Dommerfuldmægtig i Højesteret

To stillinger som dommerfuldmægtig i Højesteret er ledige med tiltrædelse den 1. oktober 2024 eller snarest derefter.

Vi tilbyder dig

 • Højt kvalificeret juridisk arbejde inden for alle retsområder
 • Gode faglige udviklingsmuligheder, der er værdifulde for en fortsat karriere ved domstolene, herunder som konstitueret landsdommer, i advokatbranchen, ministerier og andre forvaltningsmyndigheder
 • Samarbejde med højesteretsdommere.

Vi lægger vægt på, at du

 • Har særdeles gode teoretiske kvalifikationer
 • Kan arbejde selvstændigt og har gennemslagskraft
 • Er interesseret i samfundsforhold
 • Udviser respekt og ordentlighed i din kommunikation og omgang med andre.

Stillingerne kan have interesse for dig, hvis

 • Du ønsker en karriere ved domstolene, eller hvis du f.eks. er ansat i centraladministrationen eller som advokat og ønsker at få et bredere indblik i forskellige retsområder, sagstyper og arbejdsmetoder
 • Du gerne vil blive dygtigere til dybtgående sagsbehandling og skriftlig fremstilling
 • Du er nysgerrig ef­ter at få indsigt i, hvorledes vigtige og vanskelige juridiske spørgsmål overvejes og afgøres
 • Du gerne vil have kendskab til kravene til god procedure.

Dommerfuldmægtig i Højesteret
Du vil blive en del af et team af dommerfuldmægtige, der med vægt på højeste faglige kvalitet og i samarbejde med høje­ste­retsdommere forbereder sager og deltager i behandlingen af både skriftlige og mundt­lige sager. 

Arbejdet omfatter primært udarbejdelse af referater og indstillinger til dommerne i kæresager af principiel betydning og vedrørende tvister under sagsforberedelsen i ankesager.

Du vil få en enestående mulighed for at få indsigt i højesteretsdommernes juridiske metode ved at referere de lukkede voteringer i mundtligt forhandlede sager.

Du vil også skulle bistå de førstevoterende dommere med forberedelsen af votering og udarbejdelse af domsudkast i mundtligt forhandlede højesteretssager.

Du vil få erfaring med retsledelse som selvstændig mødeleder under retsmøder, hvor parter og vidner afgiver forklaring til brug for højesteretssager. 

Den Særlige Klageret, der behandler sager om genoptagelse af straffesager og klager over domstolsjurister, og Bibeskæftigelsesnævnet har sekretariat i Højesteret. Dommerfuldmægti­gene inddrages også i dette arbejde.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til akademikeroverenskomsten.

Der vil være mulighed for at opnå tillæg afhængigt af dine erfaringer og kvalifikationer.

Ansættelsen sker ved domstolene for en tidsubegrænset periode og med den særlige ansættelsesbeskyttelse, der gælder dommerfuldmægtige.

Det forventes, at fuldmægtigene efter en periode på ca. 3 år søger anden stilling – inden for eller uden for domstole – som led i almindelig jobrotation.

Få mere at vide
Yderligere oplysninger om Højesteret kan fås på Højesterets hjemmeside www.hoejesteret.dk eller hos administrationschef i Højesteret Lisa Rising på tlf. 33 63 27 67 eller mobil 22 83 04 84. Yderligere oplysninger om ansættelse som dommerfuldmægtig generelt kan fås ved at kontakte Asger Weber, Domstolsstyrelsen, på tlf. 23 32 27 66.

Du kan læse mere om Danmarks Domstole på www.domstol.dk.

 

Ansøgning
Stillingerne søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”

Du skal vedhæfte curriculum vitae, eksamensbevis samt eventuelle udtalelser. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 12. august 2024, kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 33 og 34.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Ungdomskriminalitetsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Application due
12-08-2024

Start date
01-10-2024

Position category
Jurist (dommerfuldmægtig m.v.)

Workplace
Højesteret

LinkedIn
Contact
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon