Dataspecialist til Bygningsstyrelsen

Vil du være med til at bidrage til en datadreven udvikling af én af Danmarks største offentlige bygherre og ejendomsvirksomhed? Har du sans for data og motiveres du af udvikling af digitale løsninger? Så er du måske vores nye kollega i Bygningsstyrelsens BI-team.

Bygningsstyrelsen ønsker i højere grad at udnytte data til at træffe beslutninger såvel på det strategiske som på det operationelle niveau i forbindelse med gennemførelse af styrelsens mange bygge- og nedrivningsprojekter.

Dine opgaver
Fremtidens projekter er datadrevne og den udvikling vil Bygningsstyrelsen være på front med og du har muligheden for at være med til at præge udviklingen. Vi har lagt fundamentet ved at etablere et datavarehus og er nu klar til at tage skridtet videre. 

Vi søger en dygtig kollega til udvikling af digitale løsninger for styrelsens forretningsområder, med særligt fokus på styrelsens bygherrefunktion. Du kommer til at arbejde med at omsætte og bruge data og digitalisering til at minimere risici og sikre tid og økonomi på styrelsens bygge- og nedrivningsprojekter samt skabe sammenhæng mellem forretningens behov og de digitale løsninger.

Som dataspecialist vil du skulle videreudvikle bygherrefunktionens dataarkitektur, herunder vedligeholde og videreudvikle det eksisterende databasesystem, dertilhørende datapipeline og front-ends, der understøtter bygherrefunktionen. Endvidere vil du være med til at implementere datagovernance tiltag og bygherrefunktionens datapolitik. 
 
Dine arbejdsopgaver vil være:

  • udvikling og optimering af digitale løsninger med særligt fokus på datadrevet gennemførsel af bygge- og nedrivningsprojekter
  • udvikling, drift og robusthed af bygherrefunktionens databasesystem
  • udlede, ensrette og lagre data på tværs af styrelsens byggeprojekter fra diverse datakilder, såsom API'er, excel-ark og databaser
  • dataanalyser, databehandling og kvalitetssikring af projektdata

Når du starter vil en af dine første opgaver være at analysere og afdække de nuværende behov og udnyttelse af data i bygherrefunktionen, lokalisere forbedringspotentialer og foreslå samt designe udviklingstiltag, der kan gøre processerne mere datadrevne.

Vores forventninger til dig
Du har relevant erfaring og uddannelse, f.eks. fra ITU, DTU eller lignende uddannelsesinstitutioner, samt dokumenteret erfaring med SQL og relationelle databasesystemer. Derudover har du erfaring med datamodellering og databasedesign, særligt i Microsoft SQL Server, der gør dig i stand til at kortlægge og designe processer og datamodeller for at udvikle og implementere databaseløsninger med udgangspunkt i forretningens behov.

Det er en fordel, hvis du:

  • har interesse i og erfaring med UX/UI design, datavisualisering og front-end udvikling med JavaScript og SQL
  • har interesse i og erfaring med ETL og python-baserede datapipelines.
  • har interesse i og erfaring med procesmodellering i eksempelvis BPMN og/eller UML.
  • har viden om og en holdning til gode datapraksisser og god dataarkitektur. 
  • Interesse i Git flows er en bonus men ikke et krav.

Det er vigtigt, at du har arbejdet struktureret med data før, er hurtig til at sætte dig ind i nye områder og teknologier, samt indgår konstruktivt og samarbejdsorienteret i et team. 

Om teamet
Stillingen er placeret i styrelsens Center for Økonomi og IT. Du kommer til at indgå i styrelsens BI-team, hvor du vil få 5 kollegaer, der arbejder med alt fra databasearbejde, datamodellering, integrationer, rapporter i Power BI samt udvikling af digitale løsninger og Power BI-rapporter til styrelsen. Du vil blive BI-teamets forretningspartner for bygherrefunktionen, som du får et tæt og dagligt samarbejde med.

I teamet støtter vi op om hinandens arbejde og lægger vægt på et godt samarbejde, hvor vi sammen udvikler vores kompetencer og opgavevaretagelse. Vi udvikler os gennem åben og uformel dialog samt ideudveksling og samarbejde. Vi er organisatorisk placeret sammen med vores IT-team, som vi har et tæt samarbejde med. 

Din professionelle udvikling er vigtig for os og derfor ønsker vi at bidrage til, at du løbende kan styrke dine kompetencer. Det kan både være gennem uddannelse og faglig sparring.

Om os
Bygningsstyrelsen er en ejendomsvirksomhed og bygherre for staten og universiteterne. Vi har ansvar for at levere attraktive, bæredygtige og veldrevne arbejdspladser, så vores kunder – universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Vores bygherrefunktion forestår nybyggeri, moderniseringer og forebyggende vedligehold. Styrelsen har en lang række større planlagte byggeprojekter med en samlet volumen på mere end 4 mia. kr.

Vil du læse mere om, hvem vi er, og hvad vi gør, kan du gøre det HER, og du kan ligeledes læse om vores medarbejderes karrierehistorier HER. Du kan også få et indblik i, hvad der aktuelt sker i Bygningsstyrelsen på vores LinkedIn profil HER.

Ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem staten og Akademikernes Centralorganisation eller anden relevant overenskomst. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med de til enhver tid tilhørende styrelser. Dit arbejdssted er Carsten Niebuhrs Gade 43 i København.

I Bygningsstyrelsen har vi en aktivitetsbaseret kontorindretning. Det betyder, at vores kontormiljø er indrettet i arbejdsområder, der understøtter de arbejdsopgaver, du løser i løbet af din arbejdsdag. Vi har valgt den aktivitetsbaserede indretning, fordi vi i Bygningsstyrelsen ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel. Du kan læse mere om det HER.

Vi arbejder for at skabe en inkluderende arbejdsplads, som understøtter mangfoldighed. Derfor har vi en politik for diversitet, ligestilling og inklusion (den kan du læse HER), og vi har løbende indsatser, der skal gøre vores arbejdsplads tilgængelig for alle. Bl.a., har vi etableret et refleksionsrum, som kan bruges af medarbejdere, der har brug for pause eller bøn undervejs i arbejdsdagen.

Ansøgning og kontakt
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte kontorchef Jonas Dramsgaard Petersen på tlf.: 41 70 13 75 eller mail jodpe@bygst.dk eller kontorchef Anja Tschufarin Buhl på tlf.: 41 70 12 55 eller mail: ant@bygst.dk.

Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job/ eller via denne side. Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest onsdag d. 7. august. Vi forventer at holde 1. samtaler medio august 2024 med henblik på tiltrædelse 1. oktober 2024 eller efter aftale.

Hvis du vil se vores andre stillingsopslag inden for dataområdet, har vi en ledig stilling til at opbygge datastrukturer inden for brandsikkerhed. Du kan læse mere om, hvad stillingen indebærer HER.


Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed og bygherre. Vi leverer arbejdspladser til statslige institutioner og fysiske rammer til universiteter. Mangfoldighed er et aktiv, som vi bruger i vores hverdag for at løse vores opgaver. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, etnicitet eller religion til at søge.
Ansøgningsfrist:
07-08-2024

Hjemmeside:
www.bygst.dk