Header billede
BARSELSVIKARIAT SOM UDDANNELSES- OG PROJEKTKOORDINATOR
Ansøgningsfrist: 02-08-2024

 

Er du ekspert i planlægning, trives du med frihed under ansvar, og har du lyst til at arbejde på en kunstnerisk uddannelsesinstitution og være med til at skabe grundlaget for den gode undervisning?

Scenekunstskolen søger en barselsvikar til vores team af kompetente og dedikerede kollegaer, der med tålmodighed, fleksibilitet og overblik understøtter uddannelsen af morgendagens scenekunstnere. 

Som uddannelses- og projektkoordinator på Den Danske Scenekunstskole i København får du en spændende hverdag med stor variation i opgaverne. Du får en nøglerolle i at få enderne i uddannelsesplanlægningen til at nå sammen og vil have en stor berøringsflade i organisationen. Du vil være tilknyttet kandidatuddannelserne i koreografi samt dans og participation og kommer til at samarbejde tæt med både lederne af disse uddannelser og de øvrige uddannelser på campus samt de ansatte i produktionsenheden. Herudover bliver du en del af skolens samlede studieadministration, hvor alle bidrager konstruktivt i samarbejdet om løsning af opgaver på tværs af Den Danske Scenekunstskoles fem campusser.

Dine kerneopgaver vil være:

  • Planlægning og koordinering i samarbejde med det kunstnerisk og pædagogiske personale
  • Kontaktperson for studerende, uddannelses- og linjeansvarlige, undervisere og produktionsenhed
  • Løbende journalisering, fraværs- og ECTS-registrering, understøttelse af undervisningsevaluering
  • Understøtte undervisningsplanlægning, herunder indtastning og opfølgning i skolens skemasystem (ASIMUT)
  • Understøtte optagelsesprøver samt praktisk planlægning
  • Planlægge studerende og gæsteunderviseres rejseaktiviteter
  • Koordinator for tværgående projekter

STILLINGSTITEL

Uddannelses- og projektkoordinator

OM DIG

Du er proaktiv, arbejder selvstændigt og struktureret og kan håndtere en hverdag med fart over feltet og mange ad hoc-opgaver, hvor det kan være nødvendigt at prioritere.

Du har et godt tag på administrative systemer (f.eks. ASIMUT, STADS, Excel, Public360, US2000) og har erfaring med offentlig administration gerne fra en uddannelsesinstitution.

Det er vigtigt, at du behersker engelsk i skrift og tale på et højt niveau, da kandidatuddannelserne i dans og participation samt koreografi er engelsksproget.

Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner og lyst til at indgå som en god kollega i det hold af kunstnerisk/pædagogisk og teknisk/administrativt personale, der løser arbejdsopgaverne i tæt dialog med hinanden.

Vi lægger også vægt på, at du kan begå dig i et kunstnerisk læringsmiljø på et fagligt højt niveau med fokus på de studerendes udvikling hen imod et virke som professionelle scenekunstnere.

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Stillingen er en midlertidig stilling på 30 timer og ønskes besat 1. oktober 2024 til 31. juli 2025 med evt. mulighed for forlængelse.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og forhandlingsberettiget organisation. Der kan forhandles tillæg efter kvalifikationer.

Tjenestestedet er Den Danske Scenekunstskoles campus i København, men der kan forekomme rejseaktivitet til skolens øvrige campusser i Aarhus, Fredericia, Holstebro og Odense.

ANSØGNING

Søg stillingen ved at klikke Søg stillingen herunder og upload ansøgning, CV og eksamenspapirer senest fredag den 2. august 2024 klokken 10. Vi modtager kun ansøgninger via det elektroniske rekrutteringssystem.

Vi forventer, at ansættelsessamtaler finder sted 16. august 2024 og evt. anden samtale finder sted 19. august 2024.

DDSKS ser forskellighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen og ansøgningsproceduren kan fås ved henvendelse til leder for Studieadministrationen Sussi Sigumfeld, tlf. 4172 2103, mail susi@scenekunstskolen.dk.

DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE

Den Danske Scenekunstskole er en kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Skolen er hjemsted for et moderne, kunstnerisk læringsmiljø, der inspirerer til nye tænkemåder, kunstneriske udtryk og socialt engagement.  

Med videregående uddannelser på bachelor-, kandidat- og diplomniveau fordelt på campusser i Aarhus, Fredericia, Holstebro, Odense og København uddanner skolen toneangivende scenekunstnere med en solidt funderet praktisk og teoretisk faglighed og en kritisk bevidsthed om kunstens rolle i samfundet.  

Gennem forskning og udvikling af nye værker, viden og metoder inden for et bredt spektrum af scenekunstneriske discipliner er skolens undervisere og studerende med til at udvikle scenekunstens fagområder og sætte aftryk på kunst- og kulturlivet nationalt og internationalt.

Læs mere på ddsks.dk.