Erfaren jurist med kendskab til it-kontraktret søges til Økonomistyrelsen og Rådgivningsenheden – Statens indkøb

Vil du foretage komplekse kontraktretlige vurderinger, rådgive om udarbejdelse af statslige kontrakter eller selv være pennefører på store kontrakter i staten, herunder kontrakter vedrørende statens kritiske it-systemer?

Hvis ja, er det dig, vi leder efter. Vi har vokseværk og søger en kollega med solide kontraktretlige kompetencer, der vil være med til at udarbejde nogle af de it-kontrakter, som vores kollegaer i staten udbyder.

Rådgivningsenheden – Statens indkøb er en selvstændig enhed oprettet i et samarbejde mellem Økonomistyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi sidder i hjertet af København i Skt. Annæ Palæ tæt på Kongens Nytorv og Kongens Have. Læs mere om enheden og dine kommende kollegaer på www.statensindkob.dk.

Bliv en del af et fagligt stærkt fællesskab

I Rådgivningsenheden vil du indgå i et fællesskab af engagerede kollegaer, som sammen sætter et fagligt stærkt hold, der prioriterer sparring og faglig udvikling. Vi ønsker at være med til at præge, hvordan vi griber udbud, kontrakter og det gode indkøb an i staten, ligesom vi får lov til at være med til at udforme nogle af de største og mest komplekse it-projekter i staten.

Din kommende kollega, Dorthe, fortæller: ”Det er en stor drivkraft for mig, at jeg via mit arbejde i Rådgivningsenheden kan bidrage til essentielle resultater, der gør en mærkbar forskel for vores kunder, som er vores kollegaer i staten. Jeg oplever, at jeg bliver fagligt udfordret, og at der er stor efterspørgsel og tillid til den rådgivning, som vi yder både internt i Økonomistyrelsen og eksternt i forhold til statens øvrige institutioner. Med min baggrund som advokat er jeg vant til at skulle yde et højt serviceniveau, at være løsningsorienteret og altid at sætte kundens behov i centrum. Disse erfaringer kan jeg bruge 1:1 i Rådgivningsenheden, og det bekræfter mig i, at Rådgivningsenhedens rolle er at agere som statens interne rådgiver.”

Du har lyst til at specialisere dig - særligt inden for it-kontraktretten

Både i regi af Rådgivningsenheden og som en del af Økonomistyrelsen arbejder vi hver dag på at udarbejde og fortolke statens kontrakter, herunder kritiske it-infrastrukturkontrakter. Disse kontrakter angår bl.a. de 18 it-økonomisystemer, som Økonomistyrelsen varetager, og som gør en forskel for over 400 institutioner og 100.000 brugere i staten. Derudover rådgiver vi gennem Rådgivningsenheden bredt i staten om aftalekoncipering, udbud af kontrakter og tvistløsning, hvorfor du vil få en bred kontaktflade med kollegaer og interessenter i Økonomistyrelsen, Finansministeriets koncern samt i statens øvrige institutioner.

Du vil således få mulighed for at:

  • udarbejde kontrakter i forbindelse med bl.a. statslige it-udbud,
  • rådgive statslige kunder om udformning og fortolkning af kontrakter,
  • rådgive statslige kunder i forbindelse med tvister og konfliktløsning,
  • rådgive Økonomistyrelsen i relation til afdækning og vurdering af komplekse juridiske spørgsmål, og
  • bidrage til kompetenceudvikling på tværs i staten.

En hverdag med plads til både arbejds- og familieliv

Vores kontor er kendetegnet ved en stærk holdånd, og vi lægger stor vægt på, at vi alle føler arbejdsglæde og har det sjovt i hverdagen. Vores kommunikation er åben, ligefrem og med et smil. Vi gør meget ud af at fejre hinandens successer, ligesom vi prioriterer sociale arrangementer og en improviseret fredagsbar, før vi går på weekend. Arbejdet foregår til tider i et hurtigt tempo samt med en høj grad af selvstændighed, initiativ og et stærkt ønske om at levere ydelser og resultater af høj faglig kvalitet. Hverdagen er præget af en positiv tilgang til kollegaer og udfordringer, med fokus på din løbende udvikling og trivsel i et sundt arbejdsmiljø, hvor vi løbende vurderer arbejdsbelastningen og bruger støjfri ledelse for at sikre mental sundhed i kontoret.

Hos os betyder tilstedeværelsen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af Økonomistyrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Kontor for Jura & Rådgivning består af lidt over 20 medarbejdere - primært jurister med solid udbudsretlig og kontraktretlig erfaring - med baggrund fra både den offentlige og private sektor. Vi driver Rådgivningsenheden og står for udbud under Statens Indkøbsprogram og arbejder således tæt sammen med kollegaer i både Økonomistyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og du får således mulighed for at træde ind i en faglig stærk og dybt specialiseret enhed, hvor vores fokus er rettet mod udviklingen af gode kontrakter og udbudsmaterialer.

Du kan lide at udvikle brugbare løsninger i fællesskab med andre

Vi ser gerne, at du:

  • har en relevant uddannelse (eksempelvis cand.jur.) og har erfaring med udarbejdelse af komplekse kontrakter, gerne fra en it- eller rådgivningsvirksomhed, et advokatkontor eller en offentlig myndighed. Erfaring med it-kontraktret tillægges positiv betydning.
  • er en dygtig formidler, som kan formulere sig skarpt og præcist på skrift og i tale,
  • har udpræget kundefokus og er god til at opbygge relationer både internt og eksternt, og
  • ser vigtigheden i, at de kontrakter, vi skaber, er både brugbare og kommercielt attraktive for alle involverede parter.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder, Josephine Maria Utzon Minddal, på tlf. 5143 3775 eller jomum@oes.dk eller chefkonsulent, Dorthe Vejs på tlf. 3055 5461 eller dorvej@oes.dk.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV og eventuelle bilag via knappen ”Søg stillingen” senest den 11. august 2024.

Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 33 og håber at kunne byde dig velkommen den 1. oktober.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Application due
11-08-2024

Workplace
København

Contact
 
 
 
 
Share