Er du klar til et spændende fængselsprojekt i Kosovo?

Kriminalforsorgen leder efter en dynamisk og dedikeret projektleder til at styre og implementere vores krav og specifikationer for leje af et fængsel i Kosovo. Har du mod på at tage udfordringen op?

Projektet
Fængslet i Kosovo skal fremover huse udvisningsdømte fra lande uden for EU og EØS. Afsoningen i Kosovo skal ske efter danske straffuldbyrdelsesregler og under fysiske forhold, der grundlæggende svarer til danske forhold og inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser.

Det betyder, at fængslet skal renoveres, og at der skal etableres nye faciliteter, herunder beskæftigelses- og besøgsfaciliteter og nye sikkerhedsforanstaltninger, som det er kendt fra danske fængsler.

Dine opgaver som projektleder
Som projektleder vil du spille en central rolle i implementeringen af dette internationale projekt. Du vil skulle arbejde sammen med den Kosovariske Kriminalforsorg og støtte dem i deres proces med at ombygge Gjilan Fængsel og sikre, at alle aspekter af projektet overholder de fastsatte standarder og krav, som kriminalforsorgen i Danmark har defineret.

Du vil også skulle:

 • Etablere og vedligeholde stærke relationer med relevante interessenter, herunder lokale myndigheder og samarbejdspartnere i Kosovo.
 • Udarbejde og overvåge projektplaner, tidsplaner og budgetter.
 • Rapportere projektstatus og fremdrift til ledelsen og andre relevante interessenter.
 • Identificere og håndtere risici og udfordringer i projektet.
 • Sikre at alle lovgivningsmæssige og sikkerhedsmæssige krav overholdes.

Dine kompetencer og ressourcer
Vi forventer at du har:

 • Dokumenteret erfaring med projektledelse, gerne med internationale projekter.
 • Stærke kommunikationsevner og evne til opbygge konstruktive samarbejdsrelationer, internt såvel som eksternt.
 • Erfaring med risikostyring og problemløsning.
 • Gode organisatoriske evner og evne til at arbejde selvstændigt.
 • Taler og forstår dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt. Kendskab til albansk er en fordel, men ikke et krav.
 • Kendskab til eller erfaring med fængselsdrift er en fordel, men ikke et krav.

Vi forventer under alle omstændigheder, at du har en faglig baggrund, der styrker din rolle som bygherre, herunder fx arkitekt, bygningskonstruktør, ingeniør, eller en anden relevant uddannelse. Det vil være en fordel, hvis du også har erfaring med politisk betjening.

En dynamisk arbejdsplads 
Vi tilbyder en unik arbejdsplads, hvor du kan medvirke til at skabe rammerne for en væsentlig samfundsfunktion. Som en del af dit arbejde vil du få en bred kontaktflade til hele organisationen.

Dit arbejde vil være forankret i Center for Ejendomme, men du vil skulle indgå i samarbejde med en række interne og eksterne interessenter.

Center for Ejendomme har et dynamisk arbejdsmiljø, hvor tværfaglighed og videndeling prioriteres højt, understøttet af sociale arrangementer. 

Du må forvente, at der kan forekomme tjenesterejser til Kosovo i større grad. I spidsbelastningsperioder forventes det, at der vil være behov for at rejse fx 1-2 gange om måneden af en uges varighed.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem staten og AC for akademikere i staten eller overenskomst med anden relevant faglig organisation. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen.

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen. Arbejdsstedet er Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom du skal kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse gennem din ansættelse.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen
Stillingen søges elektronisk via linket ”Søg stillingen”.

Ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest søndag den 4. august 2024. Vi forventer at holde samtaler i uge 33.

Hvis du indkaldes til samtale, skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i Det Centrale Kriminalregister. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Enhedsleder Morten Dindler Rasmussen tlf. 7255 4004

Du kan læse mere om kriminalforsorgens organisation og opgaver på www.kriminalforsorgen.dk

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Application deadline:
04-08-2024

Arbejdssted:
Strandgade 100, 1401 København K

Kontakt os:
Morten Dindler Rasmussen 
 
 
 

Følg oss