Jurister til arbejdet med klima og grøn omstilling i Skatteministeriet

I Skatteministeriet har vi værktøjerne, når politikerne efterspørger lovgivning, der skal opfylde klimamålet i 2030 og det langsigtede mål om klimaneutralitet frem mod 2045. Vi søger jurister, der har lyst til at arbejde med afgifter inden for klima og grøn omstilling, herunder udarbejdelse af lovforslag om klimaafgift på landbrug. Vi er et velfungerende kontor bestående af dygtige økonomer, jurister og generalister, og vi søger netop dig, der får energi af at udarbejde grønne løsninger på tværs af forskellige hensyn som jura, politik og samfundsøkonomi.

Om stillingen
Du bliver en del af kontoret for Miljø, Energi og Motor. Vi er det såkaldte grønne fagkontor i Skatteministeriet, der har et bredt ansvar for koordinering, lovgivning, betjening af skatteministeren og Folketinget samt politikudvikling inden for afgiftsområdet med afgørende betydning for klima og grøn omstilling. Vi er en central del af maskinrummet, når det handler om regeringens ambitioner om fx 1 mio. grønne biler i 2030 og klimaafgift på landbruget, der efter planen skal træde i kraft i 2030. Kontoret deltager desuden i internationalt samarbejde, når fx nye EU-regler med betydning for afgifter, der skal fremme grøn omstilling, skal forhandles. I den forbindelse vil der være arbejdsopgaver forbundet med det kommende danske EU-formandskab i 2025.

Arbejdet med afgifter inden for klima og grøn omstilling har det til fælles, at der løbende er efterspørgsel fra politikere og omverden efter mere eller mindre lovgivning, ligesom der ofte kommer ny viden, der skal bearbejdes, så regeringen har det bedst mulige beslutningsgrundlag til at realisere sin klimapolitik. Vi skal derfor løbende tilpasse vores juridiske vurderinger efter den seneste viden om fx retspraksis og nyeste regulering fra EU, så politiske løsninger kan hjemles i lovgivning på den mest hensigtsmæssige måde. Det kræver stort overblik, interesse for politiske løsninger og nysgerrighed om, hvad der sker på tværs af fagområder.

Som jurist får du mulighed for at arbejde med et dynamisk område med politisk bevågenhed, analysere og videreformidle teknisk komplicerede juridiske problemstillinger samt udtænke innovative forslag, som kan omsætte politiske målsætninger til holdbare juridiske løsninger. Du vil kunne præge dit eget arbejde og være med til understøtte udviklingen af konkrete politikområder inden for klima og grøn omstilling.

Du kan forvente en travl hverdag tæt på der, hvor beslutningerne tages. Til gengæld lover vi, at du får en stejl læringskurve og et helt indgående kendskab til arbejdet i det politiske maskinrum og dens beslutningsprocesser.

Du vil blive del af en enhed med en god holdånd, et stærkt socialt fællesskab og et stort drive for at nå i mål med opgaverne, hvor der i høj grad samarbejdes om opgaverne. Kontoret består af både jurister, økonomer og generalister, ledet af to kontorchefer og en souschef. Vi lægger i kontoret vægt på det gode samarbejde og gode humør samt at vores nye kolleger både udfordres fra første dag og løbende kan udvikle deres faglige og personlige kompetencer.

Om dig
Vi søger jurister (cand.jur., cand.merc.jur. eller lignende). Du skal have lyst og gåpåmod til at arbejde med lovgivning og juridiske problemstillinger inden for energi- og miljøret. Formidling af analyser og resultater vil være en central del af arbejdet, hvorfor gode mundtlige og skriftlige formidlingskompetencer er en stor fordel. Erfaring med energi- miljø- eller motorret er ikke et krav, men det er vigtigt, at du har lyst til at lære, har en positiv indstilling og vil tage ansvar for dine opgaver.

Du har et stort engagement, udpræget gode samarbejdsevner og nyder at give ideer og viden videre til andre. Du er samtidig grundig og omhyggelig.

Du trives i et afvekslende miljø, hvor nogle opgaver er præget af korte deadlines, fx i forbindelse med politiske forhandlinger og lovgivningsprocesser, mens andre opgaver kræver fordybelse over længere perioder i samarbejde med mange aktører. Vi lægger desuden vægt på, at du er parat til at gøre en ekstra indsats, når det er nødvendigt. Samtidig er vi også fleksible i forhold til dine behov og lægger vægt på, at der skal være balance mellem arbejdsliv og privatliv, og at det skal være sjovt og spændende at gå på arbejde.

Vi søger umiddelbart nyuddannede kandidater eller kandidater med et par års erfaring. Kandidater med mere erfaring kan også komme i betragtning.

Arbejd tæt på det, der tæller
I Skatteministeriet arbejder vi tæt på de politiske processer på et område med stor bevågenhed og mange interessenter. Vi bruger alle vores kræfter på at løse en afgørende opgave på en ordentlig måde samtidig med, at vi sætter retning og skaber løsninger for Skatteforvaltningen.

Vi er et fagligt og ambitiøst departement med ca. 300 ansatte, hvor vi dagligt løser udfordrende opgaver på tværs af discipliner. Vi ved, at den gode løsning opstår i samspillet mellem fagligheder. Derfor dyrker vi en stærk faglig samarbejdskultur, hvor der også er plads til det sociale.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Søg stillingen” senest onsdag den 14. august 2024.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchefer Jacob Vastrup på jv@skm.dk eller Kathrine Waage på kaw@skm.dk.

Der kan indgå tests i ansættelsesprocessen.

Du vil kunne blive taget i betragtning til andre stillinger i afdelingen for Lovgivning og Økonomi i Skatteministeriets departement.

Tiltrædelse snarest muligt og ansættelse efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på www.skm.dk/job.

Om Skatteministeriet
’Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor’
 
I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af området en nøglerolle. Det er en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. I Skatteministeriets departement er vi derfor med til at skabe rammerne og sætte retningen for et velfungerende skattesystem og en veldrevet skatteforvaltning, som der er tillid til. På den måde er vi med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Stillings-ID
181256

Application due
14-08-2024

Start date


Work hours


Workplace
Hovedstadsområdet

Workplace
Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K

Contact
Kathrine Waage 
Kontorchef
contacticon
contacticon
Jacob Vastrup 
Kontorchef
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon


Follow us