Teamleder til team Universiteter i Center for Udlejning og Asset Management, Bygningsstyrelsen

Har du lyst til at stå i spidsen for at sikre, at de danske universiteter har de bedste fysiske rammer for forskning og uddannelse? Brænder du for personaleledelse, og har du mod på at tage ansvar for prioriteringen af et vedligeholdelsesbudget på 180 mio. kr. samt udvikling og implementering af en ny styringsmodel herfor? Så har vi en stilling med masser af spændende udfordringer.

Stillingen er placeret i styrelsens Center for Udlejning og Asset Management, der ledes af to centerchefer med ansvar for hver deres fagteams. Du vil få personaleansvaret for team Universiteter, som består af seks medarbejdere; fire generalister, en arkitekt og en bygningskonstruktør. I stillingen kommer du til at indgå som en del af ledelsesgruppen i centeret, som foruden dig består af seks teamledere og de to centerchefer. Ledelsesgruppen har et godt tværgående samarbejde, hvor vi tager fælles ansvar for udviklingen og den løbende drift af centeret.

Vær med til at forme det fremtidige samarbejde med universiteterne
Team Universiteter har en helt central rolle i samarbejdet mellem Bygningsstyrelsen og universiteterne ved at være den primære indgang. Din rolle bliver i samarbejde med centerchefen og direktion at varetage den løbende, strategiske dialog med de enkelte kunder om deres kunde- og lejeforhold og campusudvikling. Du får det overordnede ansvar for de aftalemæssige forhold for en portefølje bestående af ca. 2 mio. m2 og mere end 800 lejekontrakter fordelt på 15 kunder.

Universiteternes behov påvirkes løbende af politiske beslutninger som kandidatreformen og sektordimensioneringen, som sætter præg på hverdagen, når fx bygninger opsiges og skal videredisponeres eller nye lokalebehov skal omsættes til byggeprojekter. Derfor er det tætte samarbejde og den løbende dialog om universiteternes behov afgørende for, at vi lykkes.  

Som teamleder i Bygningsstyrelsen er du "spillende træner". Det vil sige, at du har dine egne opgaver samtidig med, at du har ledelsesansvaret for alle opgaver i teamet.

Dine primære opgaver som teamleder bliver blandt andet:

  • lede og organisere teamets arbejde hen over året og sikre høj trivsel og kundetilfredshed.
  • ledelses- og departementsbetjening, herunder fremstilling af indstillinger til politiske sager vedr. Bygningsstyrelsens kunder og portefølje på universitetsområdet.
  • prioritering, udmøntning og opfølgning på et årligt vedligeholdelsesbudget på ca. 180 mio. kr. hvortil der skal udvikles og implementeres en ny styringsmodel i samarbejde med styrelsens øvrige centre.
  • bidrage til og eventuelt lede større tværgående projekter i centeret.

I stillingen bliver du ansvarlig for 1-2 større kunder, og du skal gennem din ledelse støtte op om teamets fire kunderådgivere, som har ansvaret for de øvrige kunder. Derudover har teamet netop overtaget ansvaret for udmøntning af vedligeholdelsesbudgettet og dermed udmøntning af midlerne på tværs af universiteter/ejendomme.

Som teamleder varetager du den daglige ledelse af teamet med reference til centerchefen. Du vil varetage driftsledelse og den løbende prioritering af opgaver og projekter, og du vil have ansvar for, at teamet udvikles og derved har de rette kompetencer til at komme i mål med opgaverne. Du får personaleledelsen, som indbefatter afholdelse af 1:1 samtaler, MUS, lønsamtaler mm.

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har en økonomisk, samfundsvidenskabelig eller anden relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau. Derudover forventer vi, at du har solid erhvervserfaring fra en politisk styret organisation, uddannelsessektoren eller fra ejendomsbranchen. Du har erfaring som projektleder eller på anden vis haft faglig ledelsesansvar, så du er vandt til at have et godt overblik, og du kan fagligt spænde vidt, så du er i stand til at agere sparringspartner på medarbejdernes opgaver. Erfaring med personaleledelse er en fordel, men ikke et krav.  

Derudover ligger vi vægt på, at du:

  • Formår at samarbejde og skabe relationer på tværs af forskellige niveauer og funktioner
  • Er udadvendt med sans for at yde rådgivning og give modspil til samarbejdspartnere
  • Har kendskab til rammerne for offentlig forvaltning og politisk styrede organisationer
  • Har økonomisk og juridisk forståelse og gerne bygge/ejendomsfaglig indsigt og viden om planlægning/udførelse af vedligehold
  • Er en tydelig og stærk kommunikator – både i skrift og i tale
  • Kan understøtte medarbejdernes udvikling, samarbejde og trivsel

Det er en fordel, hvis du har erfaring inden for uddannelsesområdet.

Ansættelsesvilkår
Løn-og ansættelsesvilkår sker som chefkonsulent med personaleledelse efter overenskomst for Akademikere i staten. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med til enhver tid tilhørende styrelser. Dit arbejdssted vil være Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Der vil være forventning om rejseaktivitet i mindre omfang fx til vores kontor i Skanderborg og i forbindelse med møder med kunderne.

I Bygningsstyrelsen har vi en aktivitetsbaseret kontorindretning. Det betyder, at vores kontormiljø er indrettet i arbejdsområder, der understøtter de arbejdsopgaver, du løser i løbet af din arbejdsdag. Vi har valgt den aktivitetsbaserede indretning, fordi vi i Bygningsstyrelsen ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel.

Ansøgning og kontakt
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef i Center for Udlejning og Asset Management Peter Torp Madsen på telefon tlf. 4170 1087.

Passer profilen på dig, hører vi meget gerne fra dig. Upload din ansøgning, CV og eksamensbeviser via vores hjemmeside senest 7. august. Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job. Vi forventer at afholde første runde samtaler den 14. august og anden runde samtaler den 22. august med henblik på tiltrædelse 1. oktober 2024 eller efter aftale. Der vil være et testforløb i forbindelse med ansættelsen.

Om Bygningsstyrelsen
Bygningsstyrelsen er en ejendomsvirksomhed og bygherre for staten og universiteterne. Vi har ansvar for at levere attraktive, bæredygtige og veldrevne arbejdspladser, så vores kunder – universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen – kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Vil du læse mere om, hvem vi er og hvad vi gør, kan du gøre det HER og du kan ligeledes læse om vores medarbejderes karrierehistorier HER.


Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed og bygherre. Vi leverer arbejdspladser til statslige institutioner og fysiske rammer til universiteter. Mangfoldighed er et aktiv, som vi bruger i vores hverdag for at løse vores opgaver. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, etnicitet eller religion til at søge.
Ansøgningsfrist:
08-08-2024

Hjemmeside:
www.bygst.dk