Kontorchef til Kontoret for Hydrografiske data og kvalitet

Kontorchef til Kontoret for Hydrografiske data og kvalitet

Vil du være vores ny kontorchef? Geodatastyrelsen overgår d. 1. november til en ny organisering, og i den forbindelse har vi brug for en kontorchef til Kontoret for Hydrografiske data og kvalitet. Vi søger en kontorchef som har lyst til at bruge sin ledelseserfaring af ledere og medarbejdere til at stå i spidsen for transitionen til denne nye organisering, men som også har et strategisk øje, som kan bidrage til at rammesætte og understøtte forretningsudvikling og operationalisere styrelsens strategiske målsætninger.

Hvad er kontoret for Hydrografiske data og kvalitet?
Kontoret er en del af Centeret for Søkort og Marine data sammen med kontoret for Søkort og systemer.  Centerets overordnede formål er at levere tidssvarende grundlag for sikker navigation, skabe rammerne for øget anvendelse af dybdedata samt sikre lettilgængelige og troværdige marine data.

Kontoret består af to enheder, hvoraf du vil have direkte personaleansvar for elleve medarbejdere i Enhed for Hydrografiske data, som har ansvaret for indsamling, processering og lagring af alle de hydrografiske data, der kommer ind til Geodatastyrelsen, så det dels kan bruges af Kontoret for Søkort og Systemer til søkortproduktion, dels at dataene kommer mest mulig i anvendelse for det øvrige danske samfund. Herudover har enheden ansvar for test, udvikling og implementering af nye teknologier, som fx. satellitteknologi til indsamling af data. 

Personaleansvaret for Enhed for Procedurer og kvalitet varetages af en enhedschef, som refererer direkte til dig. Denne enheds primære opgave er at udvikle og dokumentere processer på tværs af centret og at sikre, at centrets produkter og data lever op til internationale produkt- og kvalitetsstandarder. Du vil også have ansvaret for samarbejdet med Forsvarets Søopmålingsenhed, der er en selvstændig enhed i Søværnet, men som udfører deres opgaver på vegne af Geodatastyrelsen og er en del af Geodatastyrelsens organisation.

Som kontorchef vil du desuden få det overordnede ansvar for kontoret herunder eksempelvis resultatskabelse, strategiimplementering og økonomi, og du vil derfor komme til at indgå i et tæt samspil med den øvrige ledelse i centret, men også med centret for Strategi og Forretningsudvikling og direktionen.

Hvad kan du?
Fagligt kendskab til søkortlægning og hydrografiske data er ikke et krav for at søge stillingen. Det, der er vigtigt, er, at du har ledererfaring og hold i din lederidentitet, men samtidig er nysgerrig på ledelse og har lyst til at udvikle din ledelse sammen med os. Vi søger en kontorchef, som har en smittende energi og er dygtig til forandringsledelse, hvor du skal drive forandringer gennem ledelse af vidensmedarbejdere med høj grad af specialistfaglighed. Baggrunden for vores nye organisering er et ønske om at placere større beslutningskraft i flere lag af organisationen og samtidig skabe et større manøvrerum for ledelse og medarbejdere, og vi tror på, at vores dygtige fagspecialister sagtens kan tage mange flere beslutninger – det bliver dit job at understøtte dette.

Vi vægter det derfor højt, at vores nye kontorchef:

  • er dygtig til at skabe tydelige rammer, som kan understøtte, at andre kan træffe kvalificerede beslutninger, men også selv lægger hånden på kogepladen og træffer beslutninger, når situationen kalder på det.
  • er dygtig til at bruge sin erfaring i ledelse af ledere og medarbejdere til at sætte andres og egne kompetencer i spil.
  • trives i arbejdet med relationer og kan bruge det til at understøtte samarbejde til siden, op og ned i organisationen.
  • tænker i helhedsløsninger og kan indgå som strategisk sparringspartner på alle organisatoriske niveauer.
  • har organisatorisk og politisk tæft. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra offentligt regi.
  • er modig – tør at sætte noget i gang, og sadle om, hvis det viser sig, at det ikke var verdens bedste idé.
  • har stærke kommunikative færdigheder både i skrift og tale.
  • har 3-5 års ledelseserfaring.

Da vi i Center for Søkort og Marine data ofte rekrutterer medarbejdere internationalt, forventer vi desuden, at du kan kommunikere med disse på engelsk, indtil de er trygge ved det danske sprog.

Om ansættelsen
Ansættelsen sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten og besættes på åremål. Stillingen er klassificeret i løngruppe 1, lønramme 37. Der er endvidere mulighed for forhandling af personale kvalifikationstillæg. Du vil referere direkte til direktøren.

Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Dit ansættelsesområde bliver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende områder, og dit arbejdssted vil være Geodatastyrelsen, Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Pia Dahl Højgaard på tlf. 30605875 i perioden d. 8.-10. juli + d. 1.-11. august eller HR-udviklingskonsulent Trine Bruun Svenstrup på tlf. 29341573 fra d. 8.-19. juli. Det er ferietid, så bemærk venligst de angivne tidsperioder.

Ansøgningsfrist
Vi skal modtage din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest søndag den 11. august 2024.

Første samtalerunde forventes gennemført i uge 34-35, og anden samtalerunde i uge 37,38 og 39. 

Går du videre til anden samtalerunde, vil der indgå test.

Tiltrædelse forventes pr. 1. november 2024.

Om Geodatastyrelsen
Geodatastyrelsen er en central samfundsaktør – til vands og til lands. På havet indsamler og kvalitetssikrer styrelsen marine data, producerer søkort og andre marine produkter for danske og grønlandske farvande og stiller disse til rådighed for både nationale og internationale interessenter for at understøtte sikker sejlads og bidrage til den grønne omstilling. På landjorden registrerer og distribuerer styrelsen samfundsvigtige data omkring faste ejendomme, ejendomsgrænser og ejerforhold, som er fundamentale i forhold til beslutnings- og forvaltningsprocesser overalt i det offentlige og private Danmark.

Du kan læse meget mere om styrelsen her: www.gst.dk

 

 

Application due
11-08-2024

Start date
01-11-2024

Work hours
37 timer pr. uge

Position category
Kontorchef

Workplace


Contact
Pia Dahl Højgaard 
Direktør
30 60 58 75
Trine Bruun Svenstrup 
HR-udviklingskonsulent
29341573