Økonomiprofil med sans for digitale løsninger

Vil du hjælpe Staten med at holde snor i både lokale budgetter og udarbejdelse af finansloven? Har du en økonomifaglig baggrund og interesse for statslige økonomistyring? Så er det måske dig vi leder efter, til at hjælpe vores kunder med en endnu bedre styring via anvendelse af Statens Budgetsystem (SBS).

Om dig i dit nye job

Du bliver en del af vores SBS-gruppe, som lige nu består af syv medarbejdere, der i et tæt samarbejde med vores leverandør arbejder med både udarbejdelse af usecases og relaterede opgaver som: analyser, test og dokumentation. Samarbejdsmodellen understøtter, at du på sikker vis kan rådgive vores kunder om den mest optimale udnyttelse af løsningens muligheder.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. at:

  • du sparrer med brugerne omkring deres anvendelse af SBS
  • du deltager i samarbejdet med KMD omkring videreudvikling og drift af løsningen, så vi sikrer, at ny funktionalitet matcher de forretningsmæssige behov
  • du har løbende dialog med brugerne omkring ønsker og behov for videreudvikling af løsningen.

Afhængig af din profil og interesse vil du også kunne blive lead på konkrete justeringer eller udvidelser af løsningen.

Vi sørger for at du får en grundig oplæring i løsningen, således, at du både kan arbejde selvstændigt med egne ansvarsområder og indgå i det tværgående samarbejde i SBS gruppen, og med øvrige relevante forretningskontorer i Økonomistyrelsen.

SBS er et SAP-baseret system, som understøtter budgetarbejdet i de statslige og selvejende institutioner. Løsningen er fra 2024 supplerende udvidet for indrapportering af de bevillingstal, der indgår i finansloven.

Læs mere om Statens Bevillingssystem (SBS) her.

Dine erfaringer  

Du kan være nyuddannet eller have erfaring fra arbejde i en økonomifunktion eller anden stabsenhed, hvor du har arbejdet med fx: økonomistyring, budgetter og budgetprocesser, controlling, udgiftsopfølgning, bevilling, og/eller finanslov.

Du skal have god forståelse for økonomiske styringsprocesser og evnen til at se sammenhængen mellem forretningsbehov og systemunderstøttelse.

Du har en relevant kandidatuddannelse, fx cand.oecon., cand.scient.pol., cand.polit., cand.merc. eller lignende. 

Vi forventer, at du

  • har en stærk interesse for at medvirke til at udvikle og forbedre den statslige budgetstyring
  • er nysgerrig på hvordan IT-understøttelse kan styrke forretningsmæssige processer
  • har gode samarbejdsevner og forstår at skabe gode relationer til både kollegaer, leverandører og ikke mindst brugerne af løsningen
  • drives af at skabe resultater og det at gøre en tydelig forskel.

Om os

Du bliver en del af Team Central rapportering og Budgetsystem med 15 personer, som rent fagligt spænder bredt. Kendetegnende for teamet er et højt engagement og lyst til at skabe de bedste løsninger for vores brugere kombineret med, at vi gerne vil have en sjov hverdag sammen.

Vi tilbyder et fagligt spændende og stærkt miljø, hvor du vil komme til at arbejde med dygtige og engagerede kolleger. Vi prioriterer din faglige udvikling og arbejder systematisk med individuelle udviklingsplaner, som løbende justeres, så de tilpasses den løbende udvikling af dine kompetencer.

Organisatorisk er teamet en del af Kontor for Økonomisystemer med 46 medarbejdere, som indgår i Center for Digitale løsninger. Du kan læse mere om centeret og vores kontor her.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales med din personaleleder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling, alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes ifm. ansættelse og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. 

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt.: Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om Økonomistyrelsen eller stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Thomas Facklamm Jensen på telefon 33 95 47 49   

Arbejdsstedet er Landgreven 4, 1017 København K.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Søg stillingen” senest den 9. august 2024.

Vi forventer at holde samtaler løbende fra uge 33. Tiltrædelse er hurtigst muligt.

Økonomistyrelsen ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge.

Application due
09-08-2024

Workplace
København

Contact
 
 
 
 
Share