende bestillinger samt koordinere opgaver relateret til Statens It 
  • bidrage til opgaven med at onboarde nye medarbejdere i Koncern It ved at udarbejde nye introprogrammer.

Hvis du har mere tekniske kompetencer med i bagagen, vil der også være god mulighed for at bringe dem i spil.

Det her mangler vi i studenterteamet

Vi ser gerne, at du er i gang med din kandidatuddannelse inden for cand.it, cand.jur., cand.merc., cand.scient.pol., cand.scient.bibl. eller lignende. Du er også velkommen til at søge, hvis du er på slutningen af din bachelor. Det er ikke afgørende, at du har erfaring med ovenstående opgaver.    

Derudover forestiller vi os, at du: 

  • interesserer dig for eller har flair for skriftlig formidling 
  • er indstillet på at indgå i et teamsamarbejde, hvor du løser forskellige opgaver enten alene eller i et samarbejde med kollegerne i teamet
  • er pligtopfyldende i forhold til opgaveløsningen og kan levere et struktureret, gennemarbejdet og veldokumenteret stykke arbejde 
  • møder med en positiv tilgang til opgaverne og kollegaerne. 

Nysgerrig?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Systemforvaltningschef Eva Graves Hemmingsen på telefonnummer 40 22 35 64 eller på e-mail egh@us.dk.

Søg jobbet

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og karakterudskrifter/bachelorbevis senest søndag den 30. juni 2024.

Vi forventer at holde samtaler i uge 27/28.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes som studentermedhjælper efter l OAO-S-Fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK). Du arbejder 15 timer om ugen, og du skal dokumentere, at du er aktiv studerende og indskrevet ved en højere læreanstalt under hele din ansættelse.

Stillingerne som studentermedhjælper er med tiltræden snarest muligt. Forventeligt 15. august 2024 eller 1. september 2024.

Ansættelsesområdet er Udlændinge- og Integrationsministeriet med tilhørende institutioner, og arbejdsstedet er Udlændingestyrelsen, Adelgade 11-13, 1304 København K.

Du skal opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT” for at arbejde i denne stilling, og opretholde denne under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.Ansøgningsfrist:
30-06-2024

Arbejdstid:
15 timer

Arbejdssted:
Adelgade 11-13, 1304 København K

Hjemmeside:
www.us.dk

Følg os på LinkedIn:


Kontaktpersoner: